11 Tula Tungkol sa Pangarap

Sa mundong ating ginagalawan, ang pangarap ay tila isang mahiwagang bituin na patuloy nating inaabot. Marami ang nangangarap, ngunit iilan lamang ang tunay na naglalaan ng pagsisikap upang ito’y makamtan. Sa tulong ng tula, maipapahayag natin ang kahalagahan ng pangarap sa ating buhay. Hayaan ninyong ilahad ko ang mga tula na nagbibigay-diin sa iba’t ibang aspeto ng pangarap.

Mga Tula Tungkol sa Pangarap – May Kasamang Aral, at Buod

Sa Tuktok ng Pangarap

Sa bawat hakbang patungo sa rurok,
Naglalakbay sa landas na matinik.
Tangan ang pangarap, mata’y bukas,
Puso’t isipan sa layunin ay subok.

Sa pag-akyat, pawis at luha’y patak,
Pagsubok sa daan, hindi alintana.
Sa bawat pagkadapa, muling babangon,
Pag-asang taglay, hindi mawawalan.

Sa tuktok ng pangarap, abot-kamay,
Ang tagumpay na pinangarap ng tunay.
Lahat ng paghihirap, may kapalit na saya,
Sa bawat pangarap, may katuparan pala.

Sa pag-abot ng mga tala’t liwanag,
Pangarap ay hindi lang basta-basta.
Sa puso’t isipan, ito’y yakapin,
Sa bawat pagsubok, patuloy na harapin.

Buod: Ang tulang ito ay tungkol sa paglalakbay ng isang tao patungo sa kanyang pangarap. Binibigyang-diin nito ang mga pagsubok, sakripisyo, at determinasyon na kailangan upang maabot ang tugatog ng tagumpay.

Aral: Ang aral ng tula ay nagpapahiwatig na ang tagumpay ay hindi nakakamtan ng madalian; ito ay bunga ng matiyagang pagsisikap, determinasyon, at pagharap sa mga pagsubok.


Pangarap sa Bituin

Sa gabi, bituin sa langit kumikinang,
Ilaw na gabay sa pangarap na hinahangad.
Sa bawat kislap, pag-asa’y sumisilang,
Sa puso, nagniningning, walang pagmamaliw.

Pangarap na sa isipan ay gumuguhit,
Tulad ng bituin, malayo ngunit abot-tanaw.
Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw,
Pangarap ay patuloy na pinapangarap.

Sa ilalim ng kalangitan at mga tala,
Pangarap ay patuloy na hinahabi.
Sa bawat pagtingala, isang panalangin,
Na balang araw, pangarap ay matutupad.

Sa bawat pagpikit, bituin ay kinakausap,
Nagbibigay-liwanag sa madilim na landas.
Sa bawat pangarap, may kasamang dasal,
Na balang araw, ito’y magiging makatotohanan.

Buod: Tumatalakay ang tula sa kung paano ang mga bituin sa gabi ay nagsisilbing inspirasyon at simbolo ng mga pangarap na inaasam-asam ng tao.

Aral: Ang aral mula sa tulang ito ay nagpapaalala na ang pangarap ay parang bituin na kailangang pagsumikapan at paniwalaan, kahit na ito ay tila malayo at mahirap abutin.


Landas ng Pangarap

Landas na tinatahak, puno ng kawalan,
Pangarap ang ilaw, sa dilim ay gabay.
Sa bawat paghakbang, may bagong pag-asa,
Landas ng buhay, sa pangarap nakalaan.

Minsan ay madilim, minsan maliwanag,
Landas ng pangarap, hindi laging patag.
Sa bawat pagsubok, may aral na taglay,
Pangarap sa puso, di dapat iligwak.

Sa paglalakbay, may kasama’t kaaway,
Landas ng pangarap, di laging malinaw.
Ngunit sa puso, pangarap ay buhay,
Patuloy na lalakad, hindi susuko.

Sa dulo ng landas, liwanag ay nakita,
Pangarap na inasam, ngayon ay abot-kamay.
Sa bawat paglalakbay, may katapusan din,
Pangarap na natupad, sa puso’y walang kapantay.

