Liham Pang-akit (12 Halimbawa)

Ang Liham pang-akit ay naglalayong panghikayatin ang mambabasa na makinig at makisangkot sa nilalaman ng liham. Binibigyang-diin nito ang halaga ng pagsusulat sa pagbuo ng koneksyon at pagbibigay-halaga sa damdamin ng isa’t isa. Ito ay isang pang-akit na pahayag upang mapukaw ang interes at pagtutok ng mambabasa.

Halimbawa ng mga Liham Pang-akit

Liham 1: Panawagan sa Pagsuporta sa Programa ng Araw ng Kabataan

Mahal kong Cheska,

Nais kong ipaalam sa iyo ang isang napakahalagang okasyon para sa ating mga kabataan – ang Araw ng Kabataan. Bilang bahagi ng komite para sa pagdiriwang na ito, humihingi kami ng iyong suporta para maging matagumpay ang mga pagsasanay, lektyur, at aktibidades na nakaayos para sa kanilang kaalaman at kasiyahan.

Ang iyong pagsuporta ay magiging susi sa pagbibigay inspirasyon at lakas ng loob sa ating mga kabataan. Kasama mo kaming naniniwala na sa pamamagitan ng pagbibigay halaga at suporta sa kanilang mga interes at kakayahan, malalampasan nila ang anumang pagsubok na kanilang mararanasan.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng ating adbokasiya para sa mas malakas at masigla na komunidad ng mga kabataan.

Nagpapasalamat,
Kleyn Delfin


Liham 2: Pagsuporta sa Programa ng Libreng Konsultasyon sa Kalusugan

Mahal kong Chris,

Sa pagpapakita ng aming pagmamahal sa ating komunidad, nais naming imbitahan ka na maging bahagi ng programa ng libreng konsultasyon sa kalusugan. Ang layunin ng programa na ito ay magbigay serbisyong pangkalusugan para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga hindi kayang magbayad ng karampatang konsultasyon.

Ang iyong suporta ay makakatulong na maisagawa nang maayos ang mga serbisyong ito at makapagbigay saya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan mo, maaari nating gawing mas maayos at mas abot-kaya ang serbisyong pangkalusugan sa ating komunidad.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming adhikain na mapabuti ang kalagayan ng kalusugan sa ating paligid.

Taos-pusong nagpapasalamat,
Gian Uy


Liham 3: Pagsuporta sa Kampanya para sa Kalinisan ng Kalikasan

Mahal kong Jam,

Sa pagmumulat ng mas maraming tao sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan, nais naming hingin ang iyong suporta sa aming kampanya para sa kalinisan ng kalikasan. Ang mga simpleng hakbang tulad ng pagsuporta sa pagsasagawa ng clean-up drive, recycling programs, at pagpapalaganap ng wastong pagtatapon ng basura ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating kalikasan.

Ang iyong pagtangkilik sa kampanyang ito ay magiging halimbawa sa iba at magbibigay inspirasyon na maging bahagi ng hakbang tungo sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran. Nais naming maging instrumento ka sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagmumulat sa ating mga kababayan.

  Liham para sa Barangay Captain (10 Halimbawa)

Hinihikayat kita na maging bahagi ng kampanya para sa kalinisan ng kalikasan at magkaruon ng mas malaking papel sa pangangalaga sa ating kalikasan.

Maraming salamat sa iyong suporta,
Leila Ingco


Liham 4: Pagsuporta sa Programa ng Ating Komunidad para sa Kabuhayan

Mahal kong James,

Sa pag-usbong ng ating komunidad, nais naming imbitahan ka na maging bahagi ng programa para sa kabuhayan. Ang aming layunin ay magkaruon ng mga livelihood programs at training sessions na makakatulong sa pagpapalago ng mga maliliit na negosyo at makakatulong sa mga nangangailangan ng kabuhayan.

