Liham Rekomendasyon (11 Halimbawa)

Ang liham ng rekomendasyon ay isang opisyal na pahayag na naglalaman ng pagsang-ayon, suporta, o pag-endorso para sa isang indibidwal, produkto, o proyekto. Sa maikling pangungusap, ito’y isang pormal na pahayag ng suporta at panghihikayat para sa layunin ng sinumang tinutukoy. Ang liham na ito ay naglalaman ng mga rason at kwalipikasyon na nagpapatibay ng rekomendasyon ng may-akda.

Halimbawa ng mga Liham Rekomendasyon

Liham 1: Pagpapatunay para sa Job Application

Ginang Maricar Hernandez
Human Resources Manager
XYZ Corporation

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako po si Juanito Santos, isang nag-aapply para sa posisyon ng Sales Representative sa inyong kumpanya. Kasama ng liham na ito ay ang aking resume at mga kinakailangang dokumento. Nais ko pong magbigay ng karagdagang patunay ukol sa aking kahusayan at karanasan sa larangan ng sales.

Isinasaad sa aking resume ang aking mga nakaraang trabaho, kasamahan ng mga na-achieve kong target, at mga kasanayan sa komunikasyon. Kasama rin dito ang mga rekomendasyon mula sa aking mga dating supervisors. Nais ko pong iparating ang aking malalim na interes na maging bahagi ng inyong kumpanya at nagpapasalamat sa pagkakataon na maipasa ang aking aplikasyon.

Nagpapasalamat,
Juanito Santos


Liham 2: Pagpapatunay para sa Community Volunteer Work

Ginang Elena Rodriguez
Chairperson
Barangay ABC

Mahal na Ginang Rodriguez,

Ito po ay isang pormal na pahayag ng aking pagtutulungan bilang volunteer sa mga aktibidad ng ating barangay. Ako si Maria Cruz, isang residente dito sa ating lugar, at ito ang aking pagpapatunay sa aking regular na partisipasyon sa mga programa at proyekto ng barangay.

Kasama ang liham na ito ay ang mga larawan at dokumento na nagpapatunay sa aking aktibidad bilang volunteer, tulad ng pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran, pagtuturo sa mga outreach programs, at iba pang mga community activities. Nais ko pong ipakita ang aking pag-aambag sa pag-unlad ng ating barangay at nagpapasalamat sa inyong suporta sa mga naglilingkod sa bayan.

Lubos na nagpapasalamat,
Maria Cruz


Liham 3: Pagpapatunay para sa Scholarship Application

Ginang Angelica Dela Cruz
Scholarship Committee Head
ABC Foundation

Mahal na Ginang Dela Cruz,

Ito ay isang pormal na pahayag ng aking interes sa pag-apply para sa scholarship program ng ABC Foundation. Nakalakip sa liham na ito ang aking transcript of records, mga rekomendasyon mula sa mga guro, at iba pang mga kinakailangang dokumento.

Sa pamamagitan ng mga nasabing dokumento, nais ko pong ipakita ang aking dedikasyon sa aking pag-aaral at ang aking mga na-achieve na academic accomplishments. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ng pansin ang aking aplikasyon at nagpapasalamat sa inyong oras at pagkakataon na maiparating ang aking pangarap na magtagumpay sa larangan ng edukasyon.

  Liham para sa Pakikiramay (14 na Halimbawa)

Nagpapasalamat,
Andrea Gomez


Liham 4: Pagpapatunay para sa Community Project Proposal

Ginang Roberto Hernandez
Pangulo
Homeowners Association

Mahal na Ginang Hernandez,

Ako si Rafael Cruz, isa sa mga residente ng ating subdivision, at kasama ng liham na ito ay ang aking community project proposal. Ito ay naglalaman ng mga detalye hinggil sa aming layunin na magkaruon ng community garden upang mapabuti ang kalidad ng ating pamayanan.