Buod: Ang tula ay naglalarawan ng paglalakbay ng isang tao sa landas ng kanyang pangarap, na puno ng iba’t ibang hamon at pagsubok, ngunit patuloy pa rin ang pag-asa at pagsisikap hanggang sa makamtan ang tagumpay.

  Tula Tungkol sa Hilig (9 Halimbawa)

Aral: Ipinapakita ng tula na sa bawat landas ng pangarap, mahalaga ang pagkakaroon ng tiyaga, tapang, at positibong pananaw sa kabila ng mga hamon at pagsubok upang makamit ang inaasam na tagumpay.


Bukang-Liwayway ng Pangarap

Sa bawat umaga, pag-asa’y sumisikat,
Tulad ng araw, pangarap ay kumikinang.
Sa bawat sinag, liwanag ay naglalakbay,
Pangarap sa puso, sa bukang-liwayway ay nag-aalay.

Sa bawat hamon, lakas ay sinusuong,
Pangarap sa umaga, gabay sa bawat yugto.
Sa bawat tagumpay at kabiguan,
Pangarap sa liwayway, hindi naglalaho.

Sa pagtakipsilim, pangarap ay hindi nagwawakas,
Sa bawat bukang-liwayway, ito’y muling sisikat.
Sa puso at diwa, pangarap ay buhay,
Sa bawat araw, ito’y ating gabay.

Sa paglalakbay sa landas ng buhay,
Pangarap sa liwayway, laging nariyan.
Sa bawat pagsikat ng araw, pag-asa’y bumabangon,
Pangarap sa bawat bukang-liwayway, walang hangganan.

Buod: Tungkol ang tula sa pangarap na parang sikat ng araw sa bawat umaga – palaging nandiyan, nagbibigay liwanag at pag-asa, kahit anuman ang hamon ng buhay.

Aral: Ang aral na maaring makuha sa tula ay ang kahalagahan ng pagiging matatag at positibo sa bawat araw, dahil ang pangarap ay parang sikat ng araw na nagbibigay liwanag at pag-asa sa ating landas.


Pangarap sa Pahina ng Buhay

Sa bawat pahina ng buhay, pangarap ay nakasulat,
Tulad ng tinta, ito’y permanente at tapat.
Sa bawat salita, damdamin ay umuusbong,
Pangarap sa pahina, sa buhay ay humahabi ng kahulugan.

Sa paglipas ng panahon, pangarap ay nagbabago,
Tulad ng aklat, mga pahina ay nababago.
Ngunit sa bawat kabanata, pangarap ay buhay,
Sa puso at isipan, ito’y hindi naglalaho.

Sa bawat sulok ng puso, pangarap ay nagtatago,
Sa pahina ng buhay, ito’y patuloy na nagsusulat.
Sa bawat kabanata, may bagong simula,
Pangarap sa bawat pahina, patuloy na umaasa.

Sa dulo ng kwento, pangarap ay katotohanan,
Mga pahina ng buhay, puno ng mga alaala.
Sa bawat pangarap, may katuparan,
Sa pahina ng buhay, ito’y walang katapusan.

Buod: Ang tula ay tungkol sa kung paanong ang ating mga pangarap ay naitatala sa bawat pahina ng ating buhay, nagbabago at lumalago kasabay ng ating mga karanasan.

Aral: Ipinaaalala ng tula na ang bawat pangarap ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na patuloy nating isinusulat at hinahabi, at ito’y nagbibigay direksyon at kahulugan sa ating mga buhay.


Agos ng Pangarap

Sa agos ng ilog, pangarap ay dumadaloy,
Tulad ng tubig, patuloy sa pag-agos.
Sa bawat liko at baluktot ng landas,
Pangarap sa agos, hindi natitinag.

Sa malalim na bahagi, pangarap ay lumalim,
Sa mababaw na parte, ito’y naglalaro.
Sa agos ng buhay, pangarap ay kasama,
Sa bawat alon, ito’y sumasabay.

Sa pagtawid ng ilog, hamon ay kasama,
Pangarap sa agos, patuloy na lumalaban.
Sa bawat pag-ahon, bagong lakas ay sumisibol,
Pangarap sa ilog, hindi sumusuko.

