Liham Pagsubaybay (10 Halimbawa)

Ang liham ng pagsubaybay ay isang pormal na pahayag ng interes at pagmamatyag sa isang proyekto, sitwasyon, o pangyayari. Sa maikling pahayag, ito’y naglalahad ng layunin ng pagsubaybay, ang pangangailangan o kahalagahan nito, at ang pangako ng patuloy na pagmamatyag at kooperasyon. Ito’y nagpapakita ng dedikasyon sa pagsusuri at pag-unawa sa mga pangyayari.

Halimbawa ng mga Liham Pagsubaybay

Liham 1: Pagsubaybay sa Proyektong Pang-Edukasyon

Ginang Del Cruz,

Isinusulat ko ang liham na ito upang iparating ang mga kamakailang pangyayari sa aming proyektong pang-edukasyon na may layuning magbigay ng tulong-pinansyal sa mga estudyante sa aming komunidad. Sa mga nakaraang linggo, matagumpay kaming nakapag-organisa ng mga fundraising events at natanggap na namin ang mga donasyon mula sa mga lokal na negosyo at indibidwal. Sa kasalukuyan, nasa proseso na kami ng pagsusuri at pagpili ng mga karapat-dapat na mag-aaral na makikinabang sa programa. Ipinapakita namin ang aming pasasalamat sa inyong suporta at nais naming ipaalam na ang inyong kontribusyon ay nagiging instrumento sa pag-angat ng antas ng edukasyon sa aming komunidad.

Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa aming layunin. Umaasa kami sa patuloy ninyong suporta habang inilalakbay namin ang landas patungo sa mas magandang kinabukasan ng aming mga kabataan.

Taos-puso,
Ian Kalinawan


Liham 2: Pagsubaybay sa Proyektong Pangkalusugan

Magandang Araw,

Nais ko pong ipaalam sa inyo ang mga huling kaganapan sa aming proyektong pangkalusugan na may layuning mapabuti ang kalagayan ng mga residente sa aming barangay. Kamakailan lang, matagumpay kaming nakapag-organisa ng medical mission kung saan napakinabangan ng marami sa aming komunidad. Ipinagkaloob namin ang libreng serbisyong medikal, dental, at iba pang pangangailangan sa kalusugan. Masaya naming ibinabalita na nakatanggap kami ng positibong feedback mula sa mga benepisyaryo, at patuloy naming nire-review ang mga aspeto na maaari pang mapabuti sa aming susunod na aktibidad.

Sa mga nagbigay ng kanilang suporta, maraming salamat sa inyong malasakit at pakikiisa sa aming layunin. Umaasa kami na sa inyong tulong, magiging mas matagumpay pa ang aming mga proyektong pangkalusugan sa mga darating na buwan.

Taos-puso,
Leonardo Gabrielle


Liham 3: Pagsubaybay sa Environmental Advocacy

Ginang Panganiban,

Sa pangalan ng aming grupo, nais kong ipaalam ang mga hakbang na aming isinagawa sa aming environmental advocacy campaign. Kamakailan, nagsagawa kami ng tree-planting activity sa aming lugar na nagtagumpay na naging bahagi ng mas malaking kampanya para sa kalikasan. Nakapagtanim kami ng libu-libong puno, at nakatanggap kami ng suporta mula sa lokal na pamahalaan at iba’t ibang sektor ng komunidad. Ipinapaabot namin ang aming pasasalamat sa inyong mga naging bahagi ng proyektong ito at sa mga nagbigay ng suporta mula sa malayo at malapit.

  Liham para sa Magulang (10 Halimbawa)

Nais namin kayong imbitahan na patuloy na makisali sa aming adhikain para sa kalikasan. Sa inyong tulong, umaasa kami na mas mapananaig pa ang kampanya namin para sa pangangalaga ng kalikasan.

Taos-puso,
Trisha Quizon


Liham 4: Pagsubaybay sa Community Outreach Program

Ginang Lim,

Sa pagtatapos ng aming huling outreach program para sa mga pamilyang nangangailangan, nais naming magbigay ng buong puso at taos-pusong pasasalamat sa inyong suporta. Nakapagbigay kami ng mga essential goods at serbisyong pangkalusugan sa maraming pamilya, at ang inyong donasyon ay nagkaruon ng malaking papel sa tagumpay ng aktibidad na ito. Patuloy naming itutulak ang aming adbokasiya para sa pangangalaga ng mga nangangailangan at umaasa kami na patuloy kayong maging kasama sa aming misyon.

