Liham Pagtutol (10 Halimbawa)

Ang liham ng pagtutol ay isang opisyal na pahayag na naglalaman ng hindi pagsang-ayon, puna, o reaksyon hinggil sa isang proposal, polisiya, o plano. Sa maikli at masusing paglalahad, ipinapahayag ng liham ang mga saloobin at batayang dahilan kung bakit ang naglalahad ay maaaring hindi makatutok o makakamit ang layunin.

Halimbawa ng mga Liham Pagtutol

Liham 1: Pagtutol sa Proposal para sa Pagtatayo ng Cell Tower

Ginoong Alejandro Cruz
Chairman, Homeowners Association
Barangay Dela Paz

Mahal na Ginoong Cruz,

Matapos kong mabasa ang inyong liham na naglalaman ng proposal para sa pagtatayo ng cell tower dito sa ating barangay, nais kong ipahayag ang aking malalim na pagtutol sa nasabing proyekto. Ang pagtatayo ng cell tower ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan at kapaligiran. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang matagalang pag-eksposur sa radiation mula sa cell towers ay maaring magdulot ng iba’t ibang sakit sa kalusugan ng tao.

Bukod pa rito, ito ay maaaring magkaruon ng negatibong epekto sa halaga ng ating mga ari-arian, sapagkat maaaring maging sanhi ito ng pagbaba ng halaga ng mga lupaing malapit sa cell tower. Gayundin, may mga pag-aalinlangan ako hinggil sa epekto nito sa pananaw ng mga residente at ang posibleng pagtaas ng bilang ng mga taong bibisita dito. Hinihiling ko na suriin ng masusing ang mga posibleng epekto ng proyektong ito sa ating komunidad bago ito tuluyang maisagawa.

Lubos na nagpapasalamat,
Ginang Maria Rodriguez


Liham 2: Pagtutol sa Planong Pagpapatupad ng Bagong Ordinansa

Ginang Manuel Santos
Barangay Captain
Barangay Munting Paraiso

Mahal na Ginang Santos,

Ako po si Jose Reyes, isang residente ng Barangay LMN, at nais ko sanang iparating ang aking pagtutol sa planong pagpapatupad ng bagong ordinansa ukol sa mataas na buwis sa negosyo dito sa ating barangay. Bagamat nais natin ang pag-unlad ng barangay, naniniwala akong may mas makatarungan at epektibong paraan upang makamit ito.

Ang mataas na buwis ay maaaring maging pabigat sa mga maliliit na negosyo at maaaring magdulot ng kanilang paglisan mula sa barangay. Maari rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo para sa ating mga residente. Sa halip na pagtutok sa mataas na buwis, maaari bang pagtuunan natin ang iba’t ibang paraan ng pagpapabuti ng kita ng barangay nang hindi naaapektohan ang ating mga lokal na negosyo?

Inaasahan ko na aming mapagtuunan ng pansin ang aming mga agam-agam ukol sa planong ito at mabigyan ng sapat na pagkakataon ang aming mga boses na marinig. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.

Lubos na nagpapasalamat,
Jose Reyes


Liham 3: Pagtutol sa Planong Pagsasagawa ng Community Development Project

Ginang Patricia Rivera
Chairperson
Green Earth Advocates

Mahal na Ginang Rivera,

Matapos kong mabasa ang inyong liham hinggil sa planong pagsasagawa ng community development project na may kinalaman sa reforestation, nais kong iparating ang aking matindi at buong-pusong pagtutol sa proyektong ito. Bagamat mahalaga ang pangangalaga sa ating kalikasan, may mga alinlangan ako sa konsepto ng reforestation na nais ninyong ipatupad.

  Liham para sa Pamilya (10 Halimbawa)

Una, naniniwala ako na ang mga natural na proseso ng kalikasan ay mas mainam kaysa sa pagtatanim ng bagong kahoy na maaaring makasira sa natural na ekosistema. Gayundin, may mga apektadong komunidad at residente na maaaring ma-displace sa pagsasagawa ng proyektong ito. Hinihiling ko na magkaruon ng masusing konsultasyon sa mga residente bago ituloy ang proyekto upang mapakinggan ang kanilang mga hinaing at opinyon.

Umaasa ako na mauunawaan ninyo ang aking punto ng view at magiging bukas sa mga alternatibong solusyon na hindi lamang makakatulong sa kalikasan kundi magbibigay din ng respeto sa lokal na komunidad.

Lubos na nagpapasalamat,
Isabel Garcia


Liham 4: Pagtutol sa Pagpapatupad ng Bagong Traffic Scheme

Ginang Roberto Hernandez
Pangulo
Homeowners Association

Mahal na Ginang Hernandez,

Isa po akong residente ng ating subdivision at nais kong iparating ang aking matindi at buong pusong pagtutol sa planong pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa ating lugar. Bagamat hangarin natin ang maayos na daloy ng trapiko, may mga pangunahing alinlangan ako sa mga inilahad na detalye ng nasabing plano.

