Liham para sa Donasyon (10 Halimbawa)

Ang liham para sa donasyon ay isang sulat na naglalaman ng pakikiusap para sa tulong pinansiyal o materyal. Dito, ipinaliliwanag ang layunin ng donasyon, kung paano ito makakatulong, at kung saan gagamitin ang natanggap na tulong. Binibigyang diin ang kahalagahan ng bawat donasyon at kung paano ito magbibigay ng positibong epekto sa mga nangangailangan. Sa liham na ito, ipinakikita ang pagpapasalamat sa mga nagbibigay at ang pangako na ang donasyon ay mapupunta sa tamang layunin para sa kapakanan ng mga benepisyaryo.

Halimbawa ng mga Liham para sa Donasyon

Liham Para sa Donasyon 1:

Mahal kong Kaibigan,

Nais ko lamang iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa iyong kabaitan at kagandahang-loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong donasyon. Ang iyong pagtulong ay isang malaking bahagi ng aming layunin na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa mga nangangailangan. Sa iyong mga pangako ng suporta, alam kong magiging malaking tulong ang iyong donasyon upang maabot ang aming mga pangarap para sa komunidad.

Muli, maraming salamat sa iyong pagkalinga at pagmamalasakit.

Anthony Cullo


Liham Para sa Donasyon 2:

Kagalang-galang na Michael Ramos,

Isang mainit na pagbati sa iyo mula sa aming organisasyon! Sa pagtanggap namin ng iyong bukas-palad na donasyon, agad kang naging instrumento ng pag-asa para sa aming mga benepisyaryo. Ang iyong kontribusyon ay magiging pangunahing suporta sa aming mga proyekto para sa edukasyon, kalusugan, at pangkabuhayan ng mga kabataan at pamilyang nangangailangan.

Nagpapasalamat kami sa iyong pagiging bahagi ng aming misyon para sa pag-unlad at pagbabago.

UIO Organization


Liham Para sa Donasyon 3:

Kapatid sa Pagmamahal,

  Liham para sa Batang Ako (5 Halimbawa)

Ang iyong pag-ambag ay nagbibigay ng liwanag sa mga madilim na bahagi ng aming komunidad. Sa iyong donasyon, hindi lang ito simpleng tulong kundi isang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Sa mga oras na ito ng pangangailangan, ikaw ay nagiging inspirasyon sa iba na maging bahagi ng pagbabago.

Muli, maraming salamat sa iyong kabutihan.

Michelle Po


Liham Para sa Donasyon 4:

Mapagkalingang Tweety,

Hindi matatawaran ang iyong pagtulong sa aming layunin na mapabuti ang kalagayan ng mga nangangailangan. Ang iyong generosidad ay magiging susi sa pag-usbong ng mga pangarap at pangarap ng marami. Dahil sa iyo, may pag-asa ang aming komunidad at mas marami ang magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay.

Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagmamalasakit.

Hinor Organization


Liham Para sa Donasyon 5:

Pinakamamahal kong Kian Manansala,

Ang aming mga puso ay napupuno ng pasasalamat sa iyong di-mabilang na pagmamahal at suporta. Ang iyong donasyon ay hindi lang pera, ito’y pag-asa at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan mo, nagiging mas malakas ang aming pangarap na mabago ang buhay ng marami.

Muli, maraming salamat sa iyong walang-hanggang kabaitan.

Miguel Vion


Liham Para sa Donasyon 6:

Mahal naming Rochelle Salas,

Ang iyong pagkakaroon ng malasakit sa aming adbokasiya ay nagbibigay ng inspirasyon sa aming organisasyon. Salamat sa iyong mabuting puso at sa iyong bukas-kamay na pagtulong. Ang iyong donasyon ay tiyak na magiging pangunahing sandata sa aming laban para sa pag-unlad at katarungan.

Nagpapasalamat kami ng buong puso sa iyong walang sawang suporta.

JYT Organization


Liham Para sa Donasyon 7:

  Liham para sa Hinahangaan (5 Halimbawa)

Kagalang-galang na Protacio,

Ang iyong pag-ambag ay nagbubukas ng pintuan ng pag-asa para sa marami. Sa bawat sentimo ng iyong donasyon, ikaw ay naging bahagi ng pagbabago at pag-angat sa aming komunidad. Maraming salamat sa iyong malasakit at dedikasyon sa aming layunin.

Nagagalak,
Lucky Veneracion


Liham Para sa Donasyon 8:

Mapagmahal na Aldrin,

Sa iyong mga kamay, nagiging mas makulay ang kinabukasan ng mga nangangailangan. Salamat sa iyong hindi matatawarang donasyon na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aming mga benepisyaryo. Ang iyong malasakit ay naglalabas ng tunay na diwa ng pagkakaroon ng puso para sa kapwa.

Muling isinusulong namin ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyong taimtim na suporta.

MIH Organization


Liham Para sa Donasyon 9:

Pinakamamahal naming Willie,

Ang iyong pagiging bahagi ng aming adbokasiya ay nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang magkaruon ng pag-asa. Salamat sa iyong wagas na pagmamahal at donasyon na magiging pangunahing sandata sa aming laban para sa katarungan at pag-angat. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan.

Nagpapasalamat ng buong puso,
Nida Flor


Liham Para sa Donasyon 10:

Pinakamahal na Jonah,

Hindi namin kayang itago ang aming kasiyahan at pasasalamat sa iyong napakalaking donasyon. Ang iyong kabutihan ay nagiging inspirasyon sa aming organisasyon na patuloy na magsilbing tanglaw sa mga nangangailangan. Mula sa ilalim ng aming puso, maraming, maraming salamat sa iyong pagmamahal at suporta.

Nagmamahal,
James Adrian

Leave a Comment