Sa bawat tulong na aming natatanggap, mas nabibigyan namin ng pag-asa ang mga taong nangangailangan. Muli, maraming salamat sa inyong malasakit at dedikasyon sa aming layunin.

Taos-puso,
Neryza Tan


Liham 5: Pagsubaybay sa Proyektong Pangkultura

Ginoong Odsinada,

Nais kong ipaalam sa inyo ang kasalukuyang yugto ng aming proyektong pangkultura na naglalayong itaas ang kamalayan at pagpapahalaga sa kultura ng ating lokal na pamayanan. Kamakailan, nagkaruon kami ng isang malakihang cultural festival na nagtagumpay na nagtaguyod ng pag-unlad ng lokal na sining, tradisyon, at kasaysayan. Nakatanggap kami ng maraming suporta mula sa iba’t ibang sektor ng komunidad at naging inspirasyon ito para sa aming mga miyembro na patuloy na magtaguyod ng kultura.

Sa mga nagbahagi ng kanilang oras, talento, at suporta, lubos kaming nagpapasalamat. Umaasa kami na sa tulong ninyo, mas mapagtatagumpayan pa natin ang mga susunod na yugto ng aming proyektong pangkultura.

Taos-puso,
Keziah Recto


Liham 6: Pagsubaybay sa Environmental Awareness Campaign

Sa mga minamahal kong kasamahan sa Green Earth Advocates,

Nais kong iparating ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong masigla at makabuluhang environmental awareness campaign. Kami sa ABC Corporation ay patuloy na sumusuporta sa inyong layunin na mapanatili at mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pangangalaga sa kalikasan.

Ang inyong mga aktibidad, tulad ng pagpapalabas ng educational materials at pag-organize ng mga seminar, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa aming komunidad na maging mas responsable at mas mapanagot sa pag-aalaga ng kalikasan. Ang inyong dedication at commitment sa environmental advocacy ay nagiging halimbawa sa lahat, at ito’y isang magandang pagpapakita ng pagkakaisa para sa kabutihan ng ating kalikasan.

Sa aming bahagi, asahan ninyong magtatagal ang aming suporta sa inyong mga gawain. Nais naming itanong kung paano kami maaaring mas mapagtutulungan sa mga darating ninyong proyekto at kung mayroon kayong pangangailangan na maaari naming matugunan. Umaasa kami na ang inyong tagumpay ay magiging inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at kompanya na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan.

  Liham para sa Diyos (7 Halimbawa)

Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagpapatuloy sa pagbibigay inspirasyon sa ating komunidad na maging mga tagapagtaguyod ng kalusugan ng ating kalikasan.

Lubos na pasasalamat,

Gian Uy
ABC Corporation


Liham 7: Pagsubaybay sa Youth Sports Tournament

Mahal kong kaibigan sa ABC Sports Club,

Sa gitna ng tagumpay ng inyong kamakailang Youth Sports Tournament, nais kong iparating ang aming masiglang pagbati sa inyong matagumpay na pagsusumikap. Kami sa XYZ Corporation ay tuwang-tuwa sa inyong tagumpay sa pagpapalaganap ng sportsmanship at aktibong pamumuhay sa aming komunidad.

Ang inyong nagawa ay nagdulot ng inspirasyon sa mga kabataan na maging mas aktibo at masigla. Ang sports event na ito ay nagiging instrumento upang maitaguyod ang kahalagahan ng disiplina at teamwork sa pamamagitan ng sports. Ang inyong proyekto ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga gawain na nagbibigay inspirasyon at nagsusulong ng aktibong pamumuhay.

Bilang tagasuporta, handa kaming patuloy na makiisa sa inyong mga gawain para sa kabataan. Nais naming malaman kung mayroon kayong mga darating na proyekto na nais namin maging bahagi. Umaasa kami na ang tagumpay na inyong naabot ay magiging inspirasyon sa iba pang mga organisasyon na makiisa sa mga gawain na nagbibigay halaga sa kalusugan ng ating mga kabataan.

Maraming salamat sa inyong dedikasyon at ipinapaabot namin ang aming masiglang pagbati sa inyong tagumpay.