Nakalakip din dito ang mga suportang dokumento tulad ng mga pirmadong suporta mula sa iba’t ibang miyembro ng ating homeowners association, kasama na rin ang mga naunang pagsasagawa ng maliliit na proyekto. Umaasa ako na itong liham at mga kasamang dokumento ay magsisilbing patunay sa ating layunin na mapabuti ang ating pamayanan.

Lubos na nagpapasalamat,
Rafael Cruz


Liham 5: Pagpapatunay para sa Loan Application

Ginang Maria Torres
Loan Officer
ABC Bank

Mahal na Ginang Torres,

Nais ko pong iparating ang aking pasasalamat sa pag-approve ng aking loan application. Kasama ng liham na ito ay ang mga kinakailangang dokumento na nagpapatunay sa aking kakayahan na bayaran ang loan, tulad ng aking payslips, income tax returns, at employment certificate.

Nais ko pong magpasalamat sa inyong tiwala sa aking kakayahan na tuparin ang aking financial obligations. Ipinapangako ko po na susundan ko ang mga takdang bayarin at makikisama sa lahat ng mga alituntunin. Umaasa po ako na maaari nyo itong maging basehan na ako’y may sapat na kakayahan para sa nasabing loan.

Lubos na nagpapasalamat,
Antonio Reyes


Liham 6: Rekomendasyon para sa Pagtanggap sa Trabaho

Ginang Sofia Reyes
Human Resources Manager
XYZ Corporation

Mahal na Ginang Reyes,

Nagbibigay ako ng buong suporta para kay Juanito Mendoza, isang aplikante para sa bakanteng posisyon sa Sales Department ng inyong kumpanya. Si Juanito ay may malalim na karanasan sa larangan ng sales, at napatunayan niyang may kahusayan sa pagtutok sa mga customer needs at pagpapalawak ng customer base.

Ang kanyang mataas na antas ng dedikasyon, kasanayan sa komunikasyon, at kakayahan sa pag-handle ng mga aspeto ng sales ay nagiging daan para sa kanyang tagumpay. Bilang isang dating kasamahan sa trabaho, lubos ko siyang inirerekomenda para sa posisyon na ito, at naniniwala akong magiging malaking asset siya sa inyong koponan.

  Liham Paguulat (10 Halimbawa)

Maraming salamat sa inyong oras at pagpapasya. Umaasa akong maging positibo ang kanyang pagtanggap sa inyong kumpanya.

Lubos na nagpapasalamat,

Lorna Torres
Sales Manager,
ABC Corporation


Liham 7: Rekomendasyon para sa Pagpapautang

Ginang Elena Rodriguez
Barangay ABC
Maynila

Mahal na Ginang Rodriguez,

Ito’y isang buong suporta para kay Maria Dela Cruz, isang mapagkakatiwalaang residente ng ating barangay, na nag-aaply para sa isang mikro-pautang mula sa ating barangay cooperative. Si Maria ay kilala sa kanyang masigla at positibong pagganap sa kanyang mga obligasyon, at mayroon siyang malasakit sa kanyang pamilya at komunidad.

Bilang isang kapwa-residente, buo ang aking tiwala na si Maria ay makakatupad ng maayos sa kanyang pangako na magbayad ng pautang. Ang kanyang layunin sa pag-apply ng pautang ay para sa mas mabuting kinabukasan ng kanyang pamilya, at alam ko na gagamitin niya ito nang maayos.

Umaasa akong mabibigyan siya ng pagkakataon na maging bahagi ng mga beneficiaries ng ating barangay cooperative. Maraming salamat sa inyong oras at pagpapasya.

Lubos na nagpapasalamat,

Roberto Hernandez
Barangay Captain, Barangay ABC


Liham 8: Rekomendasyon para sa Pagtanggap sa Master’s Program

Dr. Isabel Alfonso
Department Chair, Psychology
ABC University

Mahal na Dr. Alfonso,

Nagbibigay ako ng buong suporta para kay Juanito Mendoza, isang aplikante para sa Master’s Program sa inyong departamento. Bilang isang dating mag-aaral sa undergraduate program, napatunayan ni Juanito ang kanyang kahusayan at dedikasyon sa larangan ng Psychology.

