Liham para sa Barangay (15 Halimbawa)

Ang liham para sa Barangay ay isang opisyal na sulatin na ipinadadala ng isang indibidwal o grupo sa kanilang lokal na barangay upang iparating ang kanilang mga hinaing, kahilingan, o anumang pangangailangan na maaaring nangangailangan ng tulong o aksyon mula sa barangay officials. Karaniwan, ang liham na ito ay naglalaman ng mga detalye ng isang isyu o suliranin, at naglalayon itong magbigay linaw, makakuha ng suporta, o humingi ng tulong sa pamahalaang barangay. Ang pagsusumite ng liham sa barangay ay bahagi ng proseso ng partisipasyon ng mamamayan sa lokal na pamahalaan, na naglalayong mapanatili ang maayos na ugnayan at kooperasyon sa komunidad.

Halimbawa ng mga Liham para sa Barangay

Liham ng Paghingi ng Tulong para sa Proyektong Komunidad:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Ako po si James, isang residente ng Sitio Nuevo at nagpapakita ng interes na makatulong sa aming komunidad. Kami po ay may plano na magsagawa ng isang proyekto para sa kabutihan ng mga mamamayan dito. Nais sana naming humingi ng tulong at suporta mula sa inyong tanggapan upang maging matagumpay ang aming layunin.

Nais po naming ituring itong proyektong komunidad bilang isang pagsusulong ng pagkakaisa at pag-unlad dito sa aming lugar. Umaasa kami sa inyong mainit na suporta at kooperasyon.

Lubos na nagpapasalamat,
James Cortez


Liham ng Reklamo Tungkol sa Kaligtasan at Kaayusan:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Ako po si Athena, isang residente ng Barangay San Agustin, at ako ay nais magsampa ng reklamo hinggil sa isang isyu sa kaligtasan at kaayusan dito sa aming barangay. Matagal na po itong nagiging alalahanin ngunit tila hindi pa ito napapansin o nairesolba.

Umaasa po ako na agad ninyong aksyunan ang aming reklamo upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng aming komunidad.

Lubos na nagtitiwala,
Athena Ramos


Liham ng Pasasalamat para sa Serbisyong Barangay:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Sa pamamagitan ng liham na ito, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong tanggapan at sa buong barangay para sa masiglang serbisyong ibinibigay ninyo sa aming komunidad. Ang inyong dedikasyon at pagmamahal sa bayan ay tunay na nakakainspire.

  Liham para sa Reklamo (10 Halimbawa)

Maraming salamat po sa lahat ng tulong at suporta. Sana’y magtagumpay pa ang inyong mga adhikain para sa kapakanan ng aming barangay.

Taos-puso,
Marielle Santos


Liham ng Paghingi ng Tulong Medikal:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Ako po si Arthur, isang residente ng San Pablo, at ako ay nakakaranas ng problema sa aking kalusugan. Sa kadahilanang ito, humihingi po ako ng tulong mula sa inyong tanggapan upang mabigyan ng kaukulang suporta at tulong medikal.

Umaasa po ako sa inyong mabilis na aksyon at pag-unawa sa aking sitwasyon.

Lubos na nagpapasalamat,
Arthur Quizon


Liham ng Pagpapakita ng Suporta sa Barangay Event:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Nais ko pong iparating ang aming buong suporta sa nalalapit na Barangay Event na inyong isinasaayos. Lubos kaming natutuwa sa mga inisyatibang tulad nito na nagpapalakas ng kahusayan at pagkakaisa sa aming komunidad.

Handa po kaming makibahagi sa anumang paraan na maaari naming maitulong upang mapagtagumpayan ang okasyong ito. Umaasa kami sa inyong patnubay at gabay sa pagpapatupad ng mga aktibidad.

Maraming salamat at umaasa sa inyong mga tagumpay,
Cheska Ramos


Liham ng Pagsusumbong ng Labag sa Barangay Ordinance:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Ako po si Mira, isang residente ng San Patricio, at nais ko pong ipagbigay-alam sa inyo ang isang labag sa Barangay Ordinance na aming napansin kamakailan lamang. Nais ko pong humingi ng inyong tulong upang agarang aksyunan ang isyu at mapanagot ang mga sangkot.

Umaasa po akong agad ninyong aaksyunan ang aming sumbong. Maraming salamat po.