Ang iyong suporta ay magiging pangunahing instrumento sa pagsasagawa ng mga programang ito. Sa pamamagitan ng iyong kontribusyon, maaari nating bigyan ng mas malaking pag-asa at oportunidad ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong sa kanilang kabuhayan.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng programa para sa kabuhayan at magkaruon ng malaking epekto sa buhay ng maraming tao.

Maraming salamat sa iyong pagtangkilik at suporta.
Pia Venna


Liham 5: Pagsuporta sa Programa ng Pagsasanay sa Empleyado

Mahal kong Hernan,

Sa pagtataguyod ng mas maunlad at mas produktibong lugar ng trabaho, nais naming hingin ang iyong suporta para sa aming programa ng pagsasanay sa empleyado. Ang programa na ito ay naglalayong magkaruon ng mas mataas na antas ng kasanayan at kaalaman sa ating mga manggagawa, na magdudulot ng mas malaking produktibidad sa kanilang mga trabaho.

Ang iyong suporta sa pagsasagawa ng mga pagsasanay na ito ay magbibigay daan sa mas magandang oportunidad para sa mga empleyado na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at makamtan ang tagumpay sa kanilang propesyon.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming layunin na mapabuti ang kalidad ng trabaho ng ating mga manggagawa.

Maraming salamat sa iyong suporta,
Bien Cunanan


Liham 6: Panawagan sa Paglahok sa Environmental Advocacy

Mahal kong Jasmine,

Sa pagpapaabot ng aking mainit na pagbati, nais kong ipaalam sa iyo ang isang makabuluhang proyekto na nais kong ikaw ay makilahok. Ang “Green Earth Advocates” ay naglulunsad ng environmental awareness program na may layuning magkaruon ng malalim na pang-unawa sa pangangalaga sa kalikasan.

Sa paglahok mo, maaari kang maging instrumento sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng sustainable living at pagmamahal sa kalikasan. Ang ating proyekto ay magbibigay daan sa mas malawakang kampanya para sa environmental preservation at pagpapahalaga sa ating kalikasan.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming adbokasiya at magkaroon ng malasakit sa kalikasan. Ang iyong paglahok ay magiging malaking tulong upang makamtan natin ang isang mas malinis at mas maayos na kapaligiran para sa hinaharap.

  Liham para sa Pakikiramay (14 na Halimbawa)

Tulad ng isang munting binhi na lumalago, umaasa akong mabibigyang buhay ang ating pangarap na mas mapanagot na pamumuhay sa ating kalikasan.

Salamat sa iyong oras at suporta,
Liam Henson


Liham 7: Pag-awit ng Pagtangkilik sa Lokal na Negosyo

Mahal kong Pat,

Isang mainit na pagbati sa iyo! Nais kong ibahagi ang isang kampanya para sa pagtangkilik sa lokal na negosyo. Sa pagbubukas ng ating mga pinto sa mga produkto at serbisyo ng ating komunidad, tayo ay nakakatulong hindi lamang sa pag-usbong ng lokal na ekonomiya kundi pati na rin sa pagbibigay suporta sa mga maliliit na negosyante.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng kampanyang ito. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa lokal na produkto, tayo ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga nagtatrabaho sa ating paligid. Ang bawat pagbili ay isang hakbang patungo sa mas matatag na komunidad at makatarunganang pamumuhay.

Sa pagkilos natin, hindi lang tayo nagiging bahagi ng pag-usbong ng lokal na ekonomiya, kundi nagiging tagapagtangkilik din ng pangarap ng ating mga kababayan.

Maraming salamat sa iyong suporta,
Lovely Laxamana


Liham 8 Panawagan sa Pagsuporta para sa Programa ng Libreng Sakay

Mahal kong Mishi,

Sa layuning mapabuti ang mobility ng ating mga kababayan, nais naming hingin ang iyong suporta para sa programa ng libreng sakay. Ito ay isang proyekto na naglalayong magbigay ng abot-kayang transportasyon para sa ating mga mamamayan, lalo na ang mga nasa mga komunidad na malayo sa sentro ng lungsod.

