El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa  – Buod, Aral, Tauhan ATBP.

Ang artikulong ito ay naglalaman ng pagbubuod ng ika pitong kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang si Simoun. Maliban sa buod ng Kabanata pito ay ipakikilala rin ang mga karakter na mababanggit sa Nobelang ito. Naglalaman rin ang artikulong ito ng mga aral na makukuha sa kabanata pito at mga talasalitaan na siyang bibigyan ng mas mababaw na kahulugan upang mas lalong maintindihan ng mga mambabasa. 

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa.

Galit na galit na Lumabas sa klase si Placido Penitente. Hindi na niya kaya pang magtimpi pa gaya ng dati, nais niyang gumawa ng isang libo’t isang pag hihiganti, tila ba binubulong ng kaniyang budhi na:

Ipakilala mong ikaw ay may karangalan Placido Penitente, na ikaw ay maginoo at matapang. Taga Batangas ka na ang paglait ay hinuhugasan ng dugo.

Nakitang nagdaan ang isang sasakyang kinalulunanan nina Padre Sibyla at Don Custodio. Nais niyang habulin ang kura at ihagis sa ilog.

Napadaan sa Escolta. May naraanang dalawang Agustino sa pinto ng basar ni Quiroga. Ibig niya itong paguundayan ng suntok. Nagpigil si Placido. May naraanang dalawang kadete na nakikipag usap sa isang kawani. Sinagasa niya ito. Tumabi ang mga kadete. Inaalihan ng hamok si Placido. Inakala na ni Placidong wala na siyang pagkakataong mag-aral.

Aniya sa sarili. Hindi raw kami marunong maghiganti. Dumating na sana ang lintik at nang makita nila.

Nadatnan ni Placido ang kaniyang ina na si Kabesang Andang sa bahay na kanyang tinutuluyan. Kararating lamang nito mula sa Batangas. Sinabi ni Placido na di na siya mag aaral. Naghinagpis ang ina. Nakiusap sa anak. Nagpaalam si Placido sa ina. Ginala nito ang Sibakong, Tundo, San Nicolas at Sto.Kristo. Mainit pa rin ang ulo. Nguni’t nakaramdam na ng gutom kung kaya’t Naisipang umuwi. Inakala ni Placido na wala na sa bahay ang ina’t nagpunta na sa kapitbahay subalit mali siya. Naroon pa ang kaniyang ina na naghihintay.

  Noli Me Tangere Kabanata 45: Ang Mga Pinag-Uusig – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Ipinakiusap daw ni Kabesang Andang sa prokurador ng Agustino na iayos ang suliranin ni Placido sa nakagalit na Dominiko. Ayaw ni Placido. Tatalon daw muna siya sa ilog Pasig o magtutulisan bago mag-aral na muli. Nagsermon muli ang ina ukol sa pagtitiis.

Di na kumain muna si Placido at muling umalis ng bahay. Nagtungo sa daungan ng mga bapor. Inisip niyang magtungo sa Hongkong, magpayaman at kalabanin ang mga prayle. Ginabi siya sa paggagala. Walang natagpuang kaibigan. Napatungo siya sa perya. Nakita niya si Simoun. Sinabi niya dito ang nangyari sa kanya at ang hangad niyang pumunta sa Hongkong.

Nagpatulog siya sa mag-aalahas. Isinama ni Simoun si Placido sa kanyang karuwahe. Pag karaan ng saglit na pagtakbo ay ipinatigil ang sasakyan. Bumaba sina Simoun at Placido. Nakita nina Placido sina Isagani at Paulita na namamasyal. Nainggit si Placido. Kinainisan sina Simoun at Isagani. Anya: Sa ganyan lamang mapapakinabangan. Nagpatuloy ng paglalakad sina Simoun at Placido hanggang sapitin nila ang isang bahay na munti pagawaan ng mga pulbura na pinangangasiwaan ng dating guro sa San Diego. 

