Liham para sa Pagliban sa Klase (12 Halimbawa)

Ang liham para sa pagliban sa klase ay nagpapahayag ng maayos na pagsusumamo para sa pagbibigay-leeway sa isang mag-aaral. Sa maikli at malinaw na pahayag, ito’y nagbibigay ng rason at pangako ng responsableng paggawi para sa pagkakaliban. Ito’y isang propesyonal na paraan ng pagsusuri ng posibleng hindi pag-attend sa klase.

Mga Halimbawa Liham para sa Pagliban sa Klase

Liham 1: Pagliban sa Klase dahil sa Kalusugan

Mahal kong Guro,

Ako po si Nardo, isang mag-aaral sa inyong klase na may bilang [Iyong Bilang sa Klase]. Nais ko po sanang iparating na ako’y hindi makakalahok sa klase ngayong araw dahil sa aking kasalukuyang kalusugan. Nitong nakaraang gabi, bigla po akong inatake ng matinding lagnat at masamang pakiramdam. Sa layuning mapanatili ang kaayusan sa klase at upang maiwasan ang pagkalat ng anumang sakit, napagpasyahan ko na manatili sa bahay at magpahinga nang maayos.

Ako’y humihingi ng paumanhin sa abalang maidudulot nito at nananawagan ng inyong pang-unawa. Inaasahan ko na maipasa ko ang aking mga dapat gawin at magagampanan ang aking mga responsibilidad bilang mag-aaral sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyong pang-unawa at pagbibigay halaga sa kalusugan ng bawat isa sa atin.

Taos-puso,
Nardo Paras


Liham 2: Pagliban sa Klase dahil sa Personal na Bagay

Ginang Montoya,

Ako po si Mike, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase. Nais ko po sanang ipagbigay-alam na hindi ako makakadalo sa inyong klase ngayong araw. Mayroon po kasi akong personal na bagay na kinakailangang asikasuhin at hindi ko ito maaring ipagpaliban. Nais ko pong iparating ang aking pag-unawa sa kahalagahan ng mga gawain sa klase, at ito’y nagdudulot sa akin ng panghihinayang na hindi ako makakalahok sa araw na ito.

Hinihingi ko po ang inyong pang-unawa sa aking kalagayan. Pangako ko pong gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang maipasa ang mga kailangang gawain at hindi ako maging sagabal sa aking mga kamag-aral. Umaasa po akong maintindihan ninyo ang aking sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at malasakit sa amin bilang mga mag-aaral.

Taos-puso,
Mike Concepcion


Liham 3: Pagliban sa Klase dahil sa Personal na Kagustuhan

Ginoong Pelayo,

Ako po si Henry, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase. Nais ko sanang iparating ang aking pasasalamat sa inyong mga aral at pagtuturo. Ngunit, sa araw na ito, nais ko pong humingi ng paumanhin at ipaalam sa inyo na hindi ako makakadalo sa inyong klase. Mayroon po kasi akong personal na kagustuhan na kinakailangang aksayahin sa araw na ito.

  Liham para sa Bayan (10 Halimbawa)

Lubos po akong humihingi ng inyong pang-unawa sa aking desisyon. Nais kong maipasa ang mga kailangang gawain at pangako ko pong mag-aaksaya ng oras upang mapanatili ang aking pag-aaral. Sana’y maging pang-unawa po ninyo sa aking sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pag-unawa.

Taos-puso,
Henry Gonzales


Liham 4: Pagliban sa Klase dahil sa Pangangailangan sa Bahay

Mahal na Guro,

Ako po si Jessica, isa sa inyong mga mag-aaral. Nais ko pong iparating na hindi ako makakadalo sa inyong klase ngayong araw dahil mayroon po kaming pangangailangan sa aming tahanan na kinakailangang asikasuhin. Mayroon kaming inaasahan na bisita at kinakailangang ayusin ang aming bahay upang maging maayos ang kanilang pagbisita.

Nais ko pong humingi ng paumanhin sa abalang ito at umaasa akong maunawaan ninyo ang aking sitwasyon. Pangako ko pong gagawin ko ang lahat ng kailangang gawin upang hindi maantala ang aking pag-aaral. Salamat po sa inyong pang-unawa at pagtutok sa kabuuang kaunlaran ng aming klase.

Taos-puso,
Jessica Vida


Liham 5: Pagliban sa Klase dahil sa Unang-una at Matinding Kagipitan

Ginoong Cruz,

Ako po si James, isang mag-aaral na kasalukuyang naka-enroll sa inyong klase. Nais ko pong humingi ng paumanhin at iparating sa inyo na hindi ako makakadalo sa klase ngayong araw. Ang aking pagliban ay bunga ng isang matinding kagipitan sa aming pamilya, partikular na sa aspeto ng aming pinansyal na kalagayan. Sa kadahilanang ito, napilitan akong magbigay prayoridad sa ilang bagay na nangangailangan ng agarang aksyon.

Humihingi po ako ng inyong pang-unawa sa aking sitwasyon. Pangako ko po na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mabawi ang mga dapat kong matutunan sa klase na ito. Umaasa ako na maintindihan ninyo ang aking sitwasyon at pag-unawa sa aking pangangailangan sa oras na ito. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pag-unawa.

Taos-puso,
James Dizon


Liham 6: Sa Guro ng Filipino

Magandang araw po, Ginoong Hernandez,

Ako po si Justine, isa sa inyong mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Nais ko pong iparating ang aking taos-pusong pagpapasalamat sa inyong pagtutok sa aming pag-aaral. Sa ngayon, humihingi po ako ng dispensa at pahintulot na hindi makakapunta sa klase ngayon.