Ang pagpapatupad ng masusing parking restrictions at pagbabawas sa bilang ng mga sasakyan na pinapayagan sa loob ng subdivision ay maaaring magdulot ng hindi kapani-paniwala at hindi makatarungan na pasanin para sa aming mga residente. Ito ay lalo na’t marami sa amin ang may dalawang sasakyan sa pamilya, at ang nasabing plano ay maaaring magdulot ng diin sa aming pang-araw-araw na buhay.

Hinihiling ko na magkaruon tayo ng masusing konsultasyon at pakikipag-usap sa mga residente bago ituloy ang implementasyon ng nasabing plano. Umaasa ako na mauunawaan ninyo ang aming mga alinlangan at ito’y maging simula ng maayos na pagsusuring ginanap sa pagbuo ng polisiya.

Lubos na nagpapasalamat,
Rafael Cruz


Liham 5: Pagtutol sa Pagsasagawa ng Online Classes

Ginang Andrea Dela Cruz
School Principal
San Antonio High School

Mahal na Ginang Dela Cruz,

Ako po ay isang magulang ng isang mag-aaral sa inyong paaralan at nais kong iparating ang aking malalim na pagtutol sa planong pagsasagawa ng online classes para sa darating na school year. Bagamat alam kong mahalaga ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, may mga bagay na hindi kayang mapantayan ng online learning.

Ang aking anak, gayundin ang iba pang mga mag-aaral, ay nangangailangan ng physical interaction at socialization para sa kanyang buong pag-unlad. Ang online classes ay maaaring magdulot ng panghihina ng kanilang interpersonal skills at makakatulong sa pagpapatibay ng kanilang mga kakayahan sa pakikipag-ugnayan. Hinihiling ko na pagtuunan natin ng sapat na pansin ang mga potensyal na epekto ng online learning sa mental at emotional well-being ng mga mag-aaral.

Umaasa ako na mabibigyang pansin ang aking mga alinlangan at magkaruon tayo ng masusing pagsusuri bago ituloy ang nasabing plano.

Lubos na nagpapasalamat,
Rosa Santos

  Liham Rekomendasyon (11 Halimbawa)

Liham 6: Pagtutol sa Aplikasyon para sa Trabaho

Ginang Sofia Reyes
Human Resources Manager
ABC Corporation

Mahal na Ginang Reyes,

Ako’y sumusulat upang iparating ang aking mga alalahanin hinggil sa aplikasyon ni Juanito Mendoza para sa posisyon sa inyong Sales Department. Bagamat may respeto ako sa kanyang kasanayan, mayroon akong ilang pangangamba ukol sa kanyang kakayahan na magtagumpay sa nasabing posisyon.

Una, habang alam kong mayroon siyang karanasan sa sales, nais kong ipunto na ang kanyang nakaraang trabaho ay iba sa inaasahan sa inyong kumpanya. Hindi maikakaila na ang larangan ng bentahe sa kanyang huling kumpanya ay mas maliit kaysa sa saklaw ng inyong industriya.

Pangalawa, kahit na mayroon siyang magandang track record, nakita ko rin na may mga pagkakataong nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa mga kasamahan sa trabaho. Sa isang kumpanya na kung saan ang collaborative na kultura ay mahalaga, ang abilidad na makipag-ugnayan nang maayos ay isang kritikal na aspeto.

Sa kabuuan, umaasa akong magtagumpay si Juanito sa anumang hinaharap na trabaho, ngunit kinakailangan din natin timbangin ang kanyang mga kahinaan. Salamat sa inyong pag-unawa sa aking mga alalahanin.

Lubos na nagpapasalamat,

Lorna Torres
Sales Manager, DEF Corporation


Liham 7: Pagtutol sa Aplikasyon para sa Scholarship Program

Ginang Andrea Gomez
ABC Foundation
Maynila

Mahal na Ginang Gomez,

Ako’y humaharap sa inyo upang iparating ang aking mga pag-aalinlangan ukol sa aplikasyon ni Maria Dela Cruz para sa inyong scholarship program. Bagamat alam kong may malasakit siya sa kanyang edukasyon, mayroon akong ilang pangangamba hinggil sa kanyang kakayahan na mapanatili ang kanyang academic performance.

Una, nais kong bigyang-diin na si Maria ay mayroong mga markang mas mababa kaysa sa ibang aplikante. Sa isang scholarship program na itinataguyod ang academic excellence, ang mga marka ay isang pangunahing batayan para sa pagpili.

Pangalawa, mayroon akong natuklasan na si Maria ay mayroong mga pagkakataong nahihirapan sa time management. Ito’y isang kritikal na aspeto, lalo na’t ang scholarship program na ito ay may mataas na demand sa oras at pagsusumikap.

