Liham Paghirang (10 Halimbawa)

Ang liham ng paghirang ay isang opisyal na pahayag na naglalaman ng pasasalamat at pagsasabi ng paborable na desisyon hinggil sa kandidato o aplikante. Sa maikling pahayag, ito’y nagbibigay-tuwa sa kahalagahan ng napiling indibidwal at nagpapahayag ng kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Ito’y isang pormal na paraan ng pagpapahayag ng paghirang sa isang tungkulin o posisyon.

Mga Halimbawa ng Liham Paghirang

Liham 1: Paghirang sa Posisyong Manager ng Marketing

Ginoong Gio Lopez,

Malugod kaming nagbibigay sa iyo ng opisyal na pahayag ng paghirang bilang Manager ng Marketing dito sa aming kumpanya. Sa iyong mahabang karanasan at tagumpay sa larangan ng digital marketing, natutuwa kaming malaman na ikaw ay nagpasyang maging bahagi ng aming koponan. Ang iyong kasanayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga epektibong kampanya ay magiging isang malaking asset sa aming pangarap na mapalakas pa ang aming brand at makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. Asahan mong makakatanggap ka ng buong suporta mula sa aming organisasyon, at umaasa kaming ikaw ay magiging pangunahing ambag sa tagumpay at pag-unlad ng aming kumpanya.

Nagagalak na nakakatrabaho ka,
UGC Corp.


Liham 2: Paghirang sa Posisyong Guro ng Elementarya

Ginang Mesina,

Ang kasiyahan naming ipinaabot sa iyo ang masiglang balita ng iyong paghirang bilang Guro sa Elementarya sa aming paaralan. Sa iyong malalim na pang-unawa sa mga pamamaraang pangturo, pananaw sa edukasyon, at pagmamahal sa pagtuturo, hindi kami nag-aalinlangan na ikaw ay magiging inspirasyon at gabay para sa aming mga mag-aaral. Ang iyong karanasan sa iba’t ibang aspeto ng edukasyon at kahandaan mong magbigay ng de-kalidad na pagtuturo ay nagpapakita na ikaw ay isang huwarang guro. Lubos kaming umaasa na ikaw ay magiging tagapagtaguyod ng mga pangarap at adhikain ng aming paaralan na magsilbing pangunahing instrumento sa pag-unlad at tagumpay ng aming mga mag-aaral.

May kasiyahan sa pagtanggap sa iyo,
HCC HR Department


Liham 3: Paghirang sa Posisyong Financial Analyst

Magandang Araw Chole,

Ipinapaabot ko ang aking personal na pagbati sa iyo sa paghirang sa iyong tagumpay bilang Financial Analyst sa aming kumpanya. Sa iyong mahusay na kakayahan sa pagsusuri ng financial data, malalim na pang-unawa sa mga financial trends, at kahusayan sa financial modeling, kita’y natutuwa sa iyong desisyon na maging bahagi ng aming finance team. Ang iyong mga kasanayan at karanasan ay naglalarawan ng isang propesyonal na may mataas na pamantayan sa industriya. Umaasa kaming ikaw ay magiging mahalagang bahagi sa pagtutok ng aming kumpanya sa sustainable financial growth at tagumpay.

  Liham para sa Iglesia ni Cristo (10 Liham)

Nagagalak na makakatrabaho ka,
Fernan Dungca


Liham 4: Paghirang sa Posisyong Software Engineer

Ginoong Jaena,

Sa pagtatanghal ng aming kasiyahan, ipinaabot namin ang opisyal na anunsyo ng iyong paghirang bilang Software Engineer sa aming software development team. Ang iyong kasanayan sa mga programming language, experience sa pag-develop ng software applications, at ang iyong kahusayan sa problem-solving ay nagbibigay sa amin ng tiwala na ikaw ay isang mahusay na dagdag sa aming koponan. Sa iyong mga naipakitang proyekto at nagawang software solutions, alam naming ikaw ay magiging isang mahalagang tagapagtaguyod sa aming layunin na maging lider sa industriya. Handa kaming magbigay ng buong suporta sa iyong mga layunin at ambisyon sa iyong bagong yugto sa iyong karera.

Nagagalak na maging kasama ka sa aming koponan,
BIP Pampanga


Liham 5: Paghirang sa Posisyong Customer Service Supervisor

Ginang Guevarra,

Malugod kaming nagbibigay sa iyo ng aming opisyal na pahayag ng paghirang bilang Customer Service Supervisor sa aming kumpanya. Natutuwa kaming malaman na ikaw ay nagpasyang maging bahagi ng aming customer service team. Ang iyong mahusay na kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, kahusayan sa pagsusuri ng kanilang mga isyu, at ang iyong malasakit sa pagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo ay nagbibigay sa amin ng tiwala na ikaw ay isang mahusay na lider. Asahan mong makakatanggap ka ng buong suporta mula sa aming koponan, at umaasa kaming ikaw ay magiging tagapagtaguyod ng world-class na customer experience na aming inaasam.

Nagagalak na maging kasama ka sa aming organisasyon,
Tele Q Clark City


Liham 6: Paghirang kay Ginoong Hernandez bilang Human Resources Manager

Ginoong Pangan,

Matapos kong masusing suriin ang mga aplikasyon at karanasan ng mga aplikante, ako, bilang kinatawan ng hiring committee, ay nagpapahayag ng aming desisyon na ihalal si Ginoong Hernandez bilang bagong Human Resources Manager ng ABC Corporation.

Nakita namin ang kahusayan at dedikasyon ni Ginoong Hernandez sa kanyang mga nagdaang karanasan sa larangan ng Human Resources. Ang kanyang malasakit sa propesyonalismo at ang mahusay na track record sa pagpapaunlad ng mga programa sa paggawa at employee relations ay nakakatangi. Naniniwala kami na ang kanyang mga kasanayan ay magiging malaking ambag sa tagumpay ng ating kumpanya.

