El Filibusterismo Kabanata 13: Ang Klase sa Pisika  – Buod, Aral, Tauhan ATBP.

Ang artikulong ito ay naglalaman ng pagbubuod ng ika labin tatlong kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Ang Klase sa Pisika. Maliban sa buod ng kabanata labintatlo ay ipakikilala rin ang mga karakter na mababanggit sa nobelang ito. Naglalaman rin ang artikulong ito ng mga aral na makukuha sa kabanatang ito at mga talasalitaan na siyang bibigyan ng mas mababaw na kahulugan upang mas lalong maintindihan ng mga mambabasa. 

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 13: Ang Klase sa Pisika

Isang silid na taluhaba ang silid ng klase. Ang upuan ay parang hagdan na may tatlong baytang at nakapaligid sa 3 panig ng silid. Sa isang dulo ng silid ay ang hapag ng guro na sa likod ay ang pisarang may nakasulat na Viva! na naroon mula pa nang unang araw ng pasukan sa taong iyon. Walang palamuti ano man ang mga dingding na bato. May mga kasangkapan sa pisika nguni’t ito ay nakasusi sa isang aparador na may salamin at kung gamitin man ay ipinakikita lamang sa klase mula sa malayo tulad ng Santisimo ng Pare.

lyon ay ipinakikita lamang sa mga dayuhan upang di masabi ng mga ito na nahuhuli ang UST sa ibang bansa sa kahusayan sa pagtuturo at kaya lamang di natututo ang mga Pilipino ay dahil katutubo at walang katalinuhan. Ang guro, si Padre Millon ay isang batang Dominikong napabantog sa pilosopiya sa Kolehiyo ng San Juan de Letran. lyon ang una niyang pagtuturo ng pisika.

Unang tinanong sa klase ang isang Estudyanteng antukin. Parang ponograpo itong tumugon ng isang isinaulong leksiyon na ukol sa salamin, bahagi nito, kauriang bubog o kalaing. Pinatigil ng guro ang estudyante. Pinilosopiya ang musika. Kung kalaing, metal at bubog daw ang salamin ano raw uri ang kahoy na may makintab na barnis o marmol na binuling maigi? Di tinugon ng estudyante ang tanong. Ipinagpatuloy ang isinaulong aralin na parang plakang natigil at muling pinaandar sa ponograpo.

  Florante at Laura Kabanata 23: Isang Pusong Sumisinta – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Pinatigil uli ang estudyante, muling tinanong sa sampay bakod na kastila. Binulungan ito ni Pelaez. Mali ang idinikta. Sinunod nito. Natawa pati ang guro matapos insultuhin ang estudyante. Binigyan uli ng tanong sa bahagi ng salamin. Kung ano ang ibabaw ay siyang salamin, bale wala ang harapan, ang mahalaga’y ang nasa likuran. Di ba? Nalito ang estudyante. Lahat ay sumesenyas na sumang-ayon na siya at nadiktahan siya ni Pelaez nang Concedo, Padre. lyon ang itinugon ng estudyante.

Tanong uli ng prayle, Kung katkatin ang asoge sa likod at palitan ng bibingka, ano mayroon? Bibingka! Bulong ni Pelaez. Tinawag ng propesor si Pelaez. Tumayo ang tinawag. Napabubulong ito kay Placido. Sa katatapak sa paa ni Penitente ay napasigaw sa sakit ang tagadikta. Siya ang tinatanong ng propesor matapos na siya’y murahin at taguring espiritu sastre.

Sinasabi ng aklat na ang mga salaming kalaing ay binubuo ng tanso o ng iba pang kalaing, totoo o hindi? tanong ng guro.

Ganyan ang sabi ng aklat, Padre, tugon ni Placido.

Ang salaming bubog ay binubuo ng isang patag na bubog na ang magkabilang mukha ay pinakintab ng maigi at ang isang mukha ay kinulapuan ng tinggang puti, tama?

lyan ang sabi ng aklat, Padre?

Ang tinggang puti ba ay kalaing?

Sabi po ng aklat.

Ergo ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing, ay salaming bubog-kalaing. Paano mo maipaliliwanag, espiritu sastre?

Nalito si Placido. Inulan ng mura si Placido. Nagtawanan ang klase. Itinanong ang pangalan ni Placido. Napalatak na patuya ang kura. Anito: Placido Penitente lalong angkop ang Placido suplado. Lalapatan kita ng penitencia. Hinanap sa mahabang talaan ang pangalan ni Placido. A labinlimang pagliban! Isa na lang at aalisin ka na sa klase.

  El Filibusterismo Kabanata 33: Ang Huling Matuwid – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Napatindig si Placido. Aapat daw ang liban niya at ikalima ang pagkahuli niya. Himig intsik na nanuya ang guro. Bihira akong bumasa ng talaan kaya’t sa bawat isang huli ay limang liban ang inilalagay ko. Makaikatlo kitang nahuli kaya’t labinlima. Kung ang limang liban mong inamin ang susundin ko, may utang ka pang sampu. At bibigyan kita ng masamang marka sa masamang sagot mo ngayon. 

Ngunit Padre, hindi dapat na ang isang wala sa klase ay makabigkas ng mali sa aralin, tanong ni Placido.

“A pilosopong metapisiko! Hindi mo ba alam na maaaring ang lumiban sa klaseng iyon, saan man siya naroon, ay di rin nakaalam ng aralin? Pilisopastro!” panunuya pa ng Pari. Nagpanting ang tainga ni Placido. Tama na, Padre. Maaring markahan ninyo ako nang ano mang marka nguni’t wala kayong karapatang umaglahi sa akin! Inyo na ang inyong klase! At ang estudyante ay umalis nang walang paalam. Natigagal ang klase. Di nila akalaing magawa iyon ni Placido. Nagsermon ang pari. Nagsuwail daw si Placido sa mga tumataguyod sa paaralan ng kastila. Nagmura si Padre Millon hanggang sa tumugtog ang kampanilya. Naglabasan ang may 234 na estudyanteng di pumapasok nang walang nalaman at lumabas nang sa gayon ding kalagayan.

Ano ang Aral na Matututunan sa El Filibusterismo Kabanata 13?

Hindi magandang gawain ang pananamantala sa kapangyarihan – Gaya na lamang ng ginawa ni Padre Millon na pinag initan ang isang magaaral dahil sa mga sagutan nito. Hindi ito dapat tularan at hindi magandang halimbawa

Ang pagtayo para sa iyong sarili ay hindi masama – Isang magandang halimbawa ay si Placido Penitente na hindi na naka tiis sa panunuya ng paring Dominikano na kanyang guro. 

  Florante at Laura Kabanata 7 – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Huwag dumagdag pa sa katatawanan para sa ibang tao – Gaya na lamang ng Ginagawa ni Pelaez na pag didikta ng mali sa estudyanteng antukin. Huwag mag dikta ng mali para gawing katawa tawa ang kapwa. 

Sino ang mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 13?

Padre Millon – Isang batang paring Dominikano na bantog sa Kolehiyo ng San Juan de Letran sa larangan ng Pilosopiya. 

Placido Penitente – Ang estudyante na pinag initan ni Padre Millon dahilan upang ito’y umalis sa klase ng nauna at tanggap na ang bagsak na marka. 

Juanito Palaez – Estudyante rin ng Unibersidad ng Sto. Tomas, nagdidikta ng mali sa estudyanteng antukin para gawin itong katawa tawa sa klase. 

Talasalitaan

Taluhaba – Pahaba 

Pisara – Black board sa modernong panahon

Ergo – Sa makatuwid 

Concedo, Padre – Sang ayon Padre. 

Nagsuwail Hindi sumusunod

Leave a Comment