Liham Pagbibitiw (12 Halimbawa)

Ang liham ng pagbibitiw ay isang opisyal na pahayag na naglalaman ng pag-alis mula sa isang trabaho, posisyon, o organisasyon. Sa maikli at maayos na pahayag, ito’y nagpapahayag ng pasasalamat sa mga karanasan at naglalaman ng mga dahilan para sa desisyon na magbitiw. Ito’y isang propesyonal na pamamaraan na nagbibigay daan sa maayos na paglisan.

Mga Halimbawa ng Liham Pagbibitiw

Liham 1: Pagbibitiw sa Trabaho sa Korporasyon

Ginang Cortez,

Nais kong iparating sa inyo ang aking desisyon na magbitiw sa aking kasalukuyang posisyon bilang [iyong posisyon] dito sa korporasyon. Ang aking pagbibitiw ay nagmumula sa matagal ko nang pagmumuni-muni at pagsusuri sa aking mga personal na layunin at pangarap sa karera. Lubos akong nagpapasalamat sa mga pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin, ngunit nararamdaman kong ang pagtatapos ko ay ang nararapat na hakbang upang maglaan ng oras at panahon para sa aking sarili at sa mga pangarap kong personal. Umaasa akong maintindihan ninyo ang aking pasasalamat at pangangailangan na sumubok ng ibang landas para sa aking pag-unlad.

Nagpapasalamat,
Victor Ramos


Liham 2: Pagbibitiw sa Trabaho sa Ahensiya ng Pamahalaan

Ginoong Hernandez,

Nais kong ipaalam na ako’y nagpasyang magbitiw sa aking kasalukuyang trabaho sa ahensiya ng pamahalaan bilang [iyong posisyon]. Ang aking paglisan ay hindi simpleng hakbang; ito ay isang malalim na desisyon na nagmula sa pag-iisip at pagpapasya na masugpo ang mga personal at propesyonal na hangarin. Ako’y nagpapasalamat sa lahat ng mga karanasan, mga kaibigan, at mga aral na aking natutunan sa loob ng mga taon na itinuturing kong mahalaga sa aking pag-unlad. Umaasa akong magsusumikap pa rin akong magtagumpay sa aking mga susunod na hakbang sa karera at aasa akong mananatili tayong magkaugnay sa hinaharap.

Nagpapasalamat,
Joanna Bautista


Liham 3: Pagbibitiw sa Posisyon sa Non-Profit Organization

Ginoong Jose,

Isinusulat ko ang liham na ito upang ipaalam na ako’y magbibitiw mula sa aking kasalukuyang posisyon bilang [iyong posisyon] sa ating non-profit organization. Ang desisyong ito ay hindi ko ginawa nang madali, ngunit nararamdaman kong ito ang tamang oras para suriin ang aking sarili at pagtutokan ang mga pangarap na hinahangad ko sa hinaharap. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga oportunidad at suporta na ibinigay ninyo sa akin, at inaasahan ko ang inyong pag-unawa sa aking desisyon. Umaasa akong mananatili ang ating ugnayan at magkakaroon pa rin ng pagkakataon para magtagumpay at magbigay ng positibong ambag sa komunidad.

  Liham Pagtutol (10 Halimbawa)

Nagpapasalamat,
Pia Lubina


Liham 4: Pagbibitiw sa Organisasyon ng Kapwa

Ginang Baron,

Ipinapaabot ko ang aking pasasalamat sa mga pagkakataon at suporta na aking nakuha habang ako’y bahagi ng ating organisasyon ng kapwa. Sa kabila ng mga magagandang karanasan, napagpasyahan kong magbitiw mula sa aking posisyon bilang [iyong posisyon]. Ang aking pagbibitiw ay nagmula sa layuning ituon ang aking oras at kakayahan sa ibang adbokasiya at personal na layunin. Umaasa akong mananatili tayong konektado at umaasang magkakaroon pa rin ng mga pagkakataon para makatrabaho sa hinaharap.