  Liham para sa Minamahal (10 Halimbawa)

Inaasahan namin ang masusing koordinasyon ni Ginoong Hernandez sa pagsasanay, recruitment, at employee development. Ang kanyang liderato at kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga empleyado ay tiyak na magbibigay inspirasyon sa buong koponan ng HR at maglalagay sa ABC Corporation sa mas mataas na antas ng tagumpay.

Ang aming pasasalamat sa inyong mahusay na pamumuno sa proseso ng hiring. Umaasa kami na ang paghirang kay Ginoong Hernandez ay magdudulot ng positibong epekto sa buong kumpanya.

Maraming salamat sa inyong oras at dedikasyon.

Kelsey Limpin
ABC Corporation


Liham 7: Paghirang kay Jose Mendoza bilang Electrical Engineer

Ginoong/Madama [Apelyido ng Hiring Manager],

Matapos ang masusing pagsusuri ng aming komite, kami ay masigasig na ipinapaabot ang aming desisyon na ihalal si Jose Mendoza bilang bagong Electrical Engineer para sa LMN Industries.

Nakita namin ang kahusayan ni Jose sa pagsusuri ng kanyang mga kasanayan sa electrical systems at ang kanyang mahusay na kakayahan sa pag-optimize ng mga proyekto. Naniniwala kami na ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang kanyang kasanayan sa paggamit ng modernong teknolohiya ay magiging isang malaking asset sa aming koponan.

Sa kanyang nagdaang karanasan sa ABC Electronics, napatunayan ni Jose ang kanyang kakayahan sa pagsusuri at pagsasaayos ng mga electrical installations. Inaasahan namin na ang kanyang dedikasyon sa kalidad at efficiency ay magiging isang mahusay na ambag sa LMN Industries.

Pasasalamat kami sa inyong papel bilang Hiring Manager at sa inyong mahusay na pagpili ng mga kandidato. Umaasa kami na ang paghirang kay Jose Mendoza ay magdudulot ng tagumpay at pagsulong sa aming kumpanya.

Lubos na nagpapasalamat,
John Bondoc
LMN Industries


Liham 8: Paghirang kay Miguel Garcia bilang Financial Analyst

Madam Herna

Matapos ang masusing pag-audit ng mga aplikasyon, kami ay buong kasiyahan na ipinapaabot ang aming desisyon na ihalal si Miguel Garcia bilang aming bagong Financial Analyst sa PQR Financial Services.

Napansin namin ang mataas na kasanayan ni Miguel sa financial instruments at ang kanyang mahusay na pagsusuri ng mga datos sa pamumuhunan. Naniniwala kami na ang kanyang kasanayan sa pag-audit ng market trends at ang kanyang analytical mindset ay magbibigay daan sa masusing pagsusuri ng mga financial strategies para sa aming kumpanya.

  Liham para sa Ama (10 Halimbawa)

Ang kanyang karanasan sa XYZ Investments ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa pag-oorganisa ng mga report at pagpapahayag ng mga rekomendasyon. Inaasahan namin na ang kanyang dedikasyon sa kalidad at kahusayan ay magiging isang malaking ambag sa aming Financial Services team.

Nais naming pasalamatan kayo sa inyong mahusay na pagpili sa mga aplikante. Umaasa kami na ang paghirang kay Miguel Garcia ay magdadala ng tagumpay at dagdag na kredibilidad sa PQR Financial Services.

Maraming salamat sa inyong oras at dedikasyon.

Jamaica Buan
PR Financial Services


Liham 9: Paghirang kay Lorna Santos bilang Software Engineer

Ginoong Buanabe,

Matapos ang masusing pagsusuri at pagtatasa ng aming hiring committee, kami ay masigasig na ipinapaabot ang aming desisyon na ihalal si Lorna Santos bilang aming bagong Software Engineer sa RST Innovations.

Nakita namin ang kanyang kahusayan sa pag-develop ng mga software applications at ang kanyang malalim na karanasan sa larangan ng technology. Naniniwala kami na ang kanyang proficiency sa iba’t ibang programming languages at frameworks ay magbibigay ng bagong enerhiya sa aming koponan at maglalagay sa RST Innovations sa unang hanay ng mga innovators sa industriya.

Ang aming pasasalamat sa inyong mahusay na pamumuno sa buong proseso ng hiring. Umaasa kami na ang paghirang kay Lorna Santos ay magdadala ng tagumpay at bagong pag-asa sa RST Innovations.

Maraming salamat sa inyong oras at dedikasyon.

May pag-asa sa tagumpay,

Leon Capiz
RST Innovations


Liham 10: Paghirang kay Juan Dela Cruz bilang Social Media Specialist

Ginoong Pierro,

Matapos ang masusing pagsusuri at interview process, kami ay lubos na natuwa na ipahayag ang aming desisyon na ihalal si Juan Dela Cruz bilang aming bagong Social Media Specialist sa UVW Marketing Solutions.

Nakita namin ang kanyang malalim na kaalaman sa social media management at ang kanyang epektibong paraan ng pagpapahayag ng mensahe sa online platforms. Naniniwala kami na ang kanyang kasanayan sa pagbuo ng mga kampanya sa social media ay magdadala ng malaking ambag sa aming kumpanya.

Pasasalamat kami sa inyong masusing pamumuno sa hiring process. Umaasa kami na ang paghirang kay Juan Dela Cruz ay magdudulot ng tagumpay at magpapatibay pa sa aming presensya sa online market.

Maraming salamat sa inyong oras at dedikasyon.

May pag-asa sa tagumpay

Gio Fernandez
UVW Marketing Solutions

Leave a Comment