Ang dahilan po ng aking pagliban ay may kinalaman sa pangangailangan ng pamilya na nangangailangan ng agarang atensiyon. Ang pagkakaroon ng pamilya ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan, at sa mga oras ng pangangailangan, ito ang aking prayoridad. Umaasa po ako na maunawaan ninyo ang sitwasyon kong ito at sana’y mabigyan ninyo ako ng pag-unawa at pahintulot na mawala sa klase.

  Liham para sa Eskwelahan (5 Halimbawa)

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagbibigay halaga sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral.

Warm regards,
Justine Honoy


Liham 7: Sa Guro ng Matematika

Maayong adlaw, Sir De Liondo,

Ako si Pia, isa sa inyong mga estudyante sa klase ng Matematika. Nais ko po sanang humingi ng dispensa sa inyong klase ngayon dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa aking kalusugan. Nitong mga nakaraang araw, naranasan ko ang hindi magandang kondisyon ng aking kalusugan, at ang aking doktor ay nagmungkahi na kailangan ko ng pahinga.

Sa kadahilanang ito, wala po akong ibang magagawa kundi humingi ng paumanhin at magpahinga upang mapabilis ang aking paggaling. Umaasa po ako na maunawaan ninyo ang aking kalagayan at sana’y mabigyan ninyo ako ng pag-unawa at pahintulot na mawala sa klase ngayong araw.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.
Pia Cruz


Liham 8: Sa Guro ng Agham Panlipunan

Mahal kong Guro,,

Isang magandang araw po sa inyo. Ako si Ian, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase ng Agham Panlipunan. Nagpapaabot po ako ng aking maikli ngunit mahalagang liham upang ipaalam sa inyo ang aking pangangailangan na hindi makakarating sa inyong klase ngayon.

Ang dahilan po ng aking pagliban ay isang pribadong isyu sa pamilya na kailangan kong harapin at bigyan ng pansin. Hindi ko po nais na maging hadlang ito sa aking pag-aaral, ngunit kinakailangan kong bigyan ng prayoridad ang pangangailangan ng aking pamilya sa ngayon.

Inaasahan ko po ang inyong pag-unawa at pagbibigay ng pahintulot para sa aking pansamantalang pagliban sa inyong klase. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagsuporta.,

Ian Uy


Liham 9: Sa Guro ng Sining at Musika

Magandang araw Ginang Perez,

Isang mainit na pagbati po sa inyo mula kay Pat Guevarra, isa sa inyong mga mag-aaral sa Sining at Musika. Sa pagpapatuloy ng aking pag-aaral, humihingi po ako ng paumanhin at pahintulot na hindi makakarating sa inyong klase ngayon. Ang dahilan po ng aking pagliban ay may kinalaman sa isang napakahalagang pamilya-related na okasyon na kinakailangan kong makibahagi.

Sa pagkakataong ito, nais kong bigyang prayoridad ang pamilya at ang mga mahahalagang sandali na kakaunti lang ang porsyento ng aming buhay. Umaasa po ako na maunawaan ninyo ang sitwasyon kong ito at sana’y mabigyan ninyo ako ng pag-unawa at pahintulot na mawala sa klase ngayong araw.

  Liham para sa Alkalde (10 Halimbawa)

Lubos ang aking pasasalamat sa inyong pang-unawa at pagsuporta sa aking pag-aaral.

Salamat po,
Pat Guevarra


Liham 10: Sa Guro ng Physical Education

Maayong adlaw, Ma’am Buenave,

Ako po si Yvonne Lieto, isa sa inyong mga mag-aaral sa klase ng Physical Education. Nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi ako makakarating sa aming klase ngayon dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari sa aking kalusugan. Nitong mga nakaraang araw, nadama ko ang pag-atake ng masamang pakiramdam, at sa payo ng aking doktor, kailangan kong magpahinga ngayong araw.

Nais ko sanang humingi ng inyong paumanhin at pahintulot sa aking pagliban. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan upang makahabol sa mga na-miss kong klase at gawain.

Umaasa po ako sa inyong pag-unawa at suporta.

Salamat po,
Yvonne Lieto


Liham 11: Sa Guro ng Sining at Musika

Magandang araw po Ginoong Sioson,

Ako po si LitaTuazon, isa sa inyong mga mag-aaral sa Sining at Musika. Humihingi po ako ng tawad at pahintulot dahil hindi po ako makakadalo sa inyong klase ngayon. Ang dahilan po ay may pamilya akong kinakailangang alagaan dahil sa hindi inaasahang pangyayari.

Inaasahan ko po ang inyong pang-unawa at pagbibigay ng permiso na hindi makadalo sa klase. Pangako ko pong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makahabol at magawa ang mga dapat gawin para sa aking pag-aaral.

Lubos na nagpapasalamat,
Lita Tuazon


Liham 12: Sa Guro ng Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)

Maayong araw, Ma’am Jess,

Ako po si Jerome, isa sa inyong mga mag-aaral sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Ang layunin ko po sa liham na ito ay upang ipaalam sa inyo na hindi po ako makakarating sa inyong klase ngayon. Isang pangyayari po sa aming pamilya ang nagtulak sa akin na kailangan kong bantayan at suportahan.

Inaasahan ko po ang inyong pang-unawa sa aking kalagayan at sana’y mabigyan ninyo ako ng permiso na mawala sa klase. Nangako po akong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa aking pag-aaral at upang makahabol sa mga aralin.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagsuporta.

Warm regards,
Jerome Quintos

Leave a Comment