Liham Pagsangayon (10 Halimbawa)

Ang liham ng pagsang-ayon ay isang maikling pahayag ng suporta o pagsang-ayon sa isang ideya, proyekto, o layunin. Sa simpleng mga salita, ito’y naglalaman ng buong suporta at pagsang-ayon mula sa naglalahad, isinusulong ang kahalagahan at positibong epekto ng inisyatiba, at nagbibigay-diin sa kahandaang makipagtulungan para sa tagumpay ng layunin o plano.

Halimbawa ng mga Liham Pagsangayon

Liham 1: Pagsangayon sa Job Offer

Magandang Araw,

Nagpapasalamat ako sa inyong mainit na pagtanggap sa akin para sa posisyon na inalok ninyo. Matapos kong masusing suriin ang mga kondisyon at responsibilidad ng trabaho, lubos akong natutuwa na iparating sa inyo ang aking buong pagsang-ayon. Nais kong ipabatid sa inyo ang aking kasiyahan at pangako na gugugol ko ang aking buong kakayahan at dedikasyon upang magtagumpay sa takdang trabaho. Umaasa akong maging produktibong kasapi ng inyong koponan at nangangakong tutuparin ang mga tungkulin na iniatang sa akin.

Bilang bahagi ng aking pagsang-ayon, nais kong bigyang diin ang aking mga plano para sa aking pag-unlad sa kumpanya. Ako ay handang makinig at matuto mula sa aking mga kasamahan sa trabaho, at umaasa akong maging bahagi ng isang makabuluhang ambayang pang-propesyonal. Sa pag-aasam na maging tagumpay sa aming ugnayan, ipinapaabot ko ang aking taos-pusong pasasalamat sa pagkakataon na ito.

Taos-puso,
Michae Mendez


Liham 2: Pagsangayon sa Kontrata sa Pabahay

Ginang Dela Pena,

Nais kong pasalamatan kayo sa pagbibigay ng pagkakataon na maging leaser ng inyong inaalok na pabahay. Matapos kong masusing suriin ang mga kondisyon ng kontrata, ako’y nagpapahayag ng aking buong pagsang-ayon sa mga itinakda nito. Ang inyong alok ay makakatulong ng malaki sa pagpapabuti ng aking pamumuhay at pangarap kong maging maayos na residente ng inyong komunidad. Umaasa akong maging responsable at masigla na bahagi ng inyong komunidad.

Bilang bahagi ng aking pagsang-ayon, nais kong ipahayag ang aking pangako na ingatan at alagaan ang inaalok na pabahay. Ito’y magiging hindi lang tirahan para sa akin kundi maging pook ng kasayahan at kaganapan. Handa akong sumunod sa mga regulasyon at maging maayos na kapitbahay. Umaasa akong maging tagumpay ang ating ugnayan, at nagpapasalamat ako sa inyong tiwala.

Nagpapasalamat ng taos-puso,
Pia Bieno


Liham 3: Pagsangayon sa Panawagan para sa Donasyon

Mahal na Youth Organization,

Nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap sa aking liham at sa pagkakataon na maging bahagi ng inyong adbokasiya. Matapos kong maunawaan ang layunin at proyekto, ako’y nagpapahayag ng aking buong pagsang-ayon na maging bahagi ng inyong samahan. Handa akong maglaan ng oras at pagsisikap upang maging epektibo sa mga gawain at layunin na nais ninyong makamtan.

Bilang bahagi ng aking pagsang-ayon, nais kong bigyang-diin ang aking karanasan at kakayahan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa inyong organisasyon. Umaasa akong ang aking malasakit at dedikasyon ay makatutulong sa inyong adbokasiya na magtagumpay at makamit ang layunin nito. Salamat sa pagkakataon na maging bahagi ng positibong pagbabago sa ating lipunan.

  Liham para sa Barangay Captain (10 Halimbawa)

Taos-puso,
Lyca Pangan


Liham 4: Pagsangayon sa Pagtanggap ng Proyekto

Ginang Pangan,

Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong alok na magpatuloy sa aming kontrata at ipagpatuloy ang aming propesyunal na ugnayan. Pagkatapos kong masusing suriin ang mga kondisyon at pagbabago sa kontrata, nais kong ipabatid sa inyo ang aking pagsang-ayon sa mga itinakda nito. Umaasa akong ang masusing pagsusuri na ito ay magbibigay-daan sa mas matiwasay na samahan at magdudulot ng tagumpay sa aming proyekto.

