Liham Kahilingan (10 Halimbawa)

Ang liham ng kahilingan ay isang munting daan para iparating ang pangangailangan o hiling. Sa madaling salita, ito’y naglalaman ng maikli at mabisa na pahayag ng kahilingan. Ang liham na ito ay nagtatangi ng respeto at nagpapakita ng malasakit sa nagbibigay-liham, naglalaman ng maayos na pagsasaad ng pangangailangan, at nag-aalok ng posibilidad na pagbigyan ang kahilingan.

Halimbawa ng mga Liham Kahilingan

Liham 1: Pagsusumamo para sa Edukasyon

Ginang Hernandez,

Ako po si Joshua Panganiban, isang mag-aaral na pursigido sa pagtatamo ng mataas na edukasyon. Matagal ko nang pangarap makapagtapos ng kolehiyo, ngunit dahil sa mga pagsubok sa buhay, naging hamon para sa akin ang pondong pang-edukasyon. Lubos po akong umaasa sa inyong kabutihan at pag-unawa. Kung maaari po, nais ko sanang humingi ng tulong pinansyal upang matupad ang aking pangarap. Ang inyong suporta ay magiging pangunahing bahagi ng aking tagumpay at magbibigay-daan sa akin na makapagbigay ng kontribusyon sa aking komunidad sa hinaharap. Umaasa akong mabigyan ninyo ng pagkakataon ang aking kahilingan.

Lubos na nagpapasalamat,
Joshua Panganiban


Liham 2: Kahilingan para sa Pabahay

Dear Alet Bernabe,

Ako po si Alex Mendez, isang simpleng manggagawa na nakatira sa San Pablo, Manila. Sa paglipas ng mga taon, naging malaking hamon para sa amin ang makahanap ng disenteng pabahay para sa aming pamilya. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong serbisyong pampabahay at sa lahat ng tulong na maari ninyong ibigay sa amin. Nais ko pong humingi ng pagkakataon na maging benepisyaryo ng programa upang makamit ang pangarap naming magkaruon ng mas maayos na tirahan. Ang inyong tulong ay hindi lang magiging solusyon sa aming pangangailangan, kundi magiging daan rin para sa mas maginhawang buhay at kinabukasan ng aming pamilya.

Nagpapasalamat ng lubos,
Alex Mendez


Liham 3: Pagsusumamo para sa Medikal na Tulong

Ginoong Macapaz,

Ako po si Adrian Nicdao, isang mamamayan ng Masantol. Sa ngayon, ako po ay lumalaban sa isang matindi at komplikadong kondisyon sa aking kalusugan. Ang aking pamilya at ako ay nangangailangan ng malaking tulong pinansyal upang maipagamot ako sa mga doktor at makamtan ang nararapat na pangangalaga. Kung maaari po, nais ko pong humingi ng inyong suporta at tulong upang magtagumpay laban sa karamdaman na ito. Umaasa akong maipagpapatuloy ko ang aking laban sa tulong ninyo at ang inyong pagkakaunawa ay magbibigay ng malaking ginhawa sa aking pamilya.

Lubos na nagpapasalamat,
Adrian Nicdao

  Liham para sa Iglesia ni Cristo (10 Liham)

Liham 4: Kahilingan para sa Proyektong Komunidad

Ginoong Bautista,

Ako po si Ken Miranda, isa sa mga residente ng Macabebe. Sa aming komunidad, mayroon kaming isang proyekto na layuning mapabuti ang aming kapaligiran at kabuhayan. Ngunit, sa kasalukuyang kalagayan, kami ay kulang sa mga kagamitan at pasilidad upang mapagtagumpayan ito. Humihingi po kami ng tulong sa inyong tanggapan para sa donasyon ng mga materyales at pondo na magiging malaking tulong sa aming proyektong pangkomunidad. Ang inyong suporta ay hindi lamang magbibigay ng solusyon sa aming pangangailangan kundi magtatagumpay din sa pagpapabuti ng aming komunidad. Nais po naming magkaruon ng pagkakataon na makausap kayo upang mas maipaliwanag ang mga detalye ng aming proyekto.

