Tula Tungkol sa Nararamdaman (9 Halimbawa)

Ang tula tungkol sa nararamdaman ay isang paglalakbay sa masalimuot na mundo ng emosyon at damdamin ng tao. Ito’y salamin ng ligaya, lungkot, pag-ibig, at pangungulila na marahil ay hindi masabi ngunit maipahahayag sa pamamagitan ng mga salita. Sa bawat taludtod, ipinapahayag nito ang kahalagahan ng pag-unawa at pagtanggap sa mga nararamdaman ng bawat isa.

Halimbawa ng Tula Tungkol sa Nararamdaman

Tulak ng Damdamin

Sa pag-ihip ng hangin, lungkot ay dumarampi,
Bawat simoy, pighati’y nababalot.
Sa taginting ng ulan, lumbay ay dumadampi,
Bawat patak, kalungkutan ay bumabalot.

Bulong ng kahapon, pait ng nakaraan,
Bawat alaala, sakit ay binabalik-balikan.
Sa hagod ng mga alaala, kirot ay bumabalot,
Bawat pintig, puso’y patuloy na nagdurusa.

Ngunit sa gitna ng dilim, liwanag ay sumisilay,
Bawat silakbo, pag-asa’y nagmumula.
Sa himig ng kasalukuyan, sigla’y bumabalik,
Bawat pag-asa, bagong araw ay sumasalubong.

Sa mga lungkot na taglay, liwanag ay nagniningning,
Bawat pagsubok, lakas ay lumalakas.
Sa pagtahak sa landas, bukas ay nagbubukas,
Bawat hakbang, panibagong buhay ay nabubuhay.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng mga pagsubok at lungkot na maaaring maranasan ng isang tao, ngunit ipinapakita rin nito ang liwanag ng pag-asa at lakas na maaaring makamtan sa gitna ng mga ito.

Aral:

Sa buhay, may mga pagsubok at lungkot na darating sa atin. Ngunit sa kabila ng mga ito, mahalaga na tayo ay manatiling matatag at magtulungan upang harapin ang mga hamon ng buhay.


Buntong Hininga

Sa simoy ng hangin, lungkot ay dumarampi,
Bawat hagod, pighati’y nagsisimula.
Sa halimuyak ng rosas, lumbay ay dumadampi,
Bawat himig, kalungkutan ay lumalapat.

Bulong ng kahapon, pait ng nakaraan,
Bawat alaala, sakit ay muling dumadapo.
Sa himig ng kahapon, kirot ay bumabalot,
Bawat tiklop, puso’y patuloy na naiipit.

Ngunit sa kislap ng umaga, liwanag ay sumisilip,
Bawat silakbo, pag-asa’y unti-unting sumusulpot.
Sa tibok ng kasalukuyan, sigla’y bumabalik,
Bawat pangarap, bagong araw ay nagsisilabasan.

Sa bawat lungkot na dala, liwanag ay nagniningning,
Bawat panganib, lakas ay lumalakas.
Sa pagtahak sa landas, bukas ay nagbubukas,
Bawat hakbang, bagong pag-asa’y nabubuhay.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga pagsubok at lungkot sa buhay ngunit ipinapakita rin ang liwanag ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga ito.

Aral:

Sa gitna ng mga pagsubok at lungkot, mahalaga ang pagtitiwala at pag-asa. Ang liwanag ay laging nagbibigay ng pag-asa, at ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Ang pagtanggap sa mga pagbabago at pagtitiwala sa sarili ay mahalaga upang magpatuloy sa pagharap sa mga pagsubok.


Dala ng Pag-asa

Sa bawat hagod ng hangin, lungkot ay nahahawi,
Bawat simoy, pag-asa’y laging sumasalubong.
Sa halimuyak ng bulaklak, saya’y dumarampi,
Bawat awit, ligaya’y walang tigil na sumasayaw.

  Tula Tungkol sa Hayop (9 Halimbawa)

Mga alaala ng kahapon, pait ay nababalutan,
Bawat gunita, lakas ay muling sumasaludo.
Sa himig ng nakaraan, liwanag ay sumisilip,
Bawat himig, puso’y patuloy na nagsasaludo.

Ngunit sa sinag ng umaga, bagong araw ay sumisiklab,
Bawat sugat, pag-asa’y unti-unting nagbabalik.
Sa pagsiklab ng kasalukuyan, bukas ay nag-aabang,
Bawat pangarap, bagong liwanag ay nagniningning.