Bilang bahagi ng aking pagsang-ayon, nais kong bigyang-diin ang aking kahandaan na magbigay ng karagdagang inputs at suporta para sa mas matagumpay na paglalakbay ng proyekto. Nais kong maging bahagi ng bawat hakbang ng proyekto na makatutulong sa tagumpay nito. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap ng aking mga ideya at mungkahi at umaasa akong magiging makabuluhan ang aming ugnayan.

Taos-puso,
Joshua Intal


Liham 5: Pagsangayon sa Panibagong Kontrata

Ginoong Macapaz,

Lubos akong nagpapasalamat sa inyong alok na magpatuloy sa aming kontrata at ipagpatuloy ang aming propesyunal na ugnayan. Pagkatapos kong masusing suriin ang mga kondisyon at pagbabago sa kontrata, nais kong ipabatid sa inyo ang aking pagsang-ayon sa mga itinakda nito. Umaasa akong ang masusing pagsusuri na ito ay magbibigay-daan sa mas matiwasay na samahan at magdudulot ng tagumpay sa aming proyekto.

Bilang bahagi ng aking pagsang-ayon, nais kong bigyang-diin ang aking kahandaan na magbigay ng karagdagang inputs at suporta para sa mas matagumpay na paglalakbay ng proyekto. Nais kong maging bahagi ng bawat hakbang ng proyekto na makatutulong sa tagumpay nito. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap ng aking mga ideya at mungkahi at umaasa akong magiging makabuluhan ang aming ugnayan.

Bilang karagdagan, nais kong iparating ang aking pangako na itataguyod ang propesyonalismo at integridad sa buong takbo ng kontrata. Handa akong sumunod sa lahat ng itinakda at gawing maayos ang lahat ng mga responsibilidad na iniatang sa akin. Umaasa akong magiging matagumpay ang aming ugnayan at maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala.

Taos-puso,
Gwen Solis


Liham 6: Pagsang-ayon sa Sponsorship para sa Environmental Awareness Campaign

Mahal na Green Earth Advocates,

Natutuwa kaming iparating sa inyo ang buong suporta ng ABC Corporation sa inyong Environmental Awareness Campaign. Kami’y nagagalak sa inyong adhikain na mapanatili at mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pangangalaga sa kalikasan.

  Liham para sa Pagbati (5 Halimbawa)

Ang aming kumpanya ay buong pusong sumasang-ayon na maging bahagi ng inyong kampanya sa pamamagitan ng financial support. Kami ay magbibigay ng donasyon na makakatulong sa pagsusulong ng inyong layunin, lalo na sa pagpapalabas ng educational materials at pag-organize ng mga seminar.

Naniniwala kami na ang mga proyektong tulad nito ay may malaking impact hindi lamang sa lokal na komunidad kundi sa buong lipunan. Ang aming suporta ay nagsisilbing commitment sa pangangalaga ng kalikasan at pagtulong sa inyo na mapalawak ang inyong reach.

Nais naming tuklasin pa ang mga paraan kung paano kami maaaring maging mas epektibo na kasama sa inyong kampanya. Umaasa kami na ang aming suporta ay makakatulong sa tagumpay ng inyong hinaharap na mga proyekto para sa kalikasan.

Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maging bahagi ng napakagandang layunin ng Green Earth Advocates. Umaasa kami na ang aming munting ambag ay makakatulong sa mas malawakang tagumpay ng inyong Environmental Awareness Campaign.

Lubos na nagpapasalamat,
ABC Corporation


Liham 7: Pagsang-ayon sa Kahilingan ng Sponsorship para sa Youth Sports Tournament

Mahal na ABC Sports Club,

Natutuwa ako na iparating sa inyo ang buong suporta ng XYZ Corporation sa inyong Youth Sports Tournament. Kami’y nagagalak sa inyong layunin na maitaguyod ang kalusugan at kahandaan ng mga kabataan sa aming komunidad.

Nakikita namin ang halaga ng inyong proyekto sa pagpapalakas ng katawan, pagsusulong ng disiplina, at pagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nagnanais na maging mas aktibo. Bilang bahagi ng aming commitment sa kalusugan at pagsuporta sa lokal na mga aktibidad, handa kaming magbigay ng sponsorship para sa mga gamit at kagamitan na kakailanganin sa inyong sports event.