Ang iyong suporta sa programang ito ay magiging pangunahing instrumento sa pagbibigay ginhawa at kaginhawaan sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng iyong pagsuporta, maaari nating matulungan ang mas maraming tao na makarating sa kanilang destinasyon nang mas komportable at abot-kayang paraan.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming adbokasiya para sa mas maginhawang biyahe ng ating mga mamamayan.

Maraming salamat sa iyong oras at suporta.
Joy Felongco


Liham 9: Pagsuporta sa Kampanya para sa Mental Health Awareness

Mahal kong Nathan,

Sa pagtataas ng kamalayan sa isyu ng mental health, nais naming imbitahan ka na maging bahagi ng kampanya para sa mental health awareness. Ang layunin ng kampanyang ito ay magkaruon ng mas malalim na pang-unawa at pagtanggap sa mga taong may mental health concerns.

Ang iyong suporta ay magiging pangunahing tulong sa pag-alis ng stigma at sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mental health. Sa pamamagitan mo, maaari nating mabuksan ang pinto para sa mas maraming tao na humingi ng tulong at suporta.

  Liham para sa Kapatid (5 Halimbawa)

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming adbokasiya para sa mental health awareness at magkaruon ng positibong epekto sa buhay ng mga taong apektado.

Lubos na nagpapasalamat,
Brenan Timbol


Liham 10: Panawagan sa Pagsuporta para sa Kampanya Laban sa Katiwalian

Mahal kong Joshua,

Sa pagnanais na mapanagot ang ating lipunan, nais naming hingin ang iyong suporta sa kampanya laban sa katiwalian. Ito ay isang adbokasiya na naglalayong mapigil ang anumang anyo ng katiwalian sa ating pamahalaan at iba’t ibang sektor ng lipunan.

Ang iyong suporta ay magiging malaking tulong sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng pagiging mapanagot at tapat sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pamamagitan mo, maaari tayong magtagumpay sa pagsusulong ng isang mas makatarungan at malinis na lipunan.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming kampanya laban sa katiwalian at magsilbing huwaran sa ating komunidad.

Nagpapasalamat,
Glenda Dungca


Liham 11: Pagsuporta sa Kampanya para sa Kaunlaran ng Agrikultura

Mahal kong Christinna,

Sa pagtutok sa pangangailangan ng ating sektor ng agrikultura, nais naming hingin ang iyong suporta para sa kampanya para sa kaunlaran ng agrikultura. Ito ay isang proyekto na naglalayong suportahan ang ating mga magsasaka at magkaruon ng mas mataas na produksyon sa agrikultura.

Ang iyong suporta ay makakatulong sa pagsasagawa ng mga training at programa para sa mga magsasaka, na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maayos na pag-unlad ng sektor ng agrikultura.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming adbokasiya para sa kaunlaran ng agrikultura at magsilbing inspirasyon sa iba.

Taos-pusong nagpapasalamat,
Jose Ynco


Liham 12: Panawagan sa Pagsuporta para sa Programa ng Pagtatanim ng mga Punongkahoy

Mahal kong Ynah,

Sa layuning mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan at mapanumbalik ang likas na yaman, nais naming hingin ang iyong suporta para sa programa ng pagtatanim ng mga punongkahoy. Ang kampanyang ito ay naglalayong magsagawa ng mga aktibidad tulad ng tree-planting at pagsusulong ng reforestation para sa mas malusog na kalikasan.

Ang iyong suporta ay magiging mahalaga sa pagtatagumpay ng aming layunin na magkaruon ng mas malaking forest cover at mas malinis na hangin para sa ating mga kababayan.

Hinihikayat kita na maging bahagi ng aming kampanya para sa pagtatanim ng mga punongkahoy at magkaruon ng mas malaking papel sa pangangalaga sa kalikasan.

Maraming salamat sa pagsuporta,
Derrick Joselito

Leave a Comment