Tula Tungkol sa Likas na Yaman (7 Halimbawa)

Ang tula tungkol sa likas na yaman ay isang pagpapahayag ng paghanga at pagmamahal sa kalikasan. Ito’y naglalarawan ng kagandahan at kabutihang taglay ng kalikasan, mula sa mga kabundukan hanggang sa malalim na karagatan. Sa bawat taludtod, ipinapakita nito ang halaga ng pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga biyayang ibinigay ng kalikasan sa atin, at ang pangangailangan na pangalagaan ito para sa susunod na henerasyon.

Halimbawa ng Tula Tungkol sa Likas na yaman

Batis ng Karangyaan

Sa sapa ng yaman, buhay ay umaagos,
Bawat agos, ginto’y nagsisilbing talima.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng ginto, sigla ng buhay ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kasaganaan at pasasalamat sa likas na yaman ng kalikasan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa mga ito upang mapanatili ang sigla at ganda ng buhay. Sa gitna ng mga pagsubok, ang likas na yaman ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa.

Aral:

Ang yaman ng kalikasan ay hindi lamang tungkol sa materyal na bagay, kundi pati na rin sa kaligayahan at kagandahan na hatid nito sa atin. Mahalagang pagyamanin at pangalagaan natin ang mga ito upang mapanatili ang kalidad ng buhay at ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon.


Kayamanan ng Kalikasan

Sa yaman ng kalikasan, mga biyaya’y umuusbong,
Bawat likas na ganda, mundo’y nag-aalab.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng yaman, sigla ng buhay ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

  Tula Tungkol sa Musika (8 Halimbawa)

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng pasasalamat at pagpapahalaga sa likas na yaman ng kalikasan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng kalikasan sa pagbibigay ng buhay at kaligayahan sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, ang yaman ng kalikasan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa.

Aral:

Mahalagang pagyamanin at alagaan natin ang likas na yaman ng ating kalikasan. Ito ay hindi lamang yaman sa materyal na bagay, kundi pati na rin sa kaligayahan at kagandahan na hatid nito sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan, patuloy nating mapapangalagaan ang mundo para sa mga susunod na henerasyon.


Tangi’t Mahalagang Yaman

Sa himpapawid ng yaman, himig ay umaawit,
Bawat hagod, ganda ng kalikasan ay sumasalamin.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng kaluwalhatian, kaligayahan ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kahalagahan at kasaganaan ng likas na yaman ng kalikasan. Ipinapakita nito ang pagiging pasasalamat sa mga biyayang hatid ng kalikasan at ang kahalagahan ng pangangalaga upang mapanatili ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Sa gitna ng mga hamon, ang likas na yaman ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa likas na yaman ng kalikasan. Ito ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng mga pangunahing pangangailangan, kundi pati na rin sa kaligayahan at kaginhawaan ng buhay. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pangangalaga, maaari nating mapanatili ang yaman ng kalikasan para sa kinabukasan ng ating mga anak at sa hinaharap ng ating planeta.


Kabundukan ng Kayamanan

Sa tanglaw ng kabundukan, liwanag ay kumikislap,
Bawat taluktok, kayamanan ng kalikasan ay naglalaro.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng kayamanan, sigla ng buhay ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

  Mga Tula Para sa Watawat ng Pilipinas (8 Tula)

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kahalagahan at kasaganaan ng likas na yaman ng kalikasan, lalo na ang mga nasa kabundukan. Ipinapakita nito ang kagandahan at ang halaga ng mga yaman na matatagpuan sa mga kabundukan. Ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at hamon.

Aral:

Ang mga kabundukan ay hindi lamang nagbibigay ng kagandahan, kundi pati na rin ng mahahalagang likas na yaman na may malaking papel sa ating buhay. Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga ito upang mapanatili ang kalikasan at ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pangangalaga, patuloy nating mapapanatili ang yaman ng kalikasan para sa kabutihan ng lahat.


Langit ng Buhay

Sa himpapawid ng kalikasan, ganda’y walang hanggan,
Bawat patak, likas na yaman ay umaagos.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng kalikasan, buhay ay umaalab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kahalagahan at kagandahan ng likas na yaman ng kalikasan. Ipinapakita nito ang pangangailangan na pasalamatan at pangalagaan ang mga biyayang hatid ng kalikasan. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pangangalaga, ang mundo ay patuloy na mabubuhay at magsisilbing langit sa ating buhay.

Aral:

Ang kalikasan ay mayaman sa mga likas na yaman na nagbibigay ng buhay at kaligayahan sa atin. Mahalaga na pangalagaan natin ang mga ito upang mapanatili ang balanseng ekosistema at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Sa pagiging responsable at maingat sa paggamit ng likas na yaman, patuloy nating mapapaunlad at mapapayaman ang ating mundo.


Pananaw ng Kalikasan

Sa harap ng dagat at bundok, mundo’y nagsasaya,
Bawat anyo, kalikasan ay nag-aalay.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng kalikasan, sigla ng buhay ay sumisiklab.

  Tula Tungkol sa Nararamdaman (9 Halimbawa)

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyaya ng kalikasan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-alaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa mga likas na yaman na hatid nito. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pangangalaga, patuloy na magbubunga ang mundo ng kaligayahan at kasaganahan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan at sa mga likas na yaman na hatid nito. Ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi pati na rin para sa mga susunod pa. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at pangangalaga sa kalikasan, mapanatili natin ang kagandahan at kasaganaan ng mundo para sa kabutihan ng lahat.


Biyaya ng Kalikasan

Sa sulyap ng kalikasan, ganda’y kapansin-pansin,
Bawat hugis, likas na yaman ay nasa paligid.
Sa puso’y pasasalamat, bawat tibok, puso’y ligaya,
Sa kagubatan ng kalikasan, buhay ay umaalab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa kagandahan,
Sa kawalan ng sigla, tuwa’y unti-unting lumalaki.
Bawat awit, himig ng kalikasan’t pagkamakulay,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng likas na yaman.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t napupuno ng pasasalamat,
Sa pag-iisa, tinig ng kasiyahan ang lumalupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng kabutihan,
Bawat tuldok, likas na yaman ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng kahirapan, kumikislap.
Sa piling ng kalikasan, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pagpapahalaga at kagandahan ng kalikasan at ang mga biyayang hatid nito sa ating buhay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan upang mapanatili ang kaligayahan at kasaganahan ng buhay.

Aral:

Mahalaga ang pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan at sa mga likas na yaman na hatid nito. Ito ay nagbibigay sa atin ng buhay at kasaganaan, kaya’t dapat nating pangalagaan at ingatan ang ating kalikasan para sa ating sariling kabutihan at ng mga susunod na henerasyon.

Leave a Comment