Ang XYZ Corporation ay handang makipagtulungan sa inyo upang mapabuti ang kalidad ng inyong Youth Sports Tournament. Umaasa kami na ang aming suporta ay magiging bahagi ng tagumpay ng inyong proyekto.

Maraming salamat po sa pagkakataon na maging bahagi ng magandang layunin ng ABC Sports Club. Umaasa kami na magiging matagumpay ang inyong sports event at magbibigay inspirasyon sa mga kabataan sa aming komunidad.

Lubos na nagpapasalamat,
XYZ Corporation


Liham 8: Pagsang-ayon sa Kahilingan ng Pondo para sa School Supplies Drive

Mahal na XYZ Youth Organization,

Nagpapahayag kami ng aming kasiyahan sa pagtanggap ng inyong liham at nagpapasalamat sa inyong pagtanong sa XYZ Corporation para sa suporta sa inyong School Supplies Drive. Kami’y nagagalak sa inyong layunin na magbigay ng mga kagamitang pang-eskwela sa mga kabataan sa aming komunidad.

Sa aming kahandaan na maging bahagi ng inyong adbokasiya, nais naming iparating na handa kaming magbigay ng financial support para sa inyong proyekto. Ang pagbibigay ng school supplies ay isang magandang paraan upang makatulong sa mga kabataan na nais magtagumpay sa kanilang pag-aaral.

  Liham para sa Utang (10 Halimbawa)

Nais naming itanong kung mayroon kayong partikular na pangangailangan o plano para sa aming suporta. Nais din naming magkaruon ng pagkakataon na personal na makilala kayo at ang inyong team upang mas mapagtibay ang aming kooperasyon.

Nagpapasalamat kami sa inyong tiwala sa XYZ Corporation at umaasa kaming magiging matagumpay ang inyong School Supplies Drive.

Lubos na nagpapasalamat,
XYZ Corporation


Liham 9: Pagsang-ayon sa Kahilingan ng Tulong para sa Pabahay ng mga Nasunugan

Mahal na XYZ Barangay Development Council,

Ako’y nagpapasa ng aming pagsang-ayon at suporta sa inyong kahilingan para sa tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa aming barangay. Kami’y nakikiisa sa inyong layunin na makatulong sa kanilang agarang pangangailangan at pagbangon mula sa trahedya.

Bilang bahagi ng aming corporate social responsibility, kami ay handang magbigay ng financial assistance para sa pagbibigay ng temporary shelter, pagkakaroon ng basic necessities, at iba pang pangangailangan para sa kanilang maayos na rehabilitasyon.

Nais naming itanong kung anong partikular na tulong ang inyong kinakailangan at kung paano namin mas mapagtutulungan ang inyong barangay sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Handa kaming makipagtulungan sa inyo upang mapabilis ang proseso ng tulong at maibsan ang kanilang kalagayan.

Umaasa kami na ang aming munting tulong ay makakatulong sa kanilang agarang pangangailangan at pagbangon. Maraming salamat po sa pagkakataon na maging bahagi ng solusyon sa mga pangangailangan ng ating kapwa.

Lubos na nagpapasalamat,
XYZ Corporation


Liham 10: Pagsang-ayon sa Pagtulong sa Community Outreach Program

Mahal na ABC Barangay Council,

Ako’y humaharap sa inyo upang iparating ang buong suporta ng ABC Corporation sa inyong nalalapit na Community Outreach Program. Kami’y natutuwa na maging bahagi ng inyong layunin na magbigay ng tulong at serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan sa aming lugar.

Bilang suporta mula sa aming kumpanya, handa kaming maglaan ng financial assistance para sa inyong proyekto. Naniniwala kami na ang aming tulong ay magiging bahagi ng tagumpay ng inyong programa at makakatulong ng malaki sa mga kababayan natin.

Nais naming malaman kung mayroon kayong partikular na pangangailangan o plano para sa aming suporta. Nais din naming maging aktibong kasangga sa inyong mga gawain para mas mapalakas ang aming pakikipagtulungan.

Maraming salamat po sa pagkakataon na maging bahagi ng magandang layunin ng ABC Barangay Council. Umaasa kami na ang aming suporta ay makakatulong sa mas matagumpay na pagbibigay serbisyong pangkalusugan sa aming komunidad.

Lubos na nagpapasalamat,
ABC Corporation

Leave a Comment