Hudhud ni Aliguyon (Epiko ng Ifugao) – Buod, Tauhan, Tagpuan

Noong unang panahon, isinilang si Aliguyon sa nayon ng Hannanga. Ang kanyang ama ay si Amtalao, at ang kanyang ina naman ay si Dumulao. Sa kanyang kabataan, madalas siyang kwentuhan ng kanyang ama tungkol sa mga pakikipagsapalaran sa pag-ibig at digmaan. Itinuro rin sa kanya ng kanyang ama ang paggamit ng sibat at kalasag, at mabilis itong natutunan ni Aliguyon.

Pagdating ng tamang edad, ginawa ng kanyang ama ang isang trompo para sa kanya. Itinuro sa kanya ni Amtalao kung paano ito iikot at kung paano patitinagin ang trompo ng kanyang mga kaibigan. Tinuruan din siya ng kanyang ama kung paano gumawa ng sibat mula sa “runo” at paano ito gamitin sa laban.

Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga panalangin ng digmaan ng kanilang tribo, natutunan ni Aliguyon ang mga salitang madyik ng mga pari at parihas ng kanilang tribo. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging hindi mapantayang lider ng mga kabataan sa kanilang tribo.

Nang siya ay mag-adolescent na, nagtipon si Aliguyon ng kanyang mga kasama at pinangunahan sila sa laban laban sa kaaway ng kanyang ama na si Pangaiwan ng Daligdigan. Ngunit sa Daligdigan, hindi niya nakaharap ang kaaway ng kanyang ama, kundi ang anak nito. Si Pumbakhayon ay katulad ni Aliguyon sa tapang at lakas, kaya’t nagtagal ang laban ng tatlong taon nang walang kasiguraduhan o anumang tanda ng pagkapanalo mula sa kahit alin sa dalawang grupo. Sa kabila ng matagalang digmaan, natutunan ng mga bayani na magkaruon ng paghanga sa abilidad ng isa’t isa. Ang kanilang laban ay nagtapos sa isang kasunduan sa kapayapaan na ginanap sa Daligdigan, sa tahanan ni Pumbakhayon, at sa kahilingan ng matandang Pangaiwan, ama ni Pumbakhayon.

  Agyu (Epiko ng Ilianon) - Buod, Tauhan, Tagpuan

Sa pagtatapos ng kasunduan sa kapayapaan, nakilala ni Aliguyon ang pinakabunso sa magagandang kapatid ni Pumbakhayon, si Bugan, at doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Dinala ni Aliguyon ang kanyang babaeng naging asawa sa kanyang tahanan sa Hannanga, kung saan lumaki si Bugan at naging magandang dalaga. Sumunod si Pumbakhayon sa Hannanga upang saksihan ang opisyal na kasal ng kanyang kapatid kay Aliguyon. Nagkaruon sila ng maraming anak at naging masagana at minamahal ng mga tao sa Hannanga.

Si Pumbakhayon, sa kalaunan, ay nanligaw sa kapatid ni Aliguyon at dinala ito sa kanyang tahanan sa Daligdigan. Doon sila nagsilang ng masayang pagsasama at nagtagumpay sa buhay.

Buod ng Epikong Hudhud ni Aliguyon

Ang epikong “Hudhud ni Aliguyon” ay nag-uumpisa sa bayan ng Hannanga, kung saan isinilang si Aliguyon. Ang kanyang ama ay si Amtalao at ang kanyang ina ay si Dumulao. Sa kabataan ni Aliguyon, itinuro sa kanya ng kanyang ama ang mga kuwento ng kanyang sariling pakikipagsapalaran, lalo na sa pag-ibig at digmaan. Isa rin sa mga natutunan ni Aliguyon ang pagsasanay sa paggamit ng sibat at kalasag mula sa kanyang ama.

Nang si Aliguyon ay sapat nang matanda, itinuro ng kanyang ama ang paggamit ng trompo at ang sining ng pagpapatibag ng trompo ng kanyang mga kasamahan. Tinalima rin niya ang sining ng paggawa ng sibat mula sa “runo” at ang paraan ng pagsasanay sa pakikipaglaban gamit ito.

Naging lider si Aliguyon sa kanilang tribu mula sa murang edad. Nakikinig siya sa mga panalangin ng digmaan ng kanilang tribo at natutunan ang mga mahika ng mga prayle at parihas na naglilingkod sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging lider na walang katulad sa mga kabataan ng kanilang tribu.

  Agyu (Epiko ng Ilianon) - Buod, Tauhan, Tagpuan

Sa pagdating ng adolescence, pinamunuan ni Aliguyon ang kanyang mga kasamahan sa isang laban laban sa kaaway ng kanyang ama na si Pangaiwan ng Daligdigan. Ngunit sa halip na harapin ang kaaway ng kanyang ama, siya ay napalaban kay Pumbakhayon, ang anak nito. Ang laban ay nagtagal ng tatlong taon na walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo. Sa mahabang laban, naging magkaribal na ang dalawang bayani ngunit sa huli, nagkaruon sila ng paghanga sa isa’t isa. Natapos ang laban sa isang kasunduan sa kapayapaan sa tahanan ni Pumbakhayon sa Daligdigan.

Sa kasunduan ng kapayapaan, nakilala ni Aliguyon si Bugan, ang pinakabunso sa magagandang kapatid ni Pumbakhayon. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan, at dinala ni Aliguyon si Bugan sa Hannanga kung saan sila’y nagkaruon ng mga anak at naging masagana at iniibig ng kanilang komunidad.

Si Pumbakhayon, sa kalaunan, ay nanligaw sa kapatid ni Aliguyon at dinala ito sa kanyang tahanan sa Daligdigan. Doon sila’y nagkaruon ng masayang pagsasama at nagtagumpay sa kanilang buhay.

Mga Tauhan sa Hudhud ni Aliguyon

Aliguyon – Ang pangunahing bayani ng epiko, isinilang sa Hannanga. Anak nina Amtalao at Dumulao.

Amtalao – Ama ni Aliguyon, nagturo sa kanya ng sining ng digmaan at iba’t ibang kasanayan.

Dumulao – Ina ni Aliguyon, nagbigay ng gabay sa kanyang paglaki.

Pangaiwan – Kaaway ng ama ni Aliguyon na naging sanhi ng laban ni Aliguyon at Pumbakhayon.

Pumbakhayon – Anak ni Pangaiwan, naging magkaribal at kaibigan ni Aliguyon sa gitna ng laban.

Bugan – Ang pinakabunso sa mga magagandang kapatid ni Pumbakhayon, naging asawa ni Aliguyon.

  Agyu (Epiko ng Ilianon) - Buod, Tauhan, Tagpuan

Tagpuan sa Hudhud ni Aliguyon

Hannanga – Ang bayan kung saan isinilang si Aliguyon.

Daligdigan – Ang lugar kung saan nakatira si Pangaiwan, kaaway ng ama ni Aliguyon.

Leave a Comment