Sa bawat himig, saya ay laging nagbubukas,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na sumasaludo.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay naglalaho.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga pagsubok at lungkot sa buhay ngunit ipinapakita rin ang liwanag ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga ito.

Aral:

Sa bawat pagsubok at lungkot, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagtitiwala sa sarili. Ang liwanag ay laging nariyan upang gabayan tayo sa mga madilim na panahon, at ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat nating tandaan na sa bawat pagsubok, mayroong liwanag at tagumpay na naghihintay sa dulo ng landas.


Yakap ng Pananabik

Sa himig ng hangin, pangungulila’y dumarampi,
Bawat simoy, pag-asang nag-aalab.
Sa haplos ng ulan, lungkot ay naglalaho,
Bawat patak, pananabik ay dumadaloy.

Mga alaala ng kahapon, pait ay bumabalot,
Bawat ala-ala, pangarap ay nababalik-balikan.
Sa awit ng nakaraan, puso’y laging nananabik,
Bawat himig, pag-asa’y patuloy na lumalabas.

Ngunit sa sinag ng araw, bagong bukas ay sumisilip,
Bawat siklo, pag-asa’y unti-unting sumisiklab.
Sa kislap ng kasalukuyan, liwanag ay sumisilip,
Bawat araw, bagong pangarap ay sumasalubong.

Sa bawat himig, pangarap ay laging naglalaho,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na lumalakas.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay laging dumadaloy.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng mga emosyon ng pangungulila at pananabik, ngunit ipinapakita rin ang liwanag ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga ito.

Aral:

Sa bawat emosyon ng pangungulila at pangungulila, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagtitiwala. Ang liwanag ng pag-asa ay palaging nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat tayong manatiling bukas sa mga bagong posibilidad at pangarap na naghihintay sa atin sa hinaharap.


Hawak ng Paghilom

Sa himig ng hangin, lungkot ay napapawi,
Bawat simoy, pag-asa’y laging naglalaho.
Sa patak ng ulan, hinagpis ay natutunaw,
Bawat galaw, kalungkutan ay lumilipas.

Mga alaala ng kahapon, pait ay nababalot,
Bawat gunita, lakas ay muling nabubuhay.
Sa awit ng nakaraan, puso’y laging umaasa,
Bawat himig, pag-asa’y patuloy na nabubuhay.

Ngunit sa sinag ng araw, bagong umaga’y sumisilay,
Bawat sinag, pag-asa’y unti-unting sumisiklab.
Sa liwanag ng kasalukuyan, lihim ay sumisilip,
Bawat araw, bagong pangarap ay pumupuno.

  Mga Tula Tungkol sa Araw (8 Tula)

Sa bawat himig, kalungkutan ay naglalaho,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na sumisilay.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay laging naglalaho.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga emosyon ng paghihilom at pag-asa, sa gitna ng mga pagsubok at lungkot sa buhay.

Aral:

Sa gitna ng mga pagsubok at kalungkutan, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagtitiwala. Ang liwanag ng pag-asa ay palaging nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat tayong manatiling bukas sa mga bagong posibilidad at pangarap na naghihintay sa atin sa hinaharap.


Bigkis ng Pagsasama

Sa himig ng hangin, ligaya’y dumadaloy,
Bawat simoy, pag-asa’y laging humahayag.
Sa halimuyak ng mga bulaklak, saya’y kumikislap,
Bawat awit, pighati’y nawawala.

Mga alaala ng kahapon, pait ay nababalutan,
Bawat ala-ala, pag-asa’y bumabalik-balik.
Sa himig ng nakaraan, puso’y laging naglalakbay,
Bawat himig, pangarap ay patuloy na lumalago.

Ngunit sa kislap ng araw, bagong buhay ay sumisiklab,
Bawat araw, pag-asa’y unti-unting sumisiklab.
Sa liwanag ng kasalukuyan, bukas ay nag-aabang,
Bawat pangarap, bagong liwanag ay nagniningning.

Sa bawat himig, saya ay laging nariyan,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na lumalakas.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay laging kasama.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga emosyon ng pag-asa at pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok at kalungkutan sa buhay.

Aral:

Sa gitna ng mga pagsubok at lungkot, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagkakaisa. Ang liwanag ng pag-asa ay palaging nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat tayong magtulungan at magkaisa sa pagharap sa mga pagsubok. Sa bawat hakbang, kasama natin ang liwanag at tagumpay na naghihintay sa dulo ng landas.


