Liham para sa Barangay Captain (10 Halimbawa)

Ang liham para sa Barangay Captain ay isang paraan ng komunikasyon na naglalaman ng mga hinaing, mungkahi, o mga isyu na may kinalaman sa barangay. Karaniwan, layunin ng liham na ito na maiparating ang mga pangangailangan ng komunidad, tulad ng mga proyektong pang-infrastruktura, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at iba pa. Sa pamamagitan nito, inilalapit ng mga mamamayan ang kanilang mga suliranin at nagbibigay daan sa Barangay Captain na maunawaan at aksyunan ang mga ito. Ang liham para sa Barangay Captain ay isang mahalagang paraan ng partisipasyon ng mamamayan sa lokal na pamahalaan, na naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay sa barangay.

Halimbawa ng mga Liham para sa Barangay Captain 

Liham 1: Tungkol sa Kalusugan sa Barangay

Mahal na Kapitan Mercado,

Ako po si Adrian, isang residente ng Barangay San Antonio, at nais ko sanang iparating ang aming mga pangangailangan hinggil sa kalusugan dito sa ating komunidad. Nakikita namin ang hindi pagkakaroon ng sapat na supply ng mga gamot sa ating barangay health center, at may mga oras na ang mga nangangailangan ng tulong medikal ay nahihirapan dahil dito. Umaasa kami na maaari ninyong bigyan ng pansin ang aming mga hinaing upang mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa barangay.

Lubos na nagpapasalamat,
Adrian Macpil


Liham 2: Hinggil sa Kaayusan at Seguridad

Kagalang-galang na Kapitan Ernesto,

Ako po si Juan, isa sa mga miyembro ng komunidad sa Barangay San Roque. Nais ko sana sanang ipaabot sa inyo ang aming mga pangangamba hinggil sa kaayusan at seguridad dito sa ating barangay. Sa mga nagdaang buwan, nadarama namin ang pagtaas ng krimen at tila’y kakulangan sa pagpapatupad ng batas. Inaasahan po namin na maaari ninyong aksyunan ang aming mga hinaing upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa aming komunidad.

  Liham Pagtanggap (15 Halimbawa)

Taos puso,
Juan Guillermo


Liham 3: Tungkol sa Edukasyon ng Kabataan

Mahal na Kapitan Panganiban,

Ako po si Joe, isang taga-Baranga San Agustin, at lubos na nag-aalala hinggil sa kalagayan ng edukasyon ng aming mga kabataan. Napansin po namin ang kakulangan sa mga guro, kagamitan, at sapat na pasilidad sa aming mga paaralan. Umaasa po kami na maaaring ninyong tingnan ang aming mga hinaing at magkaruon ng mga hakbang upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa aming barangay.

Nagpapasalamat,
Joe Jose


Liham 4: Tungkol sa Kagubatan at Kalikasan

Kagalang-galang na Kapitan Bonifacio,

Ako po si Hannah, isa sa inyong mga nasasakupan sa Barangay Del Pilar, at nais ko sanang iparating ang aming mga pangangailangan at pag-aalala hinggil sa kalagayan ng ating kagubatan at kalikasan. Kitang-kita po namin ang pagbabawas ng mga puno at ang pag-unlad ng urbanisasyon na maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa kalikasan. Sana’y maaari ninyong tingnan ang aming mga hinaing upang matiyak na ang kalikasan sa aming barangay ay mapanatili at maprotektahan para sa mga darating pang henerasyon.

Taos Puso,
Hannah Hipolito


Liham 5: Tungkol sa Iba’t Ibang Pangangailangan

Mahal na Kapitan Nierno,

Ako po si Alex, taga-Barangay San Pablo, at may mga bagay akong nais iparating sa inyo. Sa mga nagdaang panahon, marami sa amin ang nagkaruon ng mga katanungan at pangangailangan. May mga di malinaw na patakaran ukol sa iba’t ibang aspeto ng buhay sa barangay, at nais sana naming magkaruon ng malinaw na paliwanag hinggil dito. Umaasa po kami na maaari ninyong sagutin ang aming mga katanungan at maging mas maayos ang komunikasyon sa ating barangay.

  Liham Pagpapatunay (10 Halimbawa)

Nagpapasalamat sa inyong oras at pansin,
Alex Cunanan


Liham 6: Liham ng Pasasalamat kay Kapitan Juan

Ginoong Juan Dela Cruz,

Nais ko po sanang iparating ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong serbisyong walang sawa para sa Barangay Buena Vista. Napakalaking tulong po ang naging aksyon ninyo sa aming mga hinaing ukol sa kalsada at ilaw sa aming lugar. Maraming salamat sa inyong dedikasyon sa pagpapabuti ng aming komunidad.

Taos-puso,
Maria Santos


Liham 7: Tungkol sa Mungkahi

Kapitan Maria Garcia,

Umaasa ako na maiparating ang aking mungkahi ukol sa pangangailangan ng mas maraming street lights sa mga kalsada dito sa Barangay Balintawak. Ito ay upang mapanatili ang seguridad ng aming mga mamamayan, lalo na sa gabi. Sana ay maging bahagi ito ng inyong mga plano para sa barangay. Maraming salamat po.

Lubos na galang,
Roberto Santos


Liham 8: Panawagan sa Kapitana

Mahal na Kapitan Carmen Reyes,

Nais po naming iparating ang aming pangangailangan ukol sa mas mabisang garbage collection system sa Barangay San Isidro. Lubos po kaming nag-aalala sa kalusugan ng aming komunidad. Sana ay maging bahagi ito ng inyong prayoridad para sa kapakanan ng bawat isa. Salamat po sa inyong pag-unawa.

Sana’y maging masigla ang ating barangay,
Andres Mendoza


Liham 9: Tungkol sa Pag-aambag para sa Barangay

Kagalang-galang na Kapitan Fernando,

Ako po si Jose Santos, at nais kong iparating ang aking intensiyon na makiisa sa mga environmental projects na inyong isinusulong sa Barangay San Juan. Handa akong magsanay ng mga volunteers at magbigay ng aking oras upang mapanatili natin ang kagandahan at kalusugan ng ating kalikasan. Umaasa ako sa inyong pagtanggap ng aking munting ambag.

  Liham para sa Diyos (7 Halimbawa)

Sana’y maging tagumpay ang ating mga pagsisikap,
Jose Santos

Leave a Comment