Liham Pagtanggi (7 Halimbawa)

Ang “liham pagtanggi” ay isang pormal o di-pormal na sulatin kung saan iniuurong ng isang tao ang kanyang pagsang-ayon o pakikiisa sa isang alok, imbitasyon, o proyekto. Karaniwan, ito’y naglalaman ng maikling pasasalamat para sa alok at paliwanag na maayos kung bakit hindi maaaring tanggapin ang imbitasyon. Ang pagsulat nito ay may layunin na mapanatili ang respeto at magbigay ng malinaw na paliwanag sa nag-aalok. Maaring kasama rin ang pangako ng pagiging bukas sa mga darating pang pagkakataon. Sa pangkalahatan, ito’y isang diplomatikong pahayag na naglalaman ng maayos at respetuhing pagtanggi sa alok o imbitasyon.

Halimbawa ng mga Liham Pagtanggi

#125 Sampaguita St.,
Mabalacat, Pampanga
Hunyo 25, 2015

Hon. Ferdinand P. Reyes
Sanguniang Kabataan, Chairman
#125 Sampaguita St., Mabalacat, Pampanga

Mahal na Ginoong Reyes,

Magandang araw po. Nais ko pong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi ng Samahan ng mga Kabataan sa ating barangay. Isang karangalan po ito na maging kabilang sa inyong iniisip.

Matapos na masusing pagmuni-muni at pagsusuri, malungkot ko pong ipinapaalam na hindi ko matatanggap ang inyong alok. Ang desisyong ito ay hindi madaling gawin, at nais kong bigyang diin kung gaano kahirap tanggihan ang isang napakagandang oportunidad. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pang-unawa, at umaasa akong magkaroon pa ng pagkakataon na magtagpo ang ating mga landas sa hinaharap. 

Muli, maraming salamat po sa pagkakataong ito.

Taos-puso,
Dolores J. Santiago


#226 Purok 8, San Nicolas
Arayat, Pampanga
Agosto 13, 2022

Annaline B. Masipat
#47 Sanchez St., 
Tondo, Manila

Mahal kong kaibigan,

Magandang araw saiyo. Nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa iyong imbitasyon na maging bahagi ng iyong ika-18 kaarawan. Lubos akong natutuwa at pinahahalagahan ko ang iyong pagpapakita ng kagandahang-loob sa akin.

Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon, ako’y mayroong iba’t ibang mga responsibilidad at gawain na aking kailangang tapusin. Dahil dito, aking pinapaabot ng aking pagtanggi na makalahok sa nasabing okasyon. Pasensya na po at sana’y maunawaan ninyo ang aking kalagayan. Umaasa ako na ang inyong selebrasyon ay magiging isang masayang okasyon.

  Liham para sa Kaarawan (10 Halimbawa)

Maraming salamat po sa inyong pang-unawa at muling pag-imbita. Wala pong dudang magiging isang tagumpay ang kaganapan.

Taos-puso,
Jenalyn P. Sese


#2094 Mariposa St.,
Makati, Metro Manila
Enero 21, 2024

Bb. Barbara F. Dimaano
Saint Claire’s Foundation
Lungsod ng San Juan, Metro, Manila

Magandang araw po,

Nais ko pong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong imbitasyon na maging bahagi ng Kumperensiya na gaganapin sa Pebrero 5, 2024. Lubos akong natutuwa sa pagkakataon na ito.

Gayunpaman, nais ko po sanang ipaalam na hindi ko magagampanan ang aking tungkulin bilang kalahok sa nasabing okasyon. Sa mga pangyayaring medikal, kailangan ko ng pahinga at pagkakaroon ng limitadong gawain sa kasalukuyang panahon. Pasensya na po at umaasa akong maunawaan ninyo ang aking kalagayan. Umaasa akong maging matagumpay ang inyong kumperensiya, at ako’y nagpapasalamat sa inyong pag-intindi.

Maraming salamat po at umaasa akong magkaroon ng ibang pagkakataon sa hinaharap na makalahok sa inyong mga gawain.

Lubos na gumagalang,
Lilibeth V. Remesis


#1985 Manapat St.,
Porac, Pampanga
Oktubre 04, 2013

Bb. Renzo L. Castilac
#1460 San Roque St.
Brgy. Balulos, Quezon City

Mahal kong pinsan,

Nais kong magpasalamat sa inyong imbitasyon na maging bahagi ng ating family reunion na gaganapin sa Oktubre 24, 2013. Ipinapaabot ko ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagnanais na magkaruon ng masayang pagkakataon para sa lahat.

Sa kasalukuyan, nais ko sanang ipaalam na hindi ko magagampanan ang aking tungkulin bilang host sa nasabing okasyon. Sa kadahilanang pangtrabaho, wala akong sapat na oras upang makalahok sa nasabing reunion. May mga nakatakdang gawain at responsibilidad na kailangang gampanan sa loob ng nasabing petsa.