Ngiti at Pagsasama

Sa himig ng hangin, ligaya’y dumadaloy,
Bawat simoy, pag-asa’y laging humahayag.
Sa halimuyak ng mga bulaklak, saya’y kumikislap,
Bawat awit, pighati’y nawawala.

Mga alaala ng kahapon, pait ay nababalutan,
Bawat ala-ala, pag-asa’y bumabalik-balik.
Sa himig ng nakaraan, puso’y laging naglalakbay,
Bawat himig, pangarap ay patuloy na lumalago.

Ngunit sa kislap ng araw, bagong buhay ay sumisiklab,
Bawat araw, pag-asa’y unti-unting sumisiklab.
Sa liwanag ng kasalukuyan, bukas ay nag-aabang,
Bawat pangarap, bagong liwanag ay nagniningning.

Sa bawat himig, saya ay laging nariyan,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na lumalakas.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay laging kasama.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga emosyon ng pag-asa at pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok at kalungkutan sa buhay.

  Tula Tungkol sa Lindol (8 Halimbawa)

Aral:

Sa gitna ng mga pagsubok at lungkot, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagkakaisa. Ang liwanag ng pag-asa ay palaging nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat tayong magtulungan at magkaisa sa pagharap sa mga pagsubok. Sa bawat hakbang, kasama natin ang liwanag at tagumpay na naghihintay sa dulo ng landas.


Awit ng Pananabik

Sa himig ng buhay, lungkot ay bumabalot,
Bawat simoy, pag-asa’y laging sumisilip.
Sa bawat patak ng ulan, saya’y naglalaho,
Bawat hakbang, liwanag ay sumasalubong.

Mga alaala ng kahapon, pait ay nababalutan,
Bawat gunita, pag-asa’y nababalik-balikan.
Sa awit ng nakaraan, puso’y laging umaawit,
Bawat himig, pangarap ay patuloy na lumalapit.

Ngunit sa siklo ng panahon, bago umaga’y sumisiklab,
Bawat sinag, pag-asa’y unti-unting sumisilay.
Sa liwanag ng kasalukuyan, bukas ay nag-aabang,
Bawat araw, bagong pangarap ay nagsisilbing gabay.

Sa bawat himig, kalungkutan ay naglalaho,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na sumasaludo.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay patuloy na nagpapatibay.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga emosyon ng pag-asa at paghihintay sa gitna ng mga pagsubok at lungkot sa buhay.

Aral:

Sa bawat pagsubok at pangamba, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagtitiwala. Ang liwanag ng pag-asa ay palaging nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat tayong magpatuloy sa pag-asa at paghihintay sa mga bagong posibilidad at pangarap na naghihintay sa atin sa hinaharap.


Paghilom

Sa pagsiklab ng buhay, lungkot ay nababalot,
Bawat himig, pag-asa’y laging sumisilip.
Sa taginting ng mundo, saya’y sumasalubong,
Bawat pag-asa, liwanag ay sumasaludo.

Mga alaala ng kahapon, pait ay nahihimlay,
Bawat ala-ala, pag-asa’y pilit na sumasayaw.
Sa awit ng nakaraan, puso’y laging umaawit,
Bawat galaw, pangarap ay patuloy na naglalaho.

Ngunit sa liwanag ng umaga, bago araw ay sumisiklab,
Bawat bukang-liwayway, pag-asa’y unti-unting sumisilay.
Sa liwanag ng kasalukuyan, bukas ay nag-aabang,
Bawat araw, bagong pag-asa’y laging dumadampi.

Sa bawat pag-asa, kalungkutan ay naglalaho,
Bawat pangamba, lakas ay patuloy na lumalago.
Sa pagtahak sa landas, tagumpay ay naghihintay,
Bawat pagsubok, pag-asa’t liwanag ay laging kapiling.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga emosyon ng pag-asa at paghihintay sa gitna ng mga pagsubok at lungkot sa buhay.

Aral:

Sa gitna ng mga pagsubok at lungkot, mahalaga ang patuloy na pag-asa at pagtitiwala. Ang liwanag ng pag-asa ay palaging nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Dapat tayong magpatuloy sa pag-asa at paghihintay sa mga bagong posibilidad at pangarap na naghihintay sa atin sa hinaharap.

Leave a Comment