Nagpapasalamat,
Gio Mendoza


Liham 5: Pagbibitiw sa Trabaho sa Edukasyon

Ginoong Mallari,

Sa taas ng paggalang, ipinaabot ko ang aking pasasalamat sa lahat ng mga pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin bilang [iyong posisyon] sa sektor ng edukasyon. Ngunit sa kabila ng mga magagandang karanasan, aking ipinaalam na ako’y nagpasyang magbitiw sa aking kasalukuyang posisyon. Ang desisyon kong ito ay nagmula sa personal na layunin na nais kong pagtuunan ng oras at pansin. Umaasa akong maunawaan ninyo ang aking desisyon at umaasang mananatili tayong magkaugnay sa ating mga hinaharap na landas.

Nagpapasalamat,
Leni Go


Liham 6: Pagbibitiw sa Pribadong Negosyo

Ginang Capiz,

Sa kabila ng mga magandang pagkakataon na aking naranasan bilang [iyong posisyon] sa aming pribadong negosyo, nais kong ipaalam na ako’y magbibitiw sa aking kasalukuyang tungkulin. Ang aking paglisan ay nagmula sa pagnanais na harapin ang ibang mga oportunidad at pagtuunan ng pansin ang mga personal na layunin. Taos-puso akong nagpapasalamat sa mga kaibigan at kasamahan sa trabaho na nagbigay sa akin ng suporta at pagkakataon para magtagumpay. Umaasa akong mananatili tayong konektado sa hinaharap at nagpapasalamat sa inyong pang-unawa.

Nagpapasalamat,
Joselito De Leon


Liham 7: Pagbibitiw sa Organisasyon ng Kalusugan

Ginoong Gee,

Nais ko pong ipaalam ang aking pasasalamat sa lahat ng mga pagkakataon na aking naranasan sa ating organisasyon ng kalusugan bilang [iyong posisyon]. Gayunpaman, nais kong ipaalam na ako’y magbibitiw sa aking kasalukuyang tungkulin. Ang aking desisyon ay nagmula sa pangangailangan kong maglaan ng mas maraming oras para sa aking pamilya at ibang personal na layunin. Umaasa akong maiintindihan ninyo ang aking desisyon at nagpapasalamat sa lahat ng suporta at pagtutok sa akin sa buong panahon ng aking paglilingkod.

Nagpapasalamat,
Patrick Garon


Liham 8: Pagbibitiw mula sa XYZ Youth Organization

Sa minamahal kong kasamahan,

Sa pagpapatuloy ng aking paglilingkod bilang pangulo ng XYZ Youth Organization, nais kong iparating ang aking pasasalamat sa lahat ng suporta at pakikiisa ninyo sa mga nagdaang taon. Ito ay naging isang makabuluhang bahagi ng aking buhay na puno ng mga karanasan at pagkatuto.

  Liham para sa Sarili (5 Halimbawa)

Bagamat ito’y isang masalimuot na desisyon, nais kong iparating sa inyong lahat na ang aking pagbibitiw ay nagmumula sa pangangailangan na maglaan ng mas maraming oras at atensiyon sa aking mga personal na responsibilidad. Ang mga pagbabago sa aking buhay ay nagsanhi ng pangangailangan na magkaruon ng mas maluwag na oras para sa pamilya at iba pang personal na layunin.

Ang bawat isa sa inyo ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat proyektong ating pinagsikapan. Nais kong iparating ang aking tiwala na ang XYZ Youth Organization ay magpapatuloy sa pagbibigay inspirasyon at pag-unlad sa ating komunidad. Mahalaga ang papel ninyo sa paghubog ng kinabukasan ng ating mga kabataan.

Pasasalamat sa inyong lahat para sa pagkakataon na maging bahagi ng inyong organisasyon. Umaasa ako na magkakaroon kayo ng masusing pagsusuri at malalimang pag-unawa sa aking naging desisyon.

Lubos na pasasalamat,
James Dio


Liham 9: Pagbibitiw mula sa ABC Sports Club

Sa mga minamahal kong kasamahan sa ABC Sports Club,

Sa pagtatapos ng aking termino bilang pangulo ng ABC Sports Club, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Ang pagiging bahagi ng inyong organisasyon ay nagdulot ng maraming pagbabago sa aking buhay, at ito’y isang karanasan na aking tatanawing malaking utang na loob.