Sa pag-abot sa kabilang pampang, pangarap ay natutupad,
Sa agos ng buhay, ito’y naging kasama.
Sa bawat pag-agos, may bagong pag-asa,
Pangarap sa ilog, walang katapusan.

  Tula Tungkol sa Lihim na Pagtingin (8 Halimbawa)

Buod: Tumatalakay ang tula sa paglalarawan ng pangarap bilang isang ilog na patuloy na dumadaloy, sumasabay sa iba’t ibang yugto at hamon ng buhay.

Aral: Ipinapahiwatig ng tula na sa ating paglalakbay sa buhay, ang ating mga pangarap ay parang ilog na patuloy na dumadaloy, dala ang hamon at pag-asa, at kailangan nating sumabay at lumaban para matupad ang mga ito.


Lakbayin ng Pangarap

Sa bawat yapak sa landas ng buhay,
Pangarap ay parang bituin sa kalawakan.
Minsan malayo, tila hindi maabot,
Ngunit sa bawat hakbang, ito’y nalalapit.

Sa bawat pagbagsak, tibay ay susubukin,
Pangarap sa isip, laging nagbabantay.
Tulad ng mandirigma sa gitna ng laban,
Pangarap ay sandata laban sa kahirapan.

Sa bawat tagumpay, pangarap ay kasama,
Sa bawat luha, ito’y nagbibigay saya.
Pangarap, sa bawat puso, may kanya-kanyang hugis,
Sa bawat lakbayin, ito’y nagbibigay-sigla.

Kapag ang pangarap, sa wakas ay naabot,
Puso’y nagagalak, kaluluwa’y sumasayaw.
Lakbayin ng pangarap, hindi madali,
Ngunit sa dulo, bawat sakripisyo’y may saysay.

Buod: Ang tulang ito ay tungkol sa paglalakbay ng isang tao patungo sa kanyang pangarap, kung saan kinikilala ang mga hamon at pagsubok, pati na rin ang kasiyahan at tagumpay na dala ng pag-abot sa mga ito.

Aral: Ang aral mula sa tulang ito ay nagpapakita na sa bawat paglalakbay patungo sa ating pangarap, kahit na mahirap, ay mayroong magandang katapusan kung tayo ay patuloy na magpupursige at hindi susuko.


Silid ng Pangarap

Sa apat na sulok ng silid kong maliit,
Pangarap ang siyang tanglaw sa dilim.
Tulad ng liwanag mula sa kandila,
Pangarap sa puso, dahan-dahang nagliliyab.

Sa bawat gabi, tinititigan ang kisame,
Pangarap na hinabi sa isip at damdamin.
Tulad ng pintor sa kanyang obra,
Pangarap ko’y dahan-dahang nililikha.

Sa bawat patak ng oras, pangarap ay nabubuo,
Sa silid ng puso, ito’y patuloy na lumalago.
Sa bawat hamon ng buhay, di natitinag,
Pangarap, sa silid ng diwa, laging nag-aalab.

Kapag ang mundo’y tila bumibigat,
Pangarap ang siyang nagsisilbing liwanag.
Sa silid ng aking mga pangarap,
Ako’y malaya, walang hangganan.

Buod: Tumatalakay ang tula sa pangarap na parang ilaw sa loob ng isang maliit na silid, kung saan unti-unti itong nabubuo at nagbibigay pag-asa sa kabila ng mga hamon ng buhay.

Aral: Ang aral na makukuha mula sa tulang ito ay na sa ating pinakapribadong sandali at espasyo, ang ating mga pangarap ay patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mundo.


Pangarap sa Ilalim ng Buwan

Sa ilalim ng buwan, pangarap ay naglalakbay,
Sa karimlan ng gabi, ito’y kumikinang.
Tulad ng perlas sa ilalim ng dagat,
Pangarap, sa dilim, patuloy na nag-aalab.

Sa bawat hikbi ng gabi, pangarap ay nakikinig,
Tulad ng kaibigan sa gitna ng kadiliman.
Sa ilalim ng buwan, walang imposible,
Pangarap, sa gabi, nagbibigay-kulay.

