El Filibusterismo Kabanata 26: Mga Paskil  – Buod, Aral, Tauhan ATBP

Ang Sulating ito ay naglalaman ng pagbubuod ng ika dalawamput anim na kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Mga Paskil. Maliban sa pagbubuod sa Kabanata dalawamput anim ay ipakikilala rin ang mga tauhan na mababanggit sa Nobela. Naglalaman rin ang sulating ito ng mga aral na mapupulot sa kabanata dalawamput anim at maging mga talasalitaan na binigyan ng mas mababaw na kahulugan upang mas maintindihan pang lalo ng mga makaka basa. 

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 26: Mga Paskil

Maagang bumangon si Basilio upang magpunta sa ospital. Gusto niyang pakialaman ang kanyang linsensiyatura sa Unibersidad pagkatapos madalaw ang may sakit. Uutang siya kay Makaraig ng perang gugugulin. Ang naimpok niya ay naipanubos kay Huli.

Sa tapat ng San Juan de Letran ay may nagtanong sa kanya ukol sa pagbabangon. Iniugnay niya sa isip ang pagkakatungo sa kanya ni Simoun. Marami raw nadadamay na mga estudyante ayon sa nagbabalita. Nagpatuloy sa paglalakad si Basilio. Nakasalubong niya ang isang katedratiko na malapit ang loob sa kanya. Itinanong kung nasa piging ng mga estudyante si Basilio.

Mabuti raw at wala. Nang malamang kasapi si Basilio sa kapisanan ay pinayuhan nitop ang binata na umuwi na’t sirain niya ang lahat ng kasulatang magdadawit sa kanya. Nabanggit ni Basilio si Simoun. Wala raw kinalaman dahil nahihiga ang mag-aalahas dahil sa sinugatan ng kung sino. Dito’y may ibang mga kamay na nakapangingilabot, anang katedratiko. Itinanong ni Basilio sa katedratiko kung may kasangkot na tulisan. ngunit wala raw.

Panay raw mga estudyante. Nagkatagpo raw sa unibersidad ng mga paskil na mapanghimagsik.

  El Filibusterismo Kabanata 19: Ang Mitsa  - Buod, Aral, Tauhan ATBP.

May nasalubong silang isa pang katedratiko na kakilala ni Basilio, Ang una: Nangangamoy na si Kapitan Tiyago. Nilalapitan na siya ng mga uwak at buwitre. Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad. Mga karagdagang balita. Marami raw estudyante ang papupugutan ng ulo, ipabibilanggo, ibabagsak sa pag-aaral.

Nagunita ni Basilio ang sinabi ni Simoun. Sa oras na kayo’y itiwalag nila di kayo makatatapos sa inyong karera. Pinaghinalaan ni Basilio na may kinalaman si Simon sa mga paskil. Nakita niya si Sandoval. Tinawag ito. Naging bingi ito sa tawag niya. Tuwang tuwa si Tadeo. Wala na raw klase. Ibibilanggo raw lahat ang kasama sa kapisanan ng mga estudyante. Tuwang tuwa pa rin ito dahil walang klase. Si Pelaez naman ay parang baliw na paulit-ulit ang pagsasabi:

Wala, wala akong kinalaman, wala akong kinalaman! ikaw ang saksi ko Basilio na sinabi kong isang quijoterias ang lahat. 

Mabilis tumalilis si Juanito nang makita ang isang tanod na palapit sa kanila. Natanaw ni Basilio si Isagani. Namumutla ang huli ngunit pinagpupuyusan ng kalooban. Nakapagtataka, mga ginoo, na walang kakuwenta kuwentang mga bagay ay nagkakagulo tayo na parang mga mayang paking na itinaboy ng tau tauhang panakot. Ito lang ba ang pangyayari na ang kabataan ay mabibilanggo dahil sa kalayaan? Nasaan ang mga binitay, ang mga pinagbabaril? Bakit tayo magsisiurong ngayon? May nagtanong: Sino ba ang ungas na sumulat niyon? Walang halaga ang kung sino ang sumulat. Tungkulin nilang alamin iyon. Nguni’t di tayo dapat patangay sa kaguluhang ito kung saan naroon ang panganib ay doon tayo dumako dahil naroon ang karangalan. 

  El Filibusterismo Kabanata 18: Ang mga Kadayaan. - Buod, Aral, Tauhan ATBP.

