El Filibusterismo Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Mag-aaral  – Buod, Aral, Tauhan ATBP.

Ang artikulong ito ay naglalaman ng pagbubuod ng ika-labing apat na kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Sa Bahay ng mga mag-aaral. Maliban sa buod ng Kabanata labing apat ay ipakikilala rin ang mga karakter na mababanggit sa nobelang ito. Naglalaman rin ang artikulong ito ng mga aral na makukuha sa kabanatang ito at mga talasalitaan na siyang bibigyan ng mas mababaw na kahulugan upang mas lalong maintindihan ng mga mambabasa. 

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 14: Sa Bahay ng mga Mag-aaral

Malaki ang bahay na tinitirahan ng estudyanteng si Makaraig. Maluwag ang bahay na ito at puro binata ang nakatira na pawang nangangasera. Iba-iba ang kanilang edad at pag-uugali.

Si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral ng abogasya at pinuno ng kilusan ukol sa isyu sa Akademya ng wikang Kastila. Ang pangunahing estudyante na sina Isagani, Sandoval, Pecson at Pelaez ay inimbitahan ni Makaraig upang pag usapan ang kanilang pakay. Mananalig sina Isagani at Sandoval na pagbibigyan hiling, samantalang nag-aalinlangan si Pecson. Si Sandoval ay larawan ng mga kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino.

May dalang magandang balita si Makaraig. Ibinalita nila na si Padre Irene ay ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga sumalungat sa kanilang adhikain. Kailangan.ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio, isa sa mga kataas-taasang lipon ng paaralan sa kanilang panig. Dalawang paraan ang kanilang naisipupang pumanig sa kanila si Don Custodio, si G. Pasta isang manananggol at si Pepay na isang mananayaw na matalik na kaibigan ni Don Custodio. Napagkaisahan ng lahat na piliin ang manananggol upang maging marangal ang kapamaraanan.

  Florante at Laura Kabanata 6: Ang Gererong Taga-Persia – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Ano ang Aral na Matututunan sa El Filibusterismo Kabanata 14?

Magandang halimbawa ang pagiging masigasig ng mga estudyante upang maisakatuparan lamang ang ninanais nilang paaralan. Ang pagpupursige ng mga kabataang ito para makatulong sa nakararami ay dapat tularan ng lahat bata man o matanda. 

Sino ang mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 14?

Makaraig – Isang estudyante na nag aaral ng Abogasya. Mayaman. Siya ring pinuno ng kilusan ukol sa isyu sa Akademya ng wikang Kastila.

Padre Irene – Ang tagapag tanggol ng mga mag aaral na nais gumawa ng paaralan na magtuturo ng wikang Kastila. 

Don Custodio – Isa sa mga kataas taasang lipon ng paaralan na humahadlang sa kanaisan ng mga mag aaral na magtayo ng paaralan na magtuturo ng Kastilang salita. 

Pepay – Nabanggit sa nobela na isang mananayaw na matalik na kaibigan ni Don Custodio.

G. Pasta – Isa sa nabanggit. Isang abogado.

Talasalitaan

Pakay – Sadya. Halimbawa: Ano ang iyong pakay sa lugar na ito?

Sumalungat – Hindi pag sang ayon. Halimbawa: Ang pag salungat ng mga Estudyante sa plano ng kanilang guro ay lubos na ikinasira ng plano. 

Leave a Comment