Lubos na nagtitiwala,
Mira Sagcal


Liham ng Paghingi ng Pondo para sa Gawain ng Kabataan:

  Liham Pagbibitiw (12 Halimbawa)

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Ako po si Gian Fernandez, tagapamahala ng Youth for Environment, at kami ay mayroong planong isagawa ang isang proyektong makakatulong sa kaunlaran ng aming mga kabataan dito sa barangay. Dahil dito, nais po naming humingi ng tulong pinansyal mula sa inyong tanggapan.

Umaasa po kami sa inyong suporta para sa tagumpay ng aming gawain.

Taos-pusong pasasalamat,
Gian Fernandez


Liham ng Paghingi ng Permits para sa Barangay Caravan:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Kami po ay may balak na magsagawa ng isang Barangay Caravan na layuning makapagbigay serbisyo sa aming mga kabarangay. Upang maipatupad ang aming plano, nais po naming humingi ng inyong pahintulot at suporta para sa mga kinakailangang permit.

Umaasa po kami sa inyong masusing pagsusuri at agad na aksyon sa aming kahilingan.

Lubos na nagpapasalamat,
Ken Albernos


Liham ng Pagtuturok ng Dengvaxia Vaccine:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Nais po naming iparating ang aming plano na magkaruon ng libreng pagtuturok ng Dengvaxia vaccine para sa mga residente ng aming barangay. Ito ay bilang bahagi ng aming pagsusumikap na mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng aming komunidad.

Umaasa po kami sa inyong suporta at kooperasyon para sa tagumpay ng aming inisyatiba.

Taos-pusong pasasalamat,
Ferrine Quezon


Liham ng Paghingi ng Tulong sa Pagsasaayos ng Barangay Facilities:

Kagalang-galang na Punong Barangay,

Sa gitna ng aming layunin na mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng ating barangay, nais po naming humingi ng tulong sa pagsasaayos ng ilang barangay facilities. Ang mga ito ay nagsilbing pangunahing lugar para sa aming mga mamamayan.

Umaasa po kami sa inyong suporta at pangunguna sa pagsasaayos ng aming mga pasilidad.

Lubos na nagpapasalamat,
Pia Biernos


Liham ng Pagrereklamo sa Barangay:

Ginoong Kapitan Juan Dela Cruz,

Ako po si Maria Santos, isang residente ng Barangay Sampaguita. Nais ko pong iparating ang aking reklamo ukol sa patuloy na pagbaha sa aming lugar tuwing malakas ang ulan. Sana po ay mabigyan ng agarang aksyon ang problemang ito upang maiwasan ang mas malalang pinsala sa aming mga tahanan.

  Liham para sa Iglesia ni Cristo (10 Liham)

Salamat po sa inyong oras at pag-unawa,

Michelle Sy


Liham ng Pasasalamat sa Barangay

Kagawad Elena Rivera,

Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong tulong at suporta sa aming pagsasagawa ng libreng medical mission noong nakaraang linggo. Ang inyong pagiging handa na magbigay ng serbisyong pangkalusugan ay isang malaking tulong sa aming komunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong dedikasyon sa paglilingkod sa Barangay San Miguel.

Nagpapasalamat,
Jay R. Rivera


Liham ng Kahilingan ng Pondo sa Barangay

Honorable Chairman Roberto Garcia,

Ako si Alberto Reyes, ang pangulo ng Samahang Magsasaka ng Barangay Maligaya. Kami po ay humihingi ng tulong pinansyal para sa aming proyektong pagsasaayos ng irigasyon. Umaasa po kami sa inyong suporta upang mapabilis ang aming proyektong makakatulong sa mas maraming magsasaka sa aming barangay.

Maraming salamat po,
Juanita Perez


Liham ng Pagtanggap ng Donasyon sa Barangay

Gng. Sheila Cruz,

Kami po sa Barangay Sta. Clara ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang-loob at donasyon na ibinigay ninyo para sa aming feeding program para sa mga bata sa aming barangay. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa aming adhikain na mapabuti ang kalagayan ng mga kabataan dito sa aming komunidad.

Nagpapasalamat,
Ron Curtis


Liham ng Pagsusumbong sa Barangay

Kapitan Manuel Gonzales,

Nais ko po sanang iparating ang aking pagsusumbong ukol sa patuloy na ilegal na pagtatapon ng basura sa likuran ng aming tahanan. Ang aming kalsada ay naging maruming tambakan na, at ito’y nagdudulot ng hindi magandang amoy at panganib sa kalusugan ng aming pamilya. Sana po ay mabigyan ng kaukulang pansin ang aming reklamo.

Lubos na nagpapasalamat,
Philip Cruz

Leave a Comment