Nagpapasalamat ng buong puso,
Ken Miranda


Liham 5: Pagsusumamo para sa Trabaho

Ginang Musngi,

Ako po si Jessie Lopez, isang masigla at determinadong indibidwal na naghahanap ng oportunidad para sa trabaho. Sa pamamagitan ng pagpapasa ng liham na ito, nais ko pong iparating ang aking kahilingan na maging bahagi ng inyong organisasyon. Ako’y mayroong mga kasanayang matutunan at masigasig na magsanay upang maging kapaki-pakinabang sa inyong kumpanya. Umaasa po ako na mabigyan ninyo ako ng pagkakataon para mapatunayan ang aking kakayahan at magampanan ang mga tungkulin na ibinibigay ninyo sa inyong mga empleyado.

Lubos na nagpapasalamat,
Jessie Lopez


Liham 6: Kahilingan ng Pondo para sa Community Outreach Program

Ginang Lourdes Cruz
Pangulo
ABC Barangay Council

Mahal na Ginang Cruz,

Ako’y nagpapasa ng liham na ito upang humingi ng tulong sa pagbibigay ng pondo para sa aming nalalapit na Community Outreach Program. Bilang isa sa mga aktibong miyembro ng ating barangay, alam ko po ang inyong dedikasyon sa pagpapabuti ng aming komunidad.

Ang aming proyektong ito ay naglalayong magbigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan sa aming lugar. Kabilang sa aming layunin ang pagbibigay ng libreng konsultasyon, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan sa kalusugan. Sa tulong po ng inyong financial support, magiging mas matagumpay ang aming programa at mas marami kaming mapaglilingkuran.

Nais ko pong itanong kung maari kaming humingi ng tulong pinansiyal mula sa inyong tanggapan. Ang inyong suporta ay malaking tulong para sa tagumpay ng aming proyekto at sa pangkalahatang kagalingan ng aming mga kababayan.

Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pag-unawa at pagbibigay pansin sa aming kahilingan. Umaasa po akong maging bahagi kayo ng tagumpay ng aming Community Outreach Program.

  Liham Paghingi ng Tawad (10 Halimbawa)

Lubos na nagpapasalamat,

Juanito Santos
Project Coordinator
ABC Barangay Outreach Committee


Liham 7: Kahilingan ng Sponsorship para sa School Supplies Drive

Ginang Maria Reyes
Pangulo
XYZ Youth Organization

Mahal na Ginang Reyes,

Ako’y sumusulat upang humingi ng tulong at suporta para sa aming School Supplies Drive na nakatakda sa susunod na buwan. Bilang pangunahing tagapamahala ng ABC Corporation, alam kong ang inyong kumpanya ay may malasakit sa edukasyon at sa mga kabataan.

Ang School Supplies Drive na ito ay layuning makalikom ng sapat na gamit pang-eskwela para sa mga kabataang nangangailangan sa aming komunidad. Nais ko pong itanong kung maari kaming humingi ng sponsorship mula sa inyong kumpanya para sa mga school supplies tulad ng papel, lapis, notebooks, at iba pang pangangailangan.

Ang inyong tulong ay magiging malaking bahagi sa tagumpay ng aming proyekto at makakatulong ng malaki sa mga kabataang nangangailangan. Umaasa ako na maaari kaming maging katuwang ng XYZ Corporation sa pagtataguyod ng edukasyon at kasiyahan sa aming komunidad.

Lubos na nagpapasalamat sa inyong oras at pag-unawa. Umaasa ako na maging positibo ang inyong tugon sa aming kahilingan.

Lubos na nagpapasalamat,

Luis Rodriguez
School Supplies Drive Coordinator
XYZ Youth Organization


Liham 8: Kahilingan ng Pondo para sa Environmental Awareness Campaign

Ginang Carla Hernandez
CEO
Green Earth Advocates

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako’y humaharap sa inyo upang humingi ng tulong at suporta para sa aming Environmental Awareness Campaign na nakatakda sa darating na buwan. Bilang pangunahing tagapamahala ng DEF Corporation, alam kong ang inyong kumpanya ay may malasakit sa kalikasan at nagsusulong ng mga proyektong makakatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan.

