Liham para sa Alkalde (10 Halimbawa)

Ang liham na ito ay isang paraan ng komunikasyon na isinulat para maiparating ang mga hinaing, pangangailangan, at mga mungkahi sa alkalde ng isang bayan o lungsod. Ang layunin nito ay magbigay ng pormal na pagsusuri sa ilang aspeto ng pamumuhay sa komunidad at hilingin ang tulong o aksyon mula sa lokal na pamahalaan.

Halimbawa ng mga Liham para sa Alkalde

Unang Liham:

Mahal na Alkalde Risa,

Nais ko lamang iparating sa inyo ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga proyektong pangkaunlaran na inyong isinagawa sa ating bayan. Ang inyong dedikasyon at liderato ay nagbubukas ng mga pinto ng pag-asenso at pag-unlad para sa bawat isa sa amin. Nakakatuwa isipin na sa ilalim ng inyong pamumuno, mas naging maaliwalas at mas maunlad ang aming komunidad. Sana’y patuloy niyo pang maipagpatuloy ang inyong magandang serbisyong pampubliko.

Lubos na Nagpapasalamat,
Pia Hernandez


Ikalawang Liham:

Mapagpalang Araw po sa inyo, Ginoong/Ginang Alkalde!

Nais ko pong ipaabot sa inyo ang aking pangangailangan ukol sa ilang mga isyu sa ating komunidad. Ako’y umaasa na maaaring pagtuunan ng atensyon ang (isinusumite kong isyu) na lubos na nakakaapekto sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lubos kong iniintindi ang kahalagahan ng inyong oras, subalit inaasahan ko pong mabibigyan ito ng pansin. Salamat po sa inyong pag-aalay ng serbisyo para sa kapakanan ng aming bayan.

May pag-asa at Pananampalataya,
Kian Uy


Ikatlong Liham:

Ginoong/Ginang Alkalde,

Sa inyong malasakit sa kapakanan ng aming bayan, nais ko pong iparating ang aking pagsuporta sa inyong mga proyektong pangkaunlaran. Ako’y natutuwa sa pag-unlad at positibong pagbabago na ating nararanasan. Nawa’y patuloy ninyong maisulong ang mga hakbang tungo sa mas maunlad at mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat po sa inyong serbisyo.

  Liham para sa Bayan (10 Halimbawa)

Taos-puso,
Jake Guevarra


Ikaapat na Liham:

Ginang/Ginoong Alkalde,

Sa kaluwagan ng aking loob, nais kong ipaabot sa inyo ang aking pagsuporta sa mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan. Nawa’y maging inspirasyon tayo sa pagtutulungan para sa pag-unlad ng ating komunidad. Kasama ninyo kami sa layuning ito, at umaasa akong magtatagumpay tayo sa pagkakamit ng mas magandang kinabukasan.

Walang kapantay na Pagpapakumbaba,
Jessica Lipan


Ikalimang Liham:

Mahal na Alkalde Jerome,

Sa pagtatapos ng inyong termino, nais ko lamang kayong batiin ng taos-pusong pasasalamat sa inyong matagumpay na pamumuno. Ang inyong dedikasyon, integridad, at pagmamahal sa bayan ay naging inspirasyon sa amin. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong mga nagawang pagbabago at serbisyong may malasakit. Kami’y nagdarasal para sa inyong tagumpay sa lahat ng inyong hinaharap na mga gawain.

May di-mabilang na pasasalamat,
Arthur Mallari


Ikaanim na Liham:

Mahal na Alkalde,

Nais ko sanang bigyang-diin ang kahalagahan ng inyong patuloy na pagtataguyod sa edukasyon sa ating bayan. Napansin kong ang inyong administrasyon ay naglalaan ng pansin sa mga proyektong may layuning mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa mga paaralan dito. Ang mga bagong pasilidad at programa ay hindi lamang nagbibigay ng magandang oportunidad sa aming mga mag-aaral kundi pati na rin sa aming mga guro. Umaasa ako na ito’y magiging inspirasyon sa mas marami pang mga kabataan na magtagumpay at magbigay ng ambag sa ating lipunan.

Taos-puso,
Francheska Soliman


Ikapitong Liham:

Mapagkalingang Alkalde,

Sa kahusayan ng inyong pamumuno, hindi maikakaila ang masigla at masiglang pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bayan. Ang inyong malasakit sa kalakaran ng negosyo at industriyalisasyon ay nagbibigay ng tiyak na seguridad sa aming mga mamamayan. Malugod ko pong tinatanggap at iginagalang ang inyong mga inisyatibo para sa masusing pangangalaga at pagpapaunlad sa ekonomiya. Nais ko lamang ibahagi ang aking lubos na paghanga at suporta sa inyong mga gawain para sa pangkalahatang kaginhawaan ng ating lokal na ekonomiya.

  Liham Pagpapatunay (10 Halimbawa)

May respeto,
Gwen Magdangal


Ika-walong Liham:

Ginang/Ginoong Alkalde,

Sa mga nagdaang buwan, lalong tumitibay ang aming pakiramdam ng seguridad sa inyong maayos na pamumuno. Napansin ko ang pagsusumikap ninyo na mapabuti ang mga serbisyong pampubliko, tulad ng seguridad at kaligtasan ng ating bayan. Isang malaking kahalagahan ito para sa aming mga mamamayan, at nais ko lamang iparating ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong dedikasyon sa pangangalaga sa aming kapakanan.

Salamat po,
Charis Benos


Ika-siyam na Liham:

Mahal na Alkalde Brian,

Nais kong iparating ang aking pagbati sa inyong mga adhikain para sa pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran ng ating bayan. Napakalaki ng epekto ng pagbabago ng klima sa ating kalikasan, at ang inyong pagtutok sa pagsasaayos at pangangalaga dito ay isang malaking hakbang patungo sa mas saganang hinaharap. Ang mga proyektong pagsasaayos sa mga parke, pagsasanay ukol sa tamang pamamahala ng basura, at pagtatanim ng puno ay ilan lamang sa mga hakbang na nagpapatunay ng inyong malasakit sa kalikasan. Umaasa ako na ito’y magiging inspirasyon sa aming lahat na mas mahigpit na pangalagaan ang kalikasan.

Nagpapasalamat,
Paul Baltazar


Ika-sampung Liham:

Ginang/Ginoong Alkalde,

Sa mga nagdaang panahon, lubos kong napansin ang inyong mahusay na pakikipagtrabaho sa iba’t ibang sektor ng ating bayan. Ang inyong pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa pribadong sektor, komunidad, at iba’t ibang sektor ng lipunan ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa aming lahat. Ang inyong transparansiya at pakikipagtulungan sa lahat ng sektor ay nagbibigay ng pag-asa na mas magiging malakas pa ang ating bayan sa darating na mga taon. Saludo kami sa inyong pamumuno at pagiging huwaran sa pagtataguyod ng tunay na pagkakaisa.

  Liham para sa Pagbati (5 Halimbawa)

May paggalang,
Kenneth De Jesus

Leave a Comment