Liham Pagpapatunay (10 Halimbawa)

Ang liham ng pagpapatunay ay isang pormal na komunikasyon na naglalaman ng mga detalye at katibayan para suportahan ang isang aspeto, transaksyon, o pangyayari. Sa mga maikling pahayag, ito’y naglalayong kumpirmahin o patunayan ang kasulukuyang kalagayan o katotohanan. Ang liham na ito ay nagbibigay ng kapani-paniwala at tiyak na impormasyon upang magamit sa iba’t ibang aspeto ng buhay.

Mga Halimbawa ng Liham Pagpapatunay

Liham 1: Pagpapatunay para sa Job Application

Ginang Maricar Hernandez
Human Resources Manager
XYZ Corporation

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako po si Juanito Santos, isang nag-aapply para sa posisyon ng Sales Representative sa inyong kumpanya. Kasama ng liham na ito ay ang aking resume at mga kinakailangang dokumento. Nais ko pong magbigay ng karagdagang patunay ukol sa aking kahusayan at karanasan sa larangan ng sales.

Isinasaad sa aking resume ang aking mga nakaraang trabaho, kasamahan ng mga na-achieve kong target, at mga kasanayan sa komunikasyon. Kasama rin dito ang mga rekomendasyon mula sa aking mga dating supervisors. Nais ko pong iparating ang aking malalim na interes na maging bahagi ng inyong kumpanya at nagpapasalamat sa pagkakataon na maipasa ang aking aplikasyon.

Nagpapasalamat,
Juanito Santos


Liham 2: Pagpapatunay para sa Community Volunteer Work

Ginang Elena Rodriguez
Chairperson
Barangay ABC

Mahal na Ginang Rodriguez,

Ito po ay isang pormal na pahayag ng aking pagtutulungan bilang volunteer sa mga aktibidad ng ating barangay. Ako si Maria Cruz, isang residente dito sa ating lugar, at ito ang aking pagpapatunay sa aking regular na partisipasyon sa mga programa at proyekto ng barangay.

Kasama ang liham na ito ay ang mga larawan at dokumento na nagpapatunay sa aking aktibidad bilang volunteer, tulad ng pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran, pagtuturo sa mga outreach programs, at iba pang mga community activities. Nais ko pong ipakita ang aking pag-aambag sa pag-unlad ng ating barangay at nagpapasalamat sa inyong suporta sa mga naglilingkod sa bayan.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Cruz


Liham 3: Pagpapatunay para sa Scholarship Application

  Liham para sa Eskwelahan (5 Halimbawa)

Ginang Angelica Dela Cruz
Scholarship Committee Head
ABC Foundation

Mahal na Ginang Dela Cruz,

Ito ay isang pormal na pahayag ng aking interes sa pag-apply para sa scholarship program ng ABC Foundation. Nakalakip sa liham na ito ang aking transcript of records, mga rekomendasyon mula sa mga guro, at iba pang mga kinakailangang dokumento.

Sa pamamagitan ng mga nasabing dokumento, nais ko pong ipakita ang aking dedikasyon sa aking pag-aaral at ang aking mga na-achieve na academic accomplishments. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ng pansin ang aking aplikasyon at nagpapasalamat sa inyong oras at pagkakataon na maiparating ang aking pangarap na magtagumpay sa larangan ng edukasyon.

Nagpapasalamat,
Andrea Gomez


Liham 4: Pagpapatunay para sa Community Project Proposal

Ginang Roberto Hernandez
Pangulo
Homeowners Association

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako si Rafael Cruz, isa sa mga residente ng ating subdivision, at kasama ng liham na ito ay ang aking community project proposal. Ito ay naglalaman ng mga detalye hinggil sa aming layunin na magkaruon ng community garden upang mapabuti ang kalidad ng ating pamayanan.

Nakalakip din dito ang mga suportang dokumento tulad ng mga pirmadong suporta mula sa iba’t ibang miyembro ng ating homeowners association, kasama na rin ang mga naunang pagsasagawa ng maliliit na proyekto. Umaasa ako na itong liham at mga kasamang dokumento ay magsisilbing patunay sa ating layunin na mapabuti ang ating pamayanan.

Lubos na nagpapasalamat,
Rafael Cruz


Liham 5: Pagpapatunay para sa Loan Application

Ginang Maria Torres
Loan Officer
ABC Bank

Mahal na Ginang Torres,

Nais ko pong iparating ang aking pasasalamat sa pag-approve ng aking loan application. Kasama ng liham na ito ay ang mga kinakailangang dokumento na nagpapatunay sa aking kakayahan na bayaran ang loan, tulad ng aking payslips, income tax returns, at employment certificate.

Nais ko pong magpasalamat sa inyong tiwala sa aking kakayahan na tuparin ang aking financial obligations. Ipinapangako ko po na susundan ko ang mga takdang bayarin at makikisama sa lahat ng mga alituntunin. Umaasa po ako na maaari nyo itong maging basehan na ako’y may sapat na kakayahan para sa nasabing loan.