Ang aking pagbibitiw ay nagmumula sa pangangailangan na maglaan ng mas maraming oras para sa aking karera at personal na pag-unlad. Subalit, umaasa ako na ang ABC Sports Club ay magpapatuloy sa pagiging sentro ng sportsmanship at pag-unlad sa ating komunidad.

Nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo para sa inyong suporta at dedikasyon. Ang inyong kolektibong pagsusumikap ay nagdulot ng tagumpay at inspirasyon para sa marami. Umaasa ako na patuloy ninyong pagtutulungan ang ABC Sports Club sa pagtahak nito sa mas malalimang tagumpay.

Lubos na pasasalamat,
Pat Ynah


Liham 10: Pagbibitiw mula sa XYZ Corporation

Sa aming minamahal na mga kasamahan sa XYZ Corporation,

Sa pagtatapos ng aking termino bilang pangulo ng XYZ Corporation, nais kong iparating ang aking masiglang pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Ang pagiging bahagi ng inyong kumpanya ay nagbigay sa akin ng maraming pagkakataon para sa paglago at pag-unlad.

Ang aking desisyon na magbitiw ay nagmumula sa pangangailangan na makinig sa aking sarili at sundan ang aking personal na pangarap at layunin. Umaasa ako na kayo’y magpapatuloy sa pagbibigay inspirasyon at tagumpay sa larangan ng negosyo.

  Liham para sa Kaarawan (10 Halimbawa)

Nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo para sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Ako’y nagtataglay ng malasakit at pagpapahalaga sa bawat karanasan sa ating pagsasama. Umaasa ako na patuloy ninyong itaguyod ang mga halaga at misyon ng XYZ Corporation.

Lubos na pasasalamat,
Henry Go


Liham 11: Pagbibitiw mula sa XYZ Barangay Development Council

Sa mga mahal kong kasamahan sa XYZ Barangay Development Council,

Nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong masigla at tapat na pakikiisa sa ating mga proyekto at adbokasiya sa nakalipas na mga taon. Ang paglilingkod sa ating barangay ay nagdulot ng maraming kasiyahan at pag-unlad sa aking personal na buhay.

Bagamat ito’y isang mahirap na desisyon, ito’y nagmumula sa pangangailangan na mas pagtuunan ang aking pamilya at personal na mga responsibilidad. Ang bawat isa sa inyo ay nagbigay ng inspirasyon at nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan.

Ang XYZ Barangay Development Council ay tiyak na magpapatuloy sa pagtataguyod ng mga magagandang proyekto para sa ikabubuti ng barangay. Umaasa ako na patuloy ninyong palalakihin ang mga naumpisahan nating adbokasiya at magiging inspirasyon sa ibang barangay.

Muli, maraming salamat sa inyong masigla at tapat na paglilingkod. Umaasa ako na mananatili tayong magkakasama sa pag-unlad ng ating barangay.

Lubos na pasasalamat,
Mike Ramos


Liham 12: Pagbibitiw mula sa ABC Barangay Council

Sa mga mahal kong kasamahan sa ABC Barangay Council,

Sa paglisan ko bilang isang aktibong miyembro ng ABC Barangay Council, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong masigasig na pakikiisa sa ating mga proyekto at mga adhikain. Ang paglilingkod sa ating barangay ay nagbigay sa akin ng mga hindi malilimutang karanasan at aral sa buhay.

Ang aking pag-alis ay nagmumula sa pangangailangan na maglaan ng mas maraming oras para sa aking pamilya at iba pang personal na layunin. Gayunpaman, umaasa ako na ang ABC Barangay Council ay patuloy na magtataguyod ng kaunlaran at magiging halimbawa sa ibang barangay.

Nais ko rin kayong pasalamatan sa inyong mga suporta at kooperasyon sa lahat ng ating pinagsikapan. Umaasa ako na mananatili tayong magkakasama sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating barangay.

Lubos na pasasalamat,
Jake Tan

Leave a Comment