  Liham Pasasalamat (10 Halimbawa)

Pasensya na po at nais ko sanang iparating ang aking mga pangarap at dasal para sa isang matagumpay na reunion. Sana’y maging masaya at makabuluhan ang pagtitipon ng ating pamilya. Umaasa akong magiging maganda ang araw para sa lahat.

Muli, maraming salamat po sa inyong pag-intindi at pagsuporta.

Taos-puso,
Benjamin S. Castilac


#576 San Pascual,
Obando, Bulacan
Marso 03, 2002

Maria C. Samlinag
Organizer, Kapanday Batch 1993-1994 Reunion
#4850 Dimalat St., 

Tondo, Manila

Magandang araw mga minamahal kong kabatch,

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat! Umaasa ako na itong liham na ito ay makakarating sa inyong mga kamay na maayos at masigla kayo.

Una sa lahat, gusto ko sanang iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa pag-organisa ng ating muling pagkikita. Napakagandang pagkakataon ito upang tayo’y muling magtagpo, magbalik-tanaw sa mga karanasang nagbigay saysay sa ating mga buhay, at syempre, upang pag-usapan ang mga pangyayari sa ating mga buhay ngayon.

Ngunit, sa lubos kong pagsisisi, hindi ako maaaring makalahok sa nasabing reunion. Sa kadahilanang pang-pamilya, mayroon akong ibang mga responsibilidad na hindi ko maaring iurong. Nais ko sanang ipaalam sa inyo na kahit malungkot ako sa hindi pagkakaroon ng pagkakataon na makasama kayo, mas naniniwala ako na ito’y isang magandang okasyon para sa ating lahat.

Pasensya na at sana ay maunawaan ninyo ang aking sitwasyon. Inaasahan ko na magiging matagumpay at masaya ang ating pagtitipon, at umaasa akong may muling pagkakataon tayong magkita-kita sa hinaharap.

Muli, maraming salamat sa inyong pag-unawa at sa pagtataguyod ng masayang reunion. Nawa’y maging maganda ang inyong araw, at sana’y magtagumpay ang ating Kapanday Batch 1993-1994 Reunion.

Taos-puso,
Tiffany M. Gireno


#589 Purok 6, Gatiawin
Candaba, Pampanga
Mayo 25, 2021

Bb. Hazel A. Villamonte
Manager
BHL Publishing House
#236 Lapu-Lapu St., 
Mandaluyong City

Magandang araw Bb. Villamonte,

  Liham para kay Jose Rizal (10 Halimbawa)

Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong alok na maging bahagi ng inyong prestihiyosong kumpanya. Ipinapaabot ko ang aking taos-pusong pasasalamat sa tiwala na ipinakita ninyo sa akin.

Ngunit sa kasalukuyan, ako’y mayroon nang pinipiling trabaho at aktibong naglilingkod sa isa pang kumpanya. Isang desisyon na masusing iniisip at itinuturing, ito’y nagdudulot ng matinding kahulugan para sa akin at sa aking propesyonal na landas.

Sa mga pangyayaring ito, aking kinakailangang tanggihan ang inyong maayos na alok. Lubos akong nagpapasalamat sa pag-unawa at pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa akin.

Nagmula sa kaibuturan ng aking puso, ipinagpapala ko ang inyong kumpanya at umaasa akong magtatagumpay kayo sa inyong mga hinaharap na proyekto. Nawa’y magtagumpay kayo at magkaruon ng mga natatanging tagumpay.

Muli, maraming salamat at umaasa akong mauunawaan ninyo ang aking sitwasyon.

Lubos na gumagalang,
Ann Joy D. Hilares


#1023 San Lorenzo St.,
Taytay, Rizal
Abril 09, 2018

Carmela C. Panagera
#203 Kayamanan St., 
Brgy. Bantay, Quezon City

Mahal kong Carmela,

Magandang araw! Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pagbati sa iyo at sa iyong mapapangasawa. Umaasa ako na ang inyong pagtatambal ay magiging puno ng ligaya at pagmamahalan.

Ngunit sa kasamaang palad, sa pag-alaala ng araw ng inyong kasal, napagtanto kong hindi ko ito matatanggapin. Sa petsang iyon, mayroon akong ibang pangako sa trabaho na hindi ko maaaring iurong. Ang aking responsibilidad sa trabaho ay hindi maaring ikompromiso, at ito ay nagdudulot sa akin ng pangungulila at panghihinayang sa pagtatangkang hindi makalahok sa inyong espesyal na araw.

Pasensya na po at umaasa akong maunawaan mo ang aking kalagayan. Ipinapadala ko ang aking mga pinakamahusay na nais para sa inyong dalawa. Umaasa akong ang inyong pag-iibigan ay patuloy na maging matibay at tagumpay.

Muli, patawad at maraming salamat sa inyong pag-unawa.

Ang iyong kaibigan,
Ersenia P. Karidad

Leave a Comment