Lubos na pasasalamat,

Kristel Yan
XYZ Corporation


Liham 8: Pagsubaybay sa School Supplies Drive

Sa mga nagmamahal na kasapi ng XYZ Youth Organization,

Nais kong maglaan ng oras upang iparating ang aming pasasalamat at pagbibigay-galang sa inyong mga pagsusumikap para sa School Supplies Drive. Kami sa XYZ Corporation ay natutuwa sa inyong tagumpay sa pagbibigay ng kagamitang pang-eskwela sa mga kabataan sa ating komunidad.

Ang inyong proyekto ay nagdulot ng kasiyahan at pag-asa sa mga kabataang nangangailangan ng suporta sa kanilang pag-aaral. Ang inyong mga pagsusumikap ay nagiging inspirasyon sa ating lahat na makiisa sa mga gawain na naglalayong magbigay tulong at suporta sa ating kapwa.

Sa aming bahagi, nais naming malaman kung paano pa kami makakatulong sa inyong mga hinaharap na proyekto. Handa kaming makiisa sa anumang gawain na may layunin na magbigay ng positibong epekto sa ating komunidad. Umaasa kami na ang inyong School Supplies Drive ay magiging inspirasyon sa iba pang mga organisasyon na magkaruon ng mga proyekto para sa edukasyon.

  Liham para sa Daigdig (5 Halimbawa)

Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagbibigay inspirasyon sa ating mga kabataan.

Lubos na pasasalamat,

Luis Okoy
XYZ Corporation


Liham 9: Pagsubaybay sa Pabahay para sa mga Nasunugan

Sa mga lider at kasapi ng XYZ Barangay Development Council,

Sa pamamagitan ng liham na ito, nais kong magbigay ng buong suporta at pagkilala sa inyong patuloy na pagsusumikap para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa ating barangay. Ang ABC Corporation ay nagbibigay-pugay sa inyong dedikasyon at nagpapahayag ng aming pagsubaybay sa mga aksyon at hakbang na inyong isinusulong.

Nakikita namin ang kahalagahan ng inyong mga pagsusumikap sa pagbigay ng tulong at pabahay sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Ang inyong organisadong hakbang, kasama ang tulong ng ABC Corporation, ay nagbibigay ng kahulugan sa pagtutulungan at pagkakaisa sa oras ng pangangailangan.

Sa ABC Corporation, buo ang aming suporta sa inyong proyektong ito. Handa kaming makiisa at maglaan ng karagdagang tulong para sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Nais din naming malaman kung paano pa namin maaaring mapagtibay ang aming kooperasyon para sa agarang rehabilitasyon ng mga pamilyang ito.

Nais naming iparating ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang serbisyo at sa pagiging inspirasyon sa aming komunidad. Umaasa kami na ang aming kolektibong pagsusumikap ay magdudulot ng positibong pagbabago sa buhay ng mga pamilyang ito.

Lubos na nagpapasalamat,

Ynah Dion
ABC Corporation


Liham 10: Pagsubaybay sa Community Outreach Program

Sa mga nagmamahal na lider at volunteers ng ABC Barangay Council,

Nais kong iparating ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong matagumpay na Community Outreach Program. Ang XYZ Corporation ay lubos na natuwa sa inyong nagawa para sa kalusugan at kagalingan ng ating komunidad.

Ang inyong mga pagsusumikap ay nagdulot ng positibong epekto sa buhay ng maraming tao. Ang inyong Community Outreach Program ay nagiging daan para sa mas malawakang serbisyong pangkalusugan at mas mataas na antas ng kamalayan sa mga pangangailangan ng kalusugan sa ating komunidad.

Sa aming bahagi, buong pusong sumusuporta ang XYZ Corporation sa inyong mga adhikain. Nais naming malaman kung paano pa kami maaaring makatulong sa inyong mga proyekto para sa kalusugan. Handa kaming makiisa at magbigay ng karagdagang suporta para sa mga darating ninyong mga gawain.

Nais naming iparating ang aming pasasalamat sa inyong dedikasyon at sa pagbibigay inspirasyon sa aming komunidad. Umaasa kami na ang inyong mga proyekto ay magiging modelo at inspirasyon sa ibang barangay na makiisa sa adbokasiya para sa kalusugan.

Lubos na nagpapasalamat,

Camille Mallari
XYZ Corporation

Leave a Comment