Liham Panawagan (10 Halimbawa)

Sa madaling salita, ang liham na may temang “Panawagan” ay isang nag-aanyaya at nagsusumamo na naglalaman ng diwa ng pagnanais na mabago ang kasalukuyang kalagayan o makamtan ang isang layunin. Ito’y isang sining na naglalarawan ng damdamin ng pag-asa, pagtitiwala, at pangarap. Ang bawat titik ay parang himig na nagpapakita ng kahulugan ng pagkakaisa at layuning makamtan ang isang bagay na may mas malalim na kahulugan.

Mga Halimbawa ng Liham Panawagan

Liham 1: Panawagan para sa Blood Donation Drive

Ginang Beatriz Hernandez
Red Cross Coordinator
Lungsod Cabanatuan

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako po si Andres Santos, isa sa mga residente ng ating lungsod. Sa patuloy na pangangailangan ng Red Cross para sa blood donation, nais ko pong mag-alok ng aking dugo bilang pagtulong sa mga nangangailangan. Alam ko po ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo upang makatulong sa mga pasyente sa mga ospital, kaya’t nais ko pong maging bahagi ng inyong Blood Donation Drive.

May plano po ba kayong susundan na schedule para sa mga ganitong aktibidad? Kung maaari, maaari mo bang ipaalam sa akin ang mga dapat kong gawin at ang mga kailangang dokumento para sa proseso ng pagbibigay ng dugo? Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng mga kinakailangang impormasyon upang maging epektibo ang aking pagtulong.

Lubos na nagpapasalamat,
Andres Santos


Liham 2: Panawagan para sa Environmental Cleanup Drive

Ginang Patricia Rivera
Chairperson
Green Earth Advocates

Mahal na Ginang Rivera,

Nais ko pong makiisa at mag-volunteer sa inyong Environmental Cleanup Drive na nakatakdang gawin sa susunod na linggo. Lubos akong nangangarap na makatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating kalikasan. Handa akong magsanay ng oras at lakas upang maging bahagi ng inyong proyekto.

Mayroon po bang mga dapat naming dalhin o ihanda para sa nasabing aktibidad? Gusto ko po sana na maging handa at masiguro na makakatulong ako ng maayos. Umaasa po ako na mabigyan ninyo ako ng mga kinakailangang impormasyon at gabay para sa aming susunod na Environmental Cleanup Drive.

Nagpapasalamat po ako sa inyong liderato at nangangakong magsusumikap sa pagtulong sa ating kalikasan.

Lubos na nagpapasalamat,
Isabel Garcia


Liham 3: Panawagan para sa Community Health Awareness Seminar

Ginang Manuel Santos
Barangay Captain
Barangay San Roque

Mahal na Ginang Santos,

Ako po si Dr. Maria Cruz, isang doktor mula sa lokal na health center. Nais ko pong magkaruon ng Community Health Awareness Seminar sa ating barangay upang magbigay impormasyon sa mga residente tungkol sa mga pangunahing aspeto ng kalusugan. Nais ko pong hingin ang inyong suporta para maisagawa ang seminar na ito.

  Liham Rekomendasyon (11 Halimbawa)

Mayroon po ba kayong mga opisyal na maaaring makipagtulungan sa amin para sa pagpaplano at pag-organisa ng seminar? Gusto ko rin po sanang malaman ang mga pormat o hakbang na dapat naming sundan para sa mga papeles o permit mula sa barangay. Umaasa po ako na maaari kayong maging partner sa aming layunin na mapalawak ang kaalaman ng ating mga kabarangay sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan.

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at suporta. Umaasa po akong mabibigyan kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating komunidad.

Lubos na gumagalang,
Dr. Maria Cruz


Liham 4: Panawagan para sa Donation Drive para sa Nasunugan

Ginang Luisa Rodriguez
Punong Barangay
Barangay Antonio

Mahal na Punong Barangay Rodriguez,

Ako po si Maria Del Rosario, isa sa mga residente ng ating barangay, at lubos po akong naapektohan sa nangyaring sunog sa aming lugar kamakailan. Bilang bahagi ng nasunugang pamilya, nais ko pong humingi ng tulong mula sa barangay at sa aming mga kapwa residente para sa aming muling pagbangon.

May plano po ba kayong gawing donation drive para sa mga apektadong pamilya? Kung maaari, maaari nyo po bang ipaalam sa akin kung paano kami makakatulong at kung anu-anong mga tulong ang kinakailangan ng mga nasunugan? Umaasa po ako na maaari tayong magkaisa para sa ikabubuti ng ating mga kapwa barangayano.

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at suporta. Umaasa po akong magtagumpay tayo sa pagtutulungan para sa mga nasunugan.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Del Rosario


Liham 5: Panawagan para sa Pagsasagawa ng Medical Mission

Ginang Cecilia Garcia
President
Health for All Foundation

Mahal na Ginang Garcia,

Ako po si Jose Reyes, isang residente ng aming bayan, at nais ko pong magtanong tungkol sa posibilidad ng inyong foundation na magsagawa ng Medical Mission dito sa aming lugar. Alam ko po ang inyong adbokasiya para sa kalusugan ng mga hindi maaaring makakuha ng sapat na medical attention, at nais kong makiisa sa inyong mga layunin.

Mayroon po bang mga pagsasanay o mga hakbang na dapat naming sundan para maging volunteer sa inyong Medical Mission? Gusto ko pong maging handa at makatulong sa abot ng aking makakaya. Umaasa po ako na maaari n’yo akong bigyan ng mga kinakailangang impormasyon at gabay para sa aming posibleng pakikipagtulungan.