Kung nasasabi sa paskil ay kaayon ng ating kalooban, sino man ang sumulat noon ay dapat nating pasalamatan. Kung hindi naman ay sapat nang tutulan natin at tanggihan, ani Isagani. Tumalikod si Basilio. Di siya sang-ayon sa sinabi ng kaibigan. Tutungo siya kay Makaraig upang mangutang. Di niya alintana ang mahiwagang senyas ng mga kalapit bahay ni Makaraig.

Napa ubo siya at napaharap sa dalawang tanod na beterana. Naparito ako upang makipagkita ako sa kaibigan kong si Makaraig ani Basilio. Nagkatinginan ang dalawang tanod. Dumating si Makaraig at ang kabo at dalawang kawal. Nagtaka si Makaraig kay Basilio. Marangal na pagkatao! Sa panahon ng kapayapaan ay umiwas kayo sa amin. Anito.

Inusig ng kabo si Basilio. Dinakip rin ito nag pakilala kung sino. Pati ba ako? tanong ni Basilio. Nagatawa si Macaraeg. Huwag kayong mag-alala. Mabuti’t ng maibalita ko sa inyo ang ukol sa hapunan kagabi samantalang nasa sasakyan tayo. Sa sasakyan ay ipinagtapat ni Basilio ang kanyang pagsasadya kay Makaraig. Sinabi ni Makaraig na maaasahan siya ni Basilio at sa magtatapos raw ng pagdodoktor ay aanyayahan pa nila ang mga kawal na dumakip sa kanila.

Ano ang Aral na Matututunan sa El Filibusterismo Kabanata 26?

Pagkakaroon ng prinsipyo – Gaya na lamang ng ilang mga Estudyante na hindi natatakot na ipaglaban ang kanilang pinaniniwalaan at hindi alintana ang pagkaka kulong o maging pagkasira ng pag aaral. Hindi sa lahat ng oras ay dapat na manahimik lalo na kung nasa tama naman ang ipinaglalaban. Isa itong magandang kaugalian ngunit dapat bago mag aklas ng dahil sa paniniwala ay isaalang alang rin ang kinabukasan. 

  Noli Me Tangere Kabanata 11: Ang Mga Makapangyarihan – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Sino ang mga Tauhan sa El Filibusterismo Kabanata 26?

Basilio – Mag aaral ng medisina na nagbabalak mangutang kay Macaraeg dahil ang mga naipon ay ginugol na sa pagtubos sa kasintahan. 

Macaraeg – Kaibigan ni Basilio, isang mag aaral sa Unibersidad. Ipinaglalaban ang paniniwala nilang mga mag aaral. 

Kapitan Tiyago – Kinilalang ama ni Maria Clara at isang sikat na tao noong araw. Ang kumupkop kay Basilio at siya namang inalagaan ni Basilio noong mag laon dahil sa pagkaka lugmok sa opyo. Sumakabilang buhay na. 

Simoun – Ang mayamang alahero na malapit sa Kapitam Heneral. Kinikilalang Cardinal Moreno. Dating nagngangalang Ibarra na kasintahan ni Maria Clara. 

Tadeo – Isang mag aaral na walang kahilig hilig pumasok sa klase. Ikinatutuwa pa ang kawalan ng klase sa kabila ng kaguluhan. 

Pelaez – Mag aaral na natatakot sa maaaring maganap na pag dakip sa mga Estudyante. Naghuhugas kamay at wala raw kinalaman. 

Talasalitaan

Gugugulin – Ilalaan (Halimbawa: Gugugulin nya ang perang nalikom sa pang gagamot ng may sakit)

Naimpok – Naipon (Halimbawa: Ang perang naimpok ni Basilio ay gagamitin niya sa makabuluhang bagay)

Paskil – Larawan na naglalaman ng balita o naglalathala. Poster sa wikang Ingles. (Halimbawa: Ang mga paskil na makikita sa bayan ay napaka daming itinuturong impormasyon)

Nagunita – Naalala (Halimbawa: Nagunita ng mga Estudyante ang kanilang kaibigang lumisan at nanirahan sa ibang lugar)

Tumalilis – Kumilos (Halimbawa: Mabilis na tumalilis ang Estudyante sa tawag ng kura)

Dumako – Pumunta (Halimbawa: Dumako ang mga tauhan sa kubo)

Leave a Comment