Siya ay hindi lamang may mataas na marka, kundi isang aktibong partisipante sa mga klase at research activities. Ang kanyang mga ideya at kritikal na pag-iisip ay nagdadala ng malalim na ugnayan sa mga konsepto sa Psychology. Kaya’t lubos kong inirerekomenda si Juanito para sa Master’s Program sa inyong departamento.

Nagpapasalamat ako sa pagbibigay-daan sa kanyang aplikasyon, at umaasa akong maging isang maayos na kasama sa inyong programa.

Lubos na nagpapasalamat,

Angelica Dela Cruz
Faculty Member,
ABC University


Liham 9: Rekomendasyon para sa Pagpapakilala sa Environmental Initiatives

Ginang Aurora Rodriguez
Chairperson
Barangay XYZ

Mahal na Ginang Rodriguez,

Ako’y nagbibigay ng buong suporta para kay Isabel Garcia, isang proaktibong residente ng ating barangay na nais makiisa sa inyong environmental initiatives. Bilang isang nagmumula sa larangan ng environmental advocacy, nais ni Isabel na maging bahagi ng inyong grupo upang magkaruon ng mas malalim na epekto sa pangangalaga ng ating kalikasan.

  Liham para sa Pagbati (5 Halimbawa)

Si Isabel ay may malasakit sa kalikasan at may kasanayang napatunayan na sa iba’t ibang environmental projects. Nais niyang maging bahagi ng inyong grupo upang mas mapalawak pa ang kanyang adbokasiya para sa kalikasan.

Umaasa ako na bibigyan ninyo si Isabel ng pagkakataon na maging bahagi ng inyong environmental team.

Lubos na nagpapasalamat,

Patricia Rivera
Chairperson,
Green Earth Advocates


Liham 10: Rekomendasyon para sa Pag-attend sa Leadership Training

Ginang Lourdes Garcia
XYZ Organization
Quezon City

Mahal na Ginang Garcia,

Ipinagkakatiwala ko kay Juanito Santos ang aking buong suporta para sa kanyang aplikasyon sa inyong Community Leadership Program. Bilang isang lider sa aming barangay, napatunayan ni Juanito ang kanyang kahusayan at dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad.

Si Juanito ay aktibo sa iba’t ibang community projects at mayroong likas na kakayahang mamuno. Sa kanyang mga nagawa, lubos kong naniniwala na siya ay isang karapat-dapat na maging bahagi ng inyong leadership program.

Nagpapasalamat ako sa pagbibigay-daan sa kanyang aplikasyon, at umaasa akong maging matagumpay ang kanyang pag-attend sa inyong leadership training.

Lubos na nagpapasalamat,

Elena Rodriguez
Barangay Kagawad, Barangay XYZ


Liham 11: Rekomendasyon para sa Pagtanggap sa Trabaho

Ginang Sofia Reyes
Human Resources Manager
LMN Corporation

Mahal na Ginang Reyes,

Ipinagkakatiwala ko kay Maria Santos ang aking buong suporta para sa kanyang aplikasyon sa Sales Department ng inyong kumpanya. Si Maria ay isang mahusay na kasamahan sa trabaho sa aming nakaraang kumpanya, at matibay ang kanyang kasanayan sa larangan ng sales.

Bilang Sales Manager, na nakatrabaho si Maria ng mahigit isang taon, natutunan ko ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga customer. Napatunayan niya ang kanyang kahusayan sa pagtutok sa mga customer needs at pagpapalawak ng customer base ng aming kumpanya.

Buong tiwala kong magsisilbing malaking asset si Maria sa inyong koponan. Alam kong magdadala siya ng mataas na antas ng propesyonalismo at kahusayan sa trabaho. Umaasa akong magiging malaking kontribusyon si Maria sa inyong kumpanya.

Maraming salamat sa inyong oras at pagpapasya. Nasa akin ang buong kumpiyansa na Maria ay magiging isang mahusay at epektibong miyembro ng inyong koponan.

Lubos na nagpapasalamat,

Lorna Torres
Sales Manager,
ABC Corporation

Leave a Comment