Ang Environmental Awareness Campaign na ito ay naglalayong magkaruon ng malalim na pang-unawa sa kahalagahan ng environmental conservation at sustainable living. Nais ko pong itanong kung maari kaming humingi ng financial support mula sa inyong kumpanya para sa aming kampanya, kabilang ang pagpapalabas ng educational materials, pag-organize ng mga seminar, at iba pang aktibidades.

Ang inyong suporta ay magbibigay ng malaking tulong sa pagtatagumpay ng aming campaign at sa pagbibigay-liwanag sa maraming tao tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Umaasa ako na maaari kaming maging katuwang ng DEF Corporation sa pagpapalaganap ng environmental awareness sa aming komunidad.

Lubos na nagpapasalamat sa inyong oras at pag-unawa. Umaasa ako na maging positibo ang inyong tugon sa aming kahilingan.

  Liham para sa Iniibig (5 Halimbawa)

Lubos na nagpapasalamat,

Anna Santos
Environmental Advocacy Officer
Green Earth Advocates


Liham 9: Kahilingan ng Sponsorship para sa Youth Sports Tournament

Ginang Roberto Santos
Pangulo
ABC Sports Club

Mahal na Ginang Santos,

Ako’y sumusulat upang humingi ng suporta at sponsorship para sa aming Youth Sports Tournament na gaganapin sa darating na buwan. Bilang pangunahing tagapamahala ng XYZ Corporation, alam kong ang inyong kumpanya ay may malasakit sa pagpapabuti ng kalusugan at kahandaan ng mga kabataan.

Ang aming Youth Sports Tournament ay isang pagsusulong ng aktibong pamumuhay sa pamamagitan ng iba’t ibang sports activities. Nais ko pong itanong kung maari kaming humingi ng sponsorship mula sa inyong kumpanya para sa mga gamit at kagamitan, kabilang ang medalya, trophy, at iba pang pangangailangan.

Ang inyong tulong ay magiging malaking bahagi sa tagumpay ng aming sports event at makakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng kalusugan at kahandaan ng mga kabataan sa aming komunidad. Umaasa ako na maaari kaming maging katuwang ng XYZ Corporation sa pagtatagumpay ng aming Youth Sports Tournament.

Lubos na nagpapasalamat sa inyong oras at pag-unawa. Umaasa ako na maging positibo ang inyong tugon sa aming kahilingan.

Lubos na nagpapasalamat,

Maria Dela Cruz
Youth Sports Tournament Coordinator
ABC Sports Club


Liham 10: Kahilingan ng Tulong para sa Pabahay ng mga Nasunugan

Ginang Elena Rodriguez
Chairperson
XYZ Barangay Development Council

Mahal na Ginang Rodriguez,

Ako’y sumusulat sa inyo upang humingi ng tulong at suporta para sa mga pamilyang apektado ng sunog kamakailan sa aming barangay. Bilang isang kilalang lider sa ating komunidad, alam kong ang inyong pangangalaga at pagmamalasakit ay maaaring maging malaking tulong sa mga nasalanta.

Sa sunog na naganap, maraming pamilya ang nawalan ng kanilang tahanan at ari-arian. Ang aming barangay ay nangangailangan ng tulong sa pagbibigay ng temporary shelter, pagkakaroon ng basic necessities, at iba pang pangangailangan para sa kanilang maayos na pag-recover.

Nais ko pong itanong kung maari kaming humingi ng tulong mula sa inyong tanggapan para sa agarang pangangailangan ng mga nasunugan. Ang anumang suporta mula sa inyong barangay ay magiging malaking kahalagahan para sa kanilang pansamantalang ginhawa.

Umaasa ako na ang inyong kumpanya ay magiging bahagi ng aming layunin na makatulong at makabangon ang mga pamilyang apektado ng sunog. Maraming salamat po sa inyong oras at pag-unawa.

Lubos na nagpapasalamat,

Juan Santos
Barangay Captain
XYZ Barangay

Leave a Comment