El Filibusterismo Kabanata 25: Tawanan at Iyakan  – Buod, Aral, Tauhan ATBP.

Ang artikulong ito ay naglalaman ng pagbubuod ng ika Dalawampu’t limang kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Tawanan at Iyakan. Maliban sa buod ng Kabanata Dalawampu’t lima ay ipakikilala rin ang mga karakter na mababanggit sa nobelang ito. Naglalaman rin ang artikulong ito ng mga aral na makukuha sa kabanata Dalawampu’t lima at mga talasalitaan na siyang bibigyan ng mas mababaw na kahulugan upang mas lalong maintindihan ng mga mambabasa. 

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 25: Tawanan at Iyakan

Idinaos ang piging ng mga estudyante sa Panciteria Macanista de Buen Gusto. Labing apat sila, kasama si Sandoval. Pinakyaw nilang lahat ang mesa. Ani ng isang paskil: “Luwalhati kay Don Custodio sa kaitaasan at Pansit sa lupa sa mga Binatang may magagandang kalooban!” Matatalim ang mga salita ng mga estudyante. Naghalakhakan sila’y pilit at may tunog ng paghihinakit.

Dumating si Isagani. Si Pelaez na lang ang kulang. Ani Tadeo sana’y si Basilio na ang inanyayahan nila sa halip ng impormal na si Juanito. At malalasing pa raw sana nila si Basilio upang mapagtapat ng mga lihim ukol daw sa nawawalang bata at sa isang mongha. Nagkainan. Inihandog nila ang pansit langlang kay Don Custodio. 

Ang sopas ay tinaguriang sopas ng panukala. lumpiang intsik ay inalay kay Padre Irene. ang torta’y inukol sa prayle. Tumutol si Isagani. May isa raw prayleng di dapat isama sa panunumpa. Tumutol din si Tadeo. Kahabag habag daw na inihambing ang alimasag sa mga prayle. ang pansit gisado ay inukol sa pamahalaan at sa bayan. Ayon kay Macaraeg, ang pansit ay katutubong lutuing Pilipino. May ibig mag alay ng pansit kay Quiroga na isa raw sa apat na kapangyarihan sa Pilipinas. Anang isa naman ay sa Eminencia Negra (Simoun) raw dapat ialay ang pansit.

  El Filibusterismo Kabanata 26: Mga Paskil  - Buod, Aral, Tauhan ATBP

Pinapagtalumpati si Tadeo. Di ito nakahanda. Nagsimula ito kahit papaano. Sinigawan siya ng mga kasamahan. Gaya daw ang binigkas ni Tadeo. Naghingian ng pagkain. Nahilingan ng talumpati si Pecson. Inatake ni Pecson ang mga prayle. Mula raw sa kamusmusan hanggang sa libingan ay prayle ang kasama natin.

May nakakita sa utusan ni Padre Sibyla, ang biserektor sa Unibersidad. Sumakay ito sa karuwahe ni Simoun. Nagtiktik ito sa mga estudyante. Ani Makaraig: “Ang busabos ng bise rektor na pinglilingkuran ng panginoon ng Heneral!”

Ano ang Aral na Matututunan sa El Filibusterismo Kabanata 25?

Imbes na gumawa ng kasamaan ay tama ang ginawa ng mga Estudyante na gawing katatawanan nalang ang sama ng loob nila sa mga pangyayari dahil sa hindi pagkaka apruba sa you aaralan na mag tuturo ng wikang Kastila na ninanais nila. Dinaan na lang ng mga Estudyante sa pagpapatawa at ito ay tamang gawin kaysa mag aklas. 

Sino ang mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 25?

Don Custodio – Isang kilalang tao sa lipunan. 

Isagani – Kasintahan ni Paulita Gomez. 

Juanito Pelaez – Ang hinihintay nila Isagani na hindi pa dumarating. 

Padre Irene – Ang paring kastila na nagtatanggol sa kagustuhan ng mga Estudyante na magkaroon ng paaralan na magtuturo ng wikang espanyol. 

Tadeo – Kasama sa panciteria nina isagani at ng iba pa. 

Macaraeg – Isa sa mga Estudyante na nagsusulong na magkaroon ng paaralan na magtuturo ng wilang kastila. 

Talasalitaan

Piging – Salu salo (Halimbawa: Ang piging na ginanap sa eskwelahan ay para sa lahat ng Estudyante na nag aaral doon.)

  Florante at Laura Kabanata 17: Kataksilan ni Adolfo– Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Paghihinanakit – Pag sama ng loob. (Halimbawa: ang mga estudyante ay mayroong paghihinakit habang sila ay nagbibiruan sa panciteria.)

Pinagtalumpati – Pinag salita. (Halimbawa: Pinag talumpati si Isagani ng mga kasama sa panciteria.)

Leave a Comment