Sa tahimik na gabi, pangarap ay sumasayaw,
Sa ilalim ng buwan, ito’y malaya at walang hanggan.
Tulad ng ibon sa kalangitan,
Pangarap, sa ilalim ng buwan, walang hangganan.

  Mga Tula Tungkol sa Araw (8 Tula)

Kapag ang buwan ay lumitaw, pangarap ay sumisigla,
Sa gabi ng kadiliman, ito ang siyang liwanag.
Pangarap, sa ilalim ng buwan,
Laging buhay, laging umaasa.

Buod: Ang tula ay naglalarawan ng pangarap bilang isang ilaw sa ilalim ng buwan, kung saan ito’y nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa gitna ng kadiliman at katahimikan ng gabi.

Aral: Ang aral mula sa tulang ito ay nagpapahiwatig na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang ating mga pangarap ay maaaring magsilbing liwanag at gabay na nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na umasa at mangarap.


Pangarap sa Pagsikat ng Araw

Sa pagsikat ng araw, pangarap ay nagigising,
Tulad ng liwanag, ito’y sumisilay at lumalaganap.
Sa bawat umaga, pag-asa ay nabubuhay,
Pangarap sa sinag ng araw, laging nag-aanyaya.

Sa pag-agos ng liwanag, mundo’y nagiging makulay,
Pangarap sa umaga, laging nagbibigay-buhay.
Sa bawat sinag, isang panibagong simula,
Pangarap sa araw, walang hangganan ang ganda.

Sa pagtahak sa araw, landas ay nagiging liwanag,
Pangarap sa liwanag, laging naglalakbay.
Sa bawat hakbang, pangarap ay nagiging katotohanan,
Pangarap sa araw, laging nagbibigay-inspirasyon.

Kapag araw ay lumubog, pangarap ay hindi natutulog,
Sa bawat pagsikat, ito’y muling nagbabalik.
Pangarap sa araw, laging bukas, laging sariwa,
Sa bawat umaga, pangarap ay laging bago.

Buod: Tumatalakay ang tula sa pangarap bilang simbolo ng bagong simula at pag-asa na dala ng pagsikat ng araw, kung saan bawat bagong araw ay nagbibigay ng bagong pagkakataon para sa ating mga pangarap.

Aral: Ang aral na matututunan dito ay ang kahalagahan ng pagtingin sa bawat bagong araw bilang isang pagkakataon upang muling simulan at pagyamanin ang ating mga pangarap, na hindi nawawalan ng pag-asa sa kabila ng mga hamon.


Pangarap sa Gitna ng Bagyo

Sa gitna ng bagyo, pangarap ay lumalaban,
Sa bawat hampas ng hangin, ito’y hindi nagpapatinag.
Tulad ng puno sa gitna ng unos,
Pangarap, sa bagyo, matatag at matibay.

Sa bawat patak ng ulan, pangarap ay nagiging malakas,
Sa bawat kidlat at kulog, ito’y hindi natatakot.
Sa gitna ng unos, pangarap ay buhay,
Lumalaban, sumusulong, sa gitna ng pagsubok.

Kapag bagyo ay lumipas, pangarap ay nananatili,
Tulad ng araw pagkatapos ng ulan, ito’y sumisikat.
Sa bawat unos, may aral na dala,
Pangarap, sa gitna ng bagyo, laging handang lumaban.

Sa pagtatapos ng bagyo, pangarap ay mas matibay,
Sa bawat pagsubok, ito’y lalong nagiging makabuluhan.
Pangarap sa gitna ng bagyo, hindi sumusuko,
Sa bawat hamon, ito’y laging handang harapin.

Buod: Ang tula ay naglalarawan ng pangarap bilang isang puwersa na patuloy na lumalaban at nagpapatibay sa gitna ng mga pagsubok at bagyo ng buhay.

Aral: Ang aral mula sa tula ay nagpapakita na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang ating mga pangarap ay nagbibigay sa atin ng lakas at determinasyon upang harapin at lampasan ang mga hamon, at sa huli ay nagiging mas matibay tayo dahil dito.

Leave a Comment