Sa kabuuan, bagamat may potensyal si Maria, iniisip ko na may mga ibang aplikante na mas nababagay para sa scholarship na ito. Salamat sa inyong pag-unawa sa aking mga pag-aalinlangan.

Lubos na nagpapasalamat,

Angelica Dela Cruz
Scholarship Coordinator,
ABC Foundation


Liham 8: Pagtutol sa Partisipasyon sa Environmental Initiatives

Ginang Isabel Garcia
Chairperson
Green Earth Advocates

Mahal na Ginang Garcia,

Isinasaad ko ang aking mga alinlangan tungkol sa pagtanggap kay Juanito Santos sa ating environmental advocacy group. Habang mayroon akong mataas na pagpapahalaga sa kanyang interes sa kalikasan, napansin ko ang ilang mga limitasyon sa kanyang aktibong partisipasyon.

Una, sa mga nakaraang proyekto na kanyang sinalihan, tila’t may kawalan siya ng konsistensiya sa pag-aambag ng oras at pagsisikap. Ang mga proyektong pangkalikasan ay nangangailangan ng matiyagang paglalaan ng panahon upang makuha ang inaasahan na resulta.

Pangalawa, bagamat nagpapahayag si Juanito ng kanyang malasakit sa kalikasan, hindi ko pa nasilayan ang malalim na pang-uunawa sa mga isyu at solusyon sa environmental concerns mula sa kanya. Ang aming grupo ay nagtatangi ng mga miyembro na may malalim na pang-uunawa sa mga aspeto ng kalikasan.

  Liham Panawagan (10 Halimbawa)

Sa mga nabanggit na aspeto, iniisip kong maaaring may mas angkop na miyembro sa ating grupo na may mas malalim na pang-unawa at mas aktibong partisipasyon sa mga proyektong pangkalikasan.

Lubos na nagpapasalamat,

Patricia Rivera
Chairperson, Green Earth Advocates


Liham 9: Pagtutol sa Pagsali sa Community Leadership Program

Ginang Ana Reyes
XYZ Organization
Quezon City

Mahal na Ginang Reyes,

Nag-aalala ako hinggil sa posibilidad na tanggapin si Juanito Santos sa ating Community Leadership Program. Bagamat alam kong mayroon siyang kakayahan sa pagiging lider sa aming barangay, mayroon akong ilang pangangamba hinggil sa kanyang pagganap sa mas malaking community setting.

Una, may ilang mga insidente sa nakaraan kung saan si Juanito ay nahihirapan sa pakikipag-ugnayan sa ibang lider ng komunidad. Ang kahusayan sa pakikipag-ugnayan at pagtatatag ng magandang ugnayan sa ibang lider ay isang mahalagang aspeto sa programa.

Pangalawa, may ilang kakulangan si Juanito sa aspeto ng pagpaplano at pagtakbo ng mga proyektong pangkomunidad. Ang programang ito ay nangangailangan ng mga lider na may kakayahan sa pag-oorganisa at pagbibigay direksyon sa iba’t ibang aspeto ng community development.

Sa kabuuan, iniisip ko na mas mabuting isaalang-alang ang iba pang mga aplikante na may mas malalim na kasanayan sa mga nabanggit na aspeto. Nais ko lamang na maging maingat sa pagpili ng mga lider na magsisilbing halimbawa sa iba.

Lubos na nagpapasalamat,

Lourdes Garcia
XYZ Organization


Liham 10: Pagtutol sa Pag-attend sa Leadership Training

Ginang Lourdes Garcia
XYZ Organization
Quezon City

Mahal na Ginang Garcia,

Ako’y humaharap sa inyo upang iparating ang aking pagtutol sa pag-attend ni Juanito Santos sa Leadership Training na inyong inoorganisa. Bagamat kilala ko si Juanito bilang isang lider sa aming barangay, mayroon akong ilang pangangamba hinggil sa kanyang kakayahan na makabagay sa nasabing training.

Una, bagamat mayroon siyang karanasan bilang lider sa aming maliit na komunidad, ang Leadership Training ay maaaring maging iba sa mga kanyang nakasanayan. Ang mga konsepto at kasanayan na itinuturo sa nasabing training ay maaaring nangangailangan ng mas mataas na antas ng abstrakto at analitikal na pag-iisip.

Pangalawa, mayroon din akong pangambang baka maging mabilis para kay Juanito ang training, at hindi niya makuha nang buo ang mga aral. Ang ganitong pangyayari ay maaaring maging sanhi ng kawalan ng kumpiyansa at kahinaan sa pagganap.

Sa kabuuan, iniisip ko na maaaring mas mabuti kung magkaruon tayo ng mas malalim na pagsusuri sa kanyang kahandaan at pangangailangan bago siya isali sa nasabing training. Nais ko lamang na maging sigurado na ang bawat ugnayan sa aming programa ay makakatulong sa kanyang personal na pag-unlad.

Lubos na nagpapasalamat,

Elena Rodriguez
Barangay Kagawad, Quezon City

Leave a Comment