  Liham para sa Kapatid (5 Halimbawa)

Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at pagtutok sa aking liham. Umaasa po ako na maaaring tayo ay makapagtagumpay sa pagtulong sa mga nangangailangan.

Lubos na nagpapasalamat,
Jose Reyes


Liham 6: Panawagan para sa Community Clean-up Drive

Ginang Sofia Torres
ABC Foundation
Maynila

Mahal na Ginang Torres,

Ako’y sumusulat upang magpanawagan at imbitahan ang ating mga kapitbahay na makiisa sa isang Community Clean-up Drive na gaganapin sa darating na Sabado, ika-15 ng Pebrero 2024, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali.

Sa pamamagitan ng pagtitipon natin bilang isang komunidad, nais nating linisin ang ating paligid mula sa mga basurang nagkalat at magkaruon ng mas malinis at maayos na kapaligiran. Ang bawat isa sa atin ay may malaking papel na ginagampanan sa pangangalaga sa kalikasan, at sa maliit na paraan, maaari tayong makatulong sa pagpapabuti ng ating barangay.

Hinihiling ko po ang inyong suporta at pakikiisa sa pagtataguyod ng proyektong ito. Makakatulong ito hindi lamang sa ating kalusugan kundi pati na rin sa pag-angat ng dignidad at kagandahan ng ating komunidad. Umaasa ako na marami sa inyo ang makakasama sa pag-aayos ng ating kapaligiran.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Dela Cruz


Liham 7: Panawagan para sa Medical Mission

Ginang Roberto Hernandez
Pangulo
Homeowners Association

Mahal na Ginang Hernandez,

Sa patuloy na layunin natin na maging masigla at malusog ang ating barangay, nais kong magpanawagan para sa isang Medical Mission na gaganapin sa darating na Linggo, ika-20 ng Pebrero 2024, mula alas-8 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon sa ating barangay hall.

Ang Medical Mission ay magbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan tulad ng libreng konsultasyon, dental services, at iba pang pangunahing pangangailangan sa kalusugan. Ang layunin natin ay mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan na nais makiisa sa aktibidad na ito. Hinihiling ko ang inyong suporta at pakikiisa sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon sa inyong mga kapitbahay at pagsasama-sama sa araw ng kaganapan.

Umaasa ako na magiging tagumpay ang ating Medical Mission at magiging inspirasyon ito para sa mas marami pang proyektong makakatulong sa ating barangay.

Lubos na nagpapasalamat,
Rafael Cruz


Liham 8: Panawagan para sa Blood Donation Drive

Ginang Angelica Dela Cruz
Red Cross Coordinator
Barangay LMN

Mahal na Ginang Dela Cruz,

  Liham Pagtatanong (10 Halimbawa)

Nais kong iparating ang aming pangangailangan para sa Blood Donation Drive na ipatutupad sa darating na Biyernes, ika-25 ng Pebrero 2024, mula alas-9 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon sa barangay hall.

Ang pagbibigay ng dugo ay isang simpleng paraan ng pagtulong sa ating kapwa at maaring magsilbing buhay sa mga nangangailangan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga malulusog at may kagustuhang makatulong na makiisa sa aktibidad na ito. Hinihiling ko ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon sa inyong mga kapitbahay at pagsasama-sama sa araw ng Blood Donation Drive.

Umaasa ako na magiging matagumpay ang ating pagsusulong ng pagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo.

Lubos na nagpapasalamat,
Ana Reyes


Liham 9: Panawagan para sa Earth Hour

Ginang Patricia Rivera
Chairperson
Green Earth Advocates

Mahal na Ginang Rivera,

Sa pagpapatuloy ng ating adhikain na pangalagaan ang ating kalikasan, nais kong magpanawagan para sa ating paglahok sa Earth Hour na magaganap sa ika-27 ng Pebrero 2024, mula alas-8 ng gabi hanggang alas-9 ng gabi.

Ang Earth Hour ay isang pandaigdigang kampanya na naglalayong pababain ang konsumo ng enerhiya at makilahok sa pagpapakita ng suporta sa pangangalaga sa kalikasan. Hinihiling ko po ang inyong pakikiisa sa pamamagitan ng pagsasara ng inyong mga ilaw sa nasabing oras. Nais ko ring imbitahan kayo na magsama-sama tayo sa isang maliit na programa sa ating barangay hall para mas lalong palakasin ang ating pagkakaisa para sa kalikasan.

Umaasa ako na marami sa atin ang makikilahok sa Earth Hour at ito’y magiging isang tagumpay sa pangangalaga ng ating kalikasan.

Lubos na nagpapasalamat,
Isabel Garcia


Liham 10: Panawagan para sa Pagtulong sa Nasunugan

Ginang Luisa Rodriguez
Punong Barangay
Barangay XYZ

Mahal na Ginang Rodriguez,

Nais kong magpanawagan at humingi ng tulong para sa ating mga kababayan na naapektohan ng sunog na naganap kamakailan sa ating barangay. Sa pagkakataong ito, nais naming humingi ng donasyon ng mga gamit pangkabuhayan, damit, at pagkain para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan.

Ang anumang tulong mula sa inyo at mula sa ating mga kapwa-residente ay lubos naming ikakatulong sa mabilisang pagbangon ng ating mga kababayan na naapektohan ng trahedya. Maaari po ninyo itong iabot sa Barangay Hall o sa aking opisina. Umaasa ako sa inyong pakikiisa at suporta para sa mga kapwa natin sa oras ng pangangailangan.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Santos

Leave a Comment