Tula Tungkol sa Lihim na Pagtingin (8 Halimbawa)

Ang tula tungkol sa pagtingin ay isang paglalahad ng mga damdamin at pagmamahal sa isang tao, bagay, o karanasan. Ito’y hugot ng mga emosyon at pangarap na bumabalot sa pag-ibig, pangungulila, at pag-asa. Sa bawat taludtod, naglalarawan ito ng taglay na kagandahan at misteryo ng pagtingin, na nagbibigay ng kulay at saysay sa buhay ng bawat isa.

Halimbawa ng Tula tungkol sa Lihim na Pagtingin

Pag-ibig sa Tanaw

Pusong nagliliyab, sa pagtingin ng mata.
Bawat tingin, damdamin ay sumisigla.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, damdamin ay sumisilay,
Sa pagtingin ng puso, pag-ibig ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pag-ibig.

Pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pag-ibig ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pag-ibig ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pighati, kumikislap.
Sa piling ng minamahal, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pag-ibig, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pag-ibig at damdamin sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagmamahalan at pag-ibig sa puso ng bawat isa. Sa bawat pagtingin, mayroong lihim na damdamin at kasiyahan na nagbibigay kulay sa buhay.

Aral:

Mahalaga ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng tingin, ito’y nagpapahayag ng damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang mundo ay nagiging mas maganda at mas makulay.


Pagmamahal sa Paningin

Sa pagtingin ng mata, pusong nagliliyab,
Bawat titig, damdamin ay sumasabog.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, damdamin ay sumisilay,
Sa pagtingin ng puso, pagmamahal ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pagmamahal.

Bawat sandali, pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pagmamahal ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pagmamahal ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pighati, kumikislap.
Sa piling ng minamahal, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pag-ibig, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pag-ibig at pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang lakas at kahalagahan ng pag-ibig na nagmumula sa puso ng bawat isa. Sa bawat titig, mayroong kakaibang damdamin at pagmamahal na nagbibigay kulay at saya sa buhay.

  Tula Tungkol sa Hayop (9 Halimbawa)

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y nagpapahayag ng damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas masaya at makabuluhan.


Tanaw ng Pag-ibig

Sa abo ng gabi, lihim na pagtingin ay sumisilay,
Bawat tingin, pusong naglilihim ng damdamin.
Sa dilim ng kanyang mga mata, lihim na naglalaho,
Sa mga salita, pag-ibig ay naglalaho.
Musmos na damdamin, naglalakbay sa lihim,
Sa puso’y kaba’t ligaya, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, balatong ng pag-asa,
Sa gabi’y panaginip, sa umaga’y lihim na naglalaho.
Sa pagtakbo ng oras, lihim ay bumabalot,
Sa dilim ng pag-iisa, liwanag ay sumisilay.
Bawat halakhak, pighati’y napapawi,
Sa paglipas ng mga sandali, lihim ay bumabalot.
Sa bukang-liwayway, pag-asa ay naglalaho,
Pag-ibig, sa gitna ng kawalan, kumakawala.
Sa piling ng lihim, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa paglimot, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng lakas at kahalagahan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang bisa at kababalaghan ng pag-ibig na nagmumula sa pusong nagmamahal. Sa bawat titig, mayroong kakaibang saya at kaligayahan na dulot ng pagmamahalan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa pag-ibig at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y naglalaman ng mga damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas masaya.


Tingin ng Puso

Sa mga titig na bumabalot ng misteryo,
Bawat wika ng mata’y sumasalamin ng pagnanasa.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, damdamin ay nagliliyab,
Sa pagtingin ng pusong nagmamahal, pag-ibig ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pagmamahal.

Bawat sandali, pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pagmamahal ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pag-ibig ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pighati, kumikislap.
Sa piling ng minamahal, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pag-ibig, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng lakas at kahalagahan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang kakaibang bisa at lakas ng pagtingin na nagmumula sa pusong nagmamahal. Sa bawat titig, naglalaman ng kahulugan at kababalaghan ng pagmamahalan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa pag-ibig at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y naglalaman ng mga damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas masaya.

  Tula Tungkol sa Ama (8 Tula)

Pusong Mapagmasid

Sa bawat tingin, pusong mapagmasid,
Bawat sulyap, damdamin ay nagliliyab.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, pag-asa’y dumadaloy,
Sa pagtingin ng pusong nagmamahal, ligaya ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pagmamahal.

Bawat sandali, pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pagmamahal ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pag-ibig ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pighati, kumikislap.
Sa piling ng minamahal, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pag-ibig, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-ibig at damdamin sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang bisa at kababalaghan ng pagtingin na nagmumula sa pusong nagmamahal. Sa bawat titig, mayroong kakaibang saya at pag-asa na dulot ng pagmamahalan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pag-aalaga sa pag-ibig at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y naglalaman ng mga damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas masaya.


Lambing ng Paningin

Sa bawat titig, pusong naglalaho,
Bawat sulyap, damdamin ay nagliliyab.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, pag-asa’y dumadaloy,
Sa pagtingin ng pusong nagmamahal, ligaya ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pagmamahal.

Bawat sandali, pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pagmamahal ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pag-ibig ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pighati, kumikislap.
Sa piling ng minamahal, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pag-ibig, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pag-ibig at damdamin sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang bisa at lakas ng pagtingin na nagmumula sa pusong nagmamahal. Sa bawat titig, mayroong kakaibang kaligayahan at pag-asa na dulot ng pagmamahalan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa pag-ibig at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y naglalaman ng mga damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas masaya.

  Mga Tula Para sa Sawing Pag-ibig (10 Tula)

Bughaw na Pananaw

Sa pagtingin ng mata, bulong ng damdamin,
Bawat patak, pag-asa’y pumupuno.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, pag-asa’y dumadaloy,
Sa pagtingin ng pusong nagmamahal, ligaya ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pagmamahal.

Bawat sandali, pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pagmamahal ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pag-ibig ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pighati, kumikislap.
Sa piling ng minamahal, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pag-ibig, mundo’y patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagmamahal at pag-asa sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang bisa at lakas ng pagtingin na nagmumula sa pusong nagmamahal. Sa bawat titig, mayroong kakaibang saya at pag-asa na dulot ng pagmamahalan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa pag-ibig at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y naglalaman ng mga damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas masaya.


Tingin ng Puso

Sa mga titig na bumabalot ng misteryo,
Bawat wika ng mata’y sumasalamin ng pagnanasa.
Sa puso’y kaba’t ligaya, bawat tibok, damdamin ay nagliliyab,
Sa pagtingin ng pusong nagmamahal, pag-ibig ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, naglalakbay sa pagtingin,
Sa kawalan ng sigla, tibok ay tila nag-aalinlangan.
Bawat ngiti, awit ng ligaya’t pag-asa,
Sa dilim ng kaharian, liwanag ng pagmamahal.

Bawat sandali, