Liham para sa Mayor (10 Halimbawa)

Ang liham para sa mayor ay isang pagpapahayag ng mga pangangailangan, hinaing, o mungkahi mula sa mga mamamayan patungkol sa lokal na pamahalaan. Sa maikli at mabisa na pahayag, ito’y nagbibigay-diin sa pangangailangan ng koordinasyon, tulong, o pagbabago sa komunidad, na naglalaman ng tiwala at pananampalataya sa liderato ng lokal na pinuno.

Halimbawa ng mga Liham para sa Mayor

Liham 1: Pagsusumamo para sa Kaginhawahan ng Barangay

Juan Dela Cruz
123 Main Street, Barangay Tino
January 15, 2024

Hon. Maria Reyes
Office of the Mayor
City Hall, City Mabalacat

Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa inyo, Ginoong Mayor. Ako po si Juan Dela Cruz, isang taga-residente ng Barangay Caniogan, at sa liham na ito, nais kong iparating ang mga pangangailangan at hinaing ng aming komunidad.

Nakikita po namin ang inyong dedikasyon sa pagtataguyod ng kaunlaran, at dahil dito, humihiling kami ng tulong sa ilalim ng inyong pamumuno. Isa po sa mga pangunahing isyu sa aming barangay ay ang kawalan ng maayos na sistema ng kalsada, na nagiging sanhi ng matinding traffic at pagbagal ng serbisyo ng mga pampublikong sasakyan.

Inaasahan po namin ang inyong pagtugon sa aming hiling, upang maging mas maayos ang kalakaran sa aming barangay. Umaasa kami sa inyong walang sawang suporta para sa pag-unlad at kaginhawaan ng aming komunidad.

Lubos na nagpapasalamat,
Juan Dela Cruz


Liham 2: Pasasalamat sa Mayor para sa Natatanging Serbisyong Publiko

Maria Santos
456 Oak Avenue, City Center

February 2, 2024

Hon. Carlos Rodriguez
Office of the Mayor
City Hall, City of San Fernando

Mapagpalang araw po sa inyo, Ginoong Mayor. Nais ko po sanang iparating ang aming taos-pusong pasasalamat para sa inyong walang-humpay na serbisyong pampubliko sa ating komunidad.

Sa inyong mga nagawang proyekto para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang sektor, lubos po kaming natutuwa sa inyong pangunguna. Ang inyong dedikasyon at malasakit sa mamamayan ay nakakatulong sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng bawat isa sa amin.

Taos-puso po naming pinararangalan ang inyong serbisyo at pagsusumikap. Muli, maraming salamat po sa inyong kahusayan at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan.

Isang taos-pusong pasasalamat,
Maria Santos


Liham 3: Pagsusumamo para sa Pondo sa Proyektong Pang-Edukasyon

Jose Hernandez
789 Pine Street, Subdivision Name

March 10, 2024

Hon. Ana Rivera
Office of the Mayor
City Hall, City Valenzuela

Ito po ay isang pag-asa na maabot ang inyong tanggapan upang maiparating ang aming kahilingan. Ako po si Jose Hernandez, isang guro sa Subdivision Gipas Elementary School dito sa ating lungsod.

  Liham para sa Pakikiramay (14 na Halimbawa)

Nais ko po sana sanang humingi ng tulong sa inyo para sa aming proyektong pang-edukasyon. Napansin po namin ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa aming paaralan, lalong-lalo na sa mga kagamitang pang-aklat at mga pasilidad.

Naniniwala po kami na ang edukasyon ang susi sa pag-unlad ng isang lipunan, at sa inyong pagmamahal sa edukasyon, umaasa kami na maaari ninyong pagtuunan ng pansin ang aming kahilingan. Sana’y maging instrumento po kayo upang magkaruon ng mas magandang kinabukasan ang aming mga mag-aaral.

Lubos na nagpapasalamat,
Jose Hernandez


Liham 4: Reklamo Tungkol sa Kalidad ng Tubig sa Barangay

Lea Mendoza
987 Maple Street, Barangay Sample

April 5, 2024

Hon. Rafael Santos
Office of the Mayor
City Hall, City Name

Ako po si Lea Mendoza, isang residente ng Barangay Ylocan. Sa liham na ito, nais ko pong iparating ang aming pangangailangan at reklamo ukol sa kalidad ng tubig sa aming barangay.

Nitong mga nagdaang linggo, napansin po namin ang pagtaas ng antas ng kahalumigmigan at hindi malinaw na amoy ng tubig mula sa aming gripo. Ito po ay nagdudulot ng agam-agam at pangamba sa kalusugan ng aming pamilya.

Inaasahan ko po na agad ninyong mabibigyang pansin ang aming reklamo at maaari bang agarang maisagawa ang kinakailangang hakbang upang mapabuti ang kalidad ng aming tubig.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at kooperasyon.

Nagmamahal,
Lea Mendoza


Liham 5: Paksa ng Papel Para sa Environmental Awareness Program

Mark Garcia
654 Binendo Street, Angeles City

May 20, 2024

Hon. Sofia Cruz
Office of the Mayor
City Hall, Angeles City

Ako po si Mark Garcia, isang kasapi ng Green Earth Advocates na naglalayong magsagawa ng environmental awareness program sa ating lungsod. Nais po sana naming humingi ng inyong suporta at pagtulong para sa aming proyektong ito.

Sa pangunguna ninyo sa pagpapaunlad ng ating komunidad, alam namin na ang isang environmental awareness program ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng kalikasan at sa pagbibigay kamalayan sa mga mamamayan tungkol sa kanilang mga responsibilidad sa pagpapahalaga sa kalikasan.

Nais sana namin kayong imbitahan na maging bahagi ng aming proyekto at magkaruon ng maikling panayam tungkol dito. Umaasa kami na ang inyong suporta ay magiging daan para sa mas malawakang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan sa ating bayan.

Lubos na nagpapasalamat,
Mark Garcia


Liham 6: Kambas para kay Mayor Roberto Cruz

  Liham para sa Barangay Captain (10 Halimbawa)

Ginoong Mayor Roberto Cruz,
123 Mabini Street, San Juan City
May 25, 2024

Hon. Roberto Cruz
Office of the Mayor
City Hall, San Juan City

Ako si Juan Santos, isang residente ng 456 Bonifacio Avenue, San Juan City. Sa pagtatapos ng Mayo, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong magiting na pamumuno at sa mga proyektong naglalayong mapaunlad ang ating komunidad.

Ang inyong mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at kaayusan ay nagbibigay inspirasyon sa aming mga residente na maging mas aktibo at mas makakatulong sa pag-unlad ng ating lungsod.

Mula sa aking puso, nais ko ring iparating ang aking suporta sa mga hakbang na nais ninyong gawin para sa kabutihan ng lahat. Handa akong makiisa sa anumang proyekto na maglalayong mapabuti ang kalagayan ng bawat mamamayan.

Umaasa akong mas magiging maligaya, mas maunlad, at mas mapayapa pa ang ating komunidad sa ilalim ng inyong pamumuno.

Maraming salamat po sa inyong serbisyong tapat at pagmamahal sa ating bayan.

Taos-puso,

Juan Santos
456 Bonifacio Avenue
San Juan City


Liham 7: Kambas para kay Mayor Maria Garcia

Ginang Mayor Maria Garcia,
789 Rizal Street, Makati City
June 2, 2024

Hon. Maria Garcia
Office of the Mayor
Makati City Hall, Makati City

Ako si Lorna Reyes, isang masigla at nagmamahal na residente ng 789 Rizal Street, Makati City. Nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong magiting na pamumuno at sa mga proyektong naglalayong mapaunlad ang ating komunidad.