  Liham para kay Andres Bonifacio (10 Halimbawa)

Lubos na nagpapasalamat,
Antonio Reyes


Liham 6: Pagpapatunay ng Kitaan ng Negosyo

Ginang Lorna Reyes
Manedyer
L&M General Merchandise

Mahal na Ginang Reyes,

Ipinapadala ko ang mga kinakailangang dokumento upang patunayan ang aming kitaan ng negosyo para sa taon 2023. Nakalakip dito ang aming Financial Statement, Income Tax Returns, at iba pang kinakailangang papeles na nagpapatunay ng aming kabuuang kita at gastusin.

Nais naming tiyakin sa inyo na ang aming negosyo ay maayos na nagsusustento ng kita at nagpapatuloy na naglilingkod sa aming mga kostumer. Sa pamamagitan ng mga dokumentong ito, nais naming ipakita ang aming transparency at pagtupad sa lahat ng financial obligations sa ilalim ng batas.

Kung kinakailangan pa ng karagdagang impormasyon o detalye, nais naming ibigay ang aming buong kooperasyon. Maraming salamat sa inyong oras at pang-unawa.

Lubos na nagpapasalamat,
Juanito Mendoza
Proprietor, L&M General Merchandise


Liham 7: Pagpapatunay ng Pag-aapply sa Scholarship Program

Ginang Angelica Dela Cruz
ABC Foundation
Maynila

Mahal na Ginang Dela Cruz,

Ito ang aking opisyal na pagsusumite ng aplikasyon para sa inyong scholarship program. Kasama ang liham na ito ang aking mga akademikong rekord, rekomendasyon mula sa mga guro, at iba pang kinakailangang dokumento upang patunayan ang aking kwalipikasyon.

Nais kong itulad ang aking sarili sa mga naunang iskolar ninyo na nagtagumpay sa kanilang larangan. Sa tulong ng inyong foundation, umaasa akong magiging bahagi ako ng mga mag-aaral na nagbibigay-halaga sa edukasyon at nagnanais na magkaruon ng positibong epekto sa kanilang komunidad.

Nagpapasalamat sa inyong pagkakataon at umaasa ako sa positibong tugon mula sa inyong tanggapan.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Santos


Liham 8: Pagpapatunay ng Pagsali sa Environmental Advocacy

Ginang Patricia Rivera
Chairperson
Green Earth Advocates

Mahal na Ginang Rivera,

  Liham para sa Girlfriend (5 Halimbawa)

Kasunod ng ating nakaraang pagpupulong, ipinadala ko ang aking pagpapahayag ng interes at pagtutulungan sa Green Earth Advocates. Kasama ng liham na ito ay ang aking personal na datos, karanasan sa environmental initiatives, at ang aking layunin na maging bahagi ng inyong grupo.

Naniniwala ako sa layunin ng inyong advocacy at nais kong makiisa sa inyong mga proyekto para sa pangangalaga ng kalikasan. Umaasa ako na ang aking pakikiisa ay magiging malaking tulong sa inyong grupo at sa pangangalaga sa ating kalikasan.

Maraming salamat sa pagkakataon na maging bahagi ng Green Earth Advocates.

Lubos na nagpapasalamat,
Isabel Garcia


Liham 9: Pagpapatunay ng Partisipasyon sa Community Leadership Program

Ginang Lourdes Garcia
XYZ Organization
Quezon City

Mahal na Ginang Garcia,

Nais ko pong itulad sa inyong kaalaman ang aking personal na datos, kasanayan, at mga nagawa na may kaugnayan sa larangan ng liderato. Narito ang aking aplikasyon para sa inyong Community Leadership Program na inaasahan kong magiging daan para sa aking mas malalim na kaalaman at pag-unlad sa larangan ng community leadership.

Sa pagpili ninyo sa akin, ipinapangako ko ang aking buong pusong dedikasyon at pagtutok sa mga layunin ng inyong programa. Umaasa ako sa inyong suporta at pagkilala sa aking potensyal na maging epektibong lider sa aming komunidad.

Lubos na nagpapasalamat,
Juanito Santos


Liham 10: Pagpapatunay ng Pagtulong sa Nasunugan

Ginang Luisa Rodriguez
Punong Barangay
Barangay XYZ

Mahal na Ginang Rodriguez,

Kasama ng liham na ito ay ang aking personal na tulong at donasyon para sa mga pamilyang naapektohan ng sunog sa ating barangay. Nakalakip dito ang resibo ng aking kontribusyon sa nasabing tulong, kasama ang mga kagamitan at damit para sa mga apektadong pamilya.

Nais kong itulad sa inyo na ang aking kontribusyon ay nagmumula sa aking puso at layunin kong makatulong sa kanilang mabilisang pagbangon. Umaasa ako na ito’y makatulong sa pangangailangan ng mga pamilyang apektado.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Santos

Leave a Comment