Liham para sa Guro (20 Halimbawa)

Sa paaralan, importante ang koneksyon ng mag-aaral sa guro para sa kanilang pag-unlad. Ang liham para sa guro ay isang paraan ng pagsasabi ng katanungan, opinyon, at pasasalamat. Dito, may pagkakataon ang mag-aaral na iparating ang kanilang pangangailangan, makakuha ng tulong, at magpasalamat sa guro. Sa pagsusulat ng liham, lumalalim ang ugnayan ng mag-aaral at guro, nagiging masaya at matagumpay ang pagsasanay sa paaralan. Ito’y nagbubukas din ng mas maraming pagkakataon para sa pag-unlad ng bawat isa.

Halimbawa ng Liham para sa Guro

1. Liham ng Pasasalamat sa Pagsasanay:

Ginoong Cruz,

Ako po si Juan, isang mag-aaral sa inyong klase sa asignaturang [Asignatura]. Nais ko lamang po sanang iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsasanay at pagtuturo. Ang inyong mga aral ay nagbibigay sa akin ng mas malalim na pang-unawa sa larangan ng [Asignatura] at nagbibigay inspirasyon sa akin na magtagumpay sa larangan na ito. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa pagtuturo.

Nagpapaabot ng malaking pasasalamat,

Juan Dela Cruz


2. Liham ng Pagtatanong at Pagsusuri ng Kaalaman:

Siniora Lopez,

Ako po si Alexxander, isang mag-aaral sa inyong klase. Gusto ko lang sana itanong kung maaari ninyong bigyang linaw ang ilang bahagi ng aming nakaraang leksyon ukol sa Musika at Kultura. May mga bahagi po kasi na medyo malabo pa sa akin at nais ko pong mas maintindihan ang mga ito. Salamat po ng marami sa inyong oras at suporta.

Taos-pusong nagpapasalamat,

Alexander Gabrielle


3. Liham ng Opinyon at Komentaryo sa Pagtuturo:

Ginoong Jaena,

Ako po si Christian, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase. Nais ko lang pong iparating ang aking pasasalamat sa inyong malasakit at dedikasyon sa pagtuturo. Natutuwa po akong makakita na may puso kayong magturo at nagbibigay importansya sa aming mga opinyon. Sa inyong mga diskusyon at gawain, mas lumalim ang aming pang-unawa sa mga aralin. Muli, maraming salamat po sa inyong inspirasyon at suporta.

Taos-pusong nagpapasalamat,

Christian Macapagal


4. Liham ng Suhestiyon at Feedback:

Siniora Mercado,

Ako po si Kris, at nais ko lamang iparating ang ilang suhestiyon para sa mas magandang karanasan sa klase. Nakikita ko po kasi na mas marami tayong matutunan kung magkakaroon tayo ng mas maraming praktikal na gawain o group activities. Ito ay nagbibigay din po sa amin ng pagkakataon na mas makipag-ugnayan sa aming mga kaklase. Salamat po sa inyong oras at pag-unawa.

  Liham para sa Batang Ako (5 Halimbawa)

Nagpapaabot ng suhestiyon,

Kris Buenaventura


5. Liham ng Personal na Pahayag:

Ginoong Mallari,

Ako po si Jacob, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase. Nais ko pong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pag-unawa sa mga pangangailangan ng aming klase. Sa kabila ng aking mga personal na isyu, nararamdaman ko ang inyong suporta at pang-unawa. Salamat po sa pagiging inspirasyon at gabay sa akin sa pagtahak sa landas ng edukasyon.

Nagpapaabot ng pasasalamat,

Jacob Quezon


6. Liham ng Pagsusuri ng Sariling Kaganapan:

Ginoong Dela Cruz,

Ako po si Chris Santos, isang mag-aaral sa inyong klase. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kasiyahan at tagumpay sa isang proyektong ating isinagawa kamakailan. Dahil sa inyong gabay at suporta, natutunan ko ng husto ang mga bagay na dati’y tila malabo sa akin. Sobrang saya ko po at nais ko lamang iparating ang aking pasasalamat sa inyong pagtuturo na nagbukas ng pintuan sa mas maraming oportunidad para sa aming lahat.