Ang inyong mga programa para sa kabataan, kalikasan, at kabuhayan ay nagbibigay inspirasyon sa aming mga residente na maging mas aktibo at mas makakatulong sa pag-unlad ng ating lungsod.

Nais ko rin pong ibahagi ang aking suporta sa inyong mga adhikain. Handa akong makiisa sa mga proyektong makakatulong sa ikauunlad ng ating komunidad.

Umaasa akong mas lalago pa ang ating bayan sa ilalim ng inyong pamumuno.

Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating bayan.

Lorna Reyes
789 Rizal Street
Makati City


Liham 8: Kambas para kay Mayor Jose Mendoza

Ginoong Mayor Jose Mendoza,
567 Bonifacio Avenue, Quezon City
June 9, 2024

Hon. Jose Mendoza
Office of the Mayor
Quezon City Hall, Quezon City

Ako si Roberto Santos, isang masigasig na residente ng 567 Bonifacio Avenue, Quezon City. Sa pagtatapos ng Hunyo, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong magiting na pamumuno at sa mga proyektong naglalayong mapaunlad ang ating komunidad.

  Liham Pangkaibigan (10 Halimbawa)

Ang inyong mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at kaayusan ay nagbibigay inspirasyon sa aming mga residente na maging mas aktibo at mas makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan.

Nais ko rin pong ibahagi ang aking suporta sa inyong mga adhikain. Handa akong makiisa sa mga proyektong makakatulong sa ikauunlad ng ating komunidad.

Umaasa akong mas lalago pa ang ating bayan sa ilalim ng inyong pamumuno.

Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating bayan.

Roberto Santos
567 Bonifacio Avenue
Quezon City


Liham 9: Kambas para kay Mayor Andrea Lim

Ginang Mayor Andrea Lim,
321 Magallanes Street, Pasig City
June 16, 2024

Hon. Andrea Lim
Office of the Mayor
Pasig City Hall, Pasig City

Ako po si Maria Cruz, isang masigla at nagmamahal na residente ng 321 Magallanes Street, Pasig City. Nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong magiting na pamumuno at sa mga proyektong naglalayong mapaunlad ang ating komunidad.

Ang inyong mga programa para sa kabataan, kalikasan, at kabuhayan ay nagbibigay inspirasyon sa aming mga residente na maging mas aktibo at mas makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan.

Nais ko rin pong ibahagi ang aking suporta sa inyong mga adhikain. Handa akong makiisa sa mga proyektong makakatulong sa ikauunlad ng ating komunidad.

Umaasa akong mas lalago pa ang ating bayan sa ilalim ng inyong pamumuno.

Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating bayan.

Maria Cruz
321 Magallanes Street
Pasig City


Liham 10: Kambas para kay Mayor Alejandro Santos

Ginoong Mayor Alejandro Santos,
987 Del Pilar Street, Mandaluyong City
June 23, 2024

Hon. Alejandro Santos
Office of the Mayor
Mandaluyong City Hall, Mandaluyong City

Ako si Juan Dela Cruz, isang residente ng 987 Del Pilar Street, Mandaluyong City. Nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong magiting na pamumuno at sa mga proyektong naglalayong mapaunlad ang ating komunidad.

Ang inyong mga programa para sa edukasyon, kalusugan, at kaayusan ay nagbibigay inspirasyon sa aming mga residente na maging mas aktibo at mas makakatulong sa pag-unlad ng ating lungsod.

Nais ko rin pong ibahagi ang aking suporta sa inyong mga adhikain. Handa akong makiisa sa mga proyektong makakatulong sa ikauunlad ng ating komunidad.

Umaasa akong mas lalago pa ang ating bayan sa ilalim ng inyong pamumuno.

Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa ating bayan.

Taos-puso,

Juan Dela Cruz
987 Del Pilar Street
Mandaluyong City

Leave a Comment