Inatasan si Simoun na pakipagkitaan ng guro ang tenyente at ang kabo ng mga militar, gayundin si Kabesang Tales. Nagtanong ang guro sa di pa nila kahandaan. Ani Simoun: sapat na sina Kabesang Tales, ang mga naging kabinero at isang rehinameyento ng mga kawal. Kung ipagpapaliban ay baka patay na si Maria Clara. Tumalima ang dating guro. Dalawang oras na nag-usap sa bahay ni Simoun ang magaalahas at ang binata bago umuwi si Placido.

Nang mapag-isa ang mag-aalahas ay nagtalo ang loob ni Simoun. Sinurot siya ng budhi dahil bahagi siya ng kabulukang nais niyang puksain. Waring nakita niya ang anyo ng kanyang ama at ng kay Elias na tumututol sa kanyang ginawa. Ngunit umiling siya. Kung ako ay tumulad sa inyo ay patay na ako, aniya. Gumawa ako ng masama upang mabigyang daan ang mabuti.

  Noli Me Tangere Kabanata 53: Ang Mabuting Araw ay Nakilala sa Umaga – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Nilalagnat noon si Simoun.

Kinabukasan ay buong bait na nakikinig si Placido sa nangangaral na ina. Hindi na ito tumututol sa mga mungkahi nito. Ipinayo na lamang ni Placido sa ina na bumalik na sa Batangas kaagad dahil kapag malaman daw ng prokurador na naroon si Kabesang Andang ay baka hihingian pa ito ng regalo at pamisa.

Ano ang Aral na Matututunan sa El Filibusterismo Kabanata 19?

Panatilihing malamig ang ulo at huwag gumawa ng mga bagay na pagsisisihan bandang huli – Gaya na lamang ni Placido Penitente na sukdulan ang pagka yamot ngunit nagawa pa ring mag pigil ng galit upang hindi siya mapahamak bandang huli. Isa itong magandang kaugalian na dapat tularan nino man lalong lalo na ang mga kabataan sapagkat kung padadala sa galit at emosyon ay maaaring mas malaking suliranin ang kaharapin. 

Makinig sa mga magulang – Gaya ng ginawa ni Placido Penitente na pakikinig sa kaniyang ina na si Kabesang Andang. Bagamat may mga bagay na talagang nakaka inis ang pag sunod sa magulang ay isang mabuting gawain sapagkat wala namang magulang ang mag nanais na mapasama ang kanilang anak. 

Sino ang mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 19?

Placido Penitente – Isang mag aaral na napuno na ng galit at lumabas sa klase. Nais ng tumigil sa pag aaral bunga ng alitan nila ng isang guro at magpunta sa Hongkong para magpayaman at kalabanin ang mga prayle. 

Kabesang Andang – Ang ina ni Placido Penitente na nangangaral dito tungkol sa balak na pag hinto sa pag aaral. Pinuntahan ang anak mula batangas upang ito ay kausapin sa balak na pag tigil sa pag aaral. 

  Noli Me Tangere Kabanata 38: Ang Prusisyon – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Simoun – Ang naka-usap ni Placido noong mga panahon na siya ay galit na galit at nagbabalak na magpunta sa HongKong upang magpayaman at kalabanin ang mga Prayle. 

Isagani at Paulita – Ang magkasintahan na namamasyal na nakita ni Placido at kinainggitan nito. 

Padre Sibyla – Ang paring kinaiinisan ni Placido Penitente na ninanais nitong itapon sa ilog. 

Talasalitaan

Naghinagpis – Sumama ang loob. Nalungkot (Halimbawa: Naghihinagpis si Kabesang Andang sa sinabi ni Placido Penitente. 

Sapitin – Marating (Halimbawa: Lubha siyang nagalak ng Sapitin nila ang talampas)

Hamok – Pagwawala (Nais niyang mag hamok upang mailabas ang galit)

Leave a Comment