Nagpapasalamat ng taos-puso,

Chris Santos


7. Liham ng Pakikiisa sa Kaganapan sa Eskwela:

Siniora Reyes,

Ako po si Angela Reyes, at nais ko lang po sanang magbigay suporta sa mga proyektong isinasagawa natin sa paaralan. Lubos akong natutuwa sa mga pagkakataong ito na nagbibigay inspirasyon sa amin na maging mas aktibo at makilahok sa mga aktibidad. Salamat po sa inyong mga ideya at pagtuturo na nagpapalawak sa aming pang-unawa at pagtingin sa iba’t ibang aspeto ng buhay.

Nagpapaabot ng suporta,

Angela Reyes


8. Liham ng Pagpapahayag ng Pangarap:

Siniora Cruz,

Ako po si Miguel Cruz, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pangarap para sa hinaharap. Dahil sa inyong inspirasyon at mga aral, nagsilbing ilaw kayo sa aking landas tungo sa aking mga pangarap. Umaasa po akong patuloy ninyong maging gabay sa aming paglalakbay sa edukasyon at sa hinaharap.

Nagpapasalamat at umaasa,

Miguel Cruz


9. Liham ng Pagsasatuwa sa Natutunan:

Siniora Lim,

Ako po si Sofia Lim, at nais ko pong iparating ang aking kasiyahan sa mga natutunan ko sa inyong klase. Napakalaking bagay po sa akin ang mga aral na inyong ibinabahagi, at nararamdaman ko ang aking sariling pag-unlad. Salamat po sa inyong pagtutok sa bawat isa sa amin at sa pagbibigay inspirasyon na laging magpursigi.

Nagpapaabot ng kasiyahan,

Sofia Lim

  Liham Paghingi ng Tawad (10 Halimbawa)

10. Liham ng Pagsusuri sa Classroom Environment:

Ginoong Rivera,

Ako po si Daniel Rivera, at nais ko lamang pong iparating ang aking pagsusuri sa kahalagahan ng maayos na classroom environment sa ating klase. Napansin ko po ang masusing pagpaplano at pag-aayos ng silid-aralan na nagiging daan para sa mas malalim na pag-aaral. Saludo po ako sa inyong pagsisikap na gawing maayos at makabuluhan ang bawat araw sa aming klase.

Nagpapasalamat at humahanga,

Daniel Rivera


11. Liham para sa Pagsusuri ng Marka

Gng. Maria Santos
Guro sa Filipino
Linggo, Enero 15, 2024

Mahal na Guro,

Magandang araw po! Nais ko lang po sanang hingin ang inyong opinyon ukol sa marka na nakuha ko sa huling pagsusulit sa Filipino. Mayroon po kasi akong ilang katanungan upang maintindihan ang mga pagkukulang ko at mas mapabuti pa ang aking pag-aaral. Inaasahan ko po ang inyong masusing pagsusuri.

Maraming salamat po.


12. Liham para sa Pahayag ng Pasasalamat

Gng. Jose Rivera
Guro sa Agham
Martes, Pebrero 8, 2024

Mahal na Guro,

Nais ko lang po sanang iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo sa mga aral na aking natutunan nitong nakaraang quarter. Napakahalaga po sa akin ang inyong pagtutok sa aming pag-aaral, at lubos po akong nagpapasalamat sa inyong dedikasyon sa propesyon. Maraming salamat po ulit.


13. Liham para sa Pahingi ng Payo sa Pag-aaral

Gng. Roberto Reyes
Guro sa Matematika
Biyernes, Marso 3, 2024

Mahal na Guro,

Ako po si Ana Garcia, isang mag-aaral sa iyong klase. Nais ko lang po sanang humingi ng payo ukol sa ilang mga konsepto sa Algebra na tila nahihirapan akong maunawaan. Sana’y mabigyan ninyo po ako ng ilang gabay o mga rekomendasyon upang mapabuti ang aking pag-unawa. Maraming salamat po.


14. Liham para sa Pagsusuri ng Proyekto

G. Miguel Fernandez
Guro sa Sining
Linggo, Abril 20, 2024

Ginoong Fernandez,

Ako po si Rafael dela Cruz, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase ng Sining. Nais ko lang po sanang malaman ang inyong opinyon ukol sa aming proyektong isinagawa kamakailan. Gusto ko pong malaman ang mga aspeto na maaari kong mapabuti sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong oras.


15. Liham para sa Pagsusuri ng Research Paper

Gng. Andrea Reyes
Guro sa Kasaysayan
Miyerkules, Mayo 8, 2024

Mahal na Guro,

Nais ko lang po sanang hingin ang inyong opinyon ukol sa aming research paper na isinagawa sa asignaturang Kasaysayan. Gusto ko pong malaman kung may mga aspeto akong maaaring mapabuti at kung ano ang inyong mga mungkahi para sa aming grupo. Maraming salamat po sa inyong tulong.

  Liham Pangkaibigan (10 Halimbawa)

16. Liham para sa Paghingi ng Tulong sa Pag-aaral

G. Eduardo Lopez
Guro sa Ekonomiya
Biyernes, Hunyo 14, 2024

Ginoong Lopez,

Ako po si Juan Cruz, isang mag-aaral sa iyong klase. Nais ko lang po sanang humingi ng tulong ukol sa ilang bahagi ng aming asignaturang Ekonomiya na tila mahirap para sa akin. Sana’y mabigyan ninyo po ako ng ilang payo o mga resource na makakatulong sa aking pag-aaral. Maraming salamat po.


17. Liham para sa Pagsusuri ng Klase

G. Rodrigo Hernandez
Guro sa Ingles
Sabado, Hulyo 5, 2024

Ginoong Hernandez,

Nais ko lang po sanang ibahagi ang aking pasasalamat sa masiglang klase na inyong itinataguyod araw-araw. Napakabuti po ng inyong pamamahala sa klase, at ito po’y nagbibigay inspirasyon sa aming mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon.


18. Liham para sa Pahingi ng Pabor

Gng. Isabel Reyes
Guro sa Musika
Martes, Agosto 20, 2024

Mahal na Guro,

Ako po si Miguel dela Cruz, isang mag-aaral sa inyong klase. Nais ko lang po sanang humingi ng pabor na maaari po bang magkaroon ng dagdag na oras para sa aking proyektong musikal? Nauunawaan ko po ang aming mga deadlines, ngunit kailangan ko po ng karagdagang panahon upang mapabuti ang aking proyekto. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.


19. Liham para sa Pagsusuri ng Pagsusulit

Gng. Carla Martinez
Guro sa Agham Panlipunan
Linggo, Setyembre 9, 2024

Mahal na Guro,

Ako po si Daniel Santos, isa sa inyong mga mag-aaral sa Agham Panlipunan. Nais ko lang po sanang malaman ang resulta ng huling pagsusulit na isinagawa namin kamakailan. Gusto ko pong maunawaan ang mga areas na aking maaaring mapabuti para sa susunod na mga pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong tulong.


20. Liham para sa Pagsusuri ng Thesis Proposal

G. Antonio Cruz
Guro sa Teknolohiya
Sabado, Oktubre 12, 2024

Ginoong Cruz,

Nais ko lang po sanang ipasa sa inyo ang aming thesis proposal para sa asignaturang Teknolohiya. Sana’y mabigyan ninyo po ito ng masusing pagsusuri at mabigyan kami ng mga feedback na makakatulong sa aming pag-unlad. Maraming salamat po sa inyong oras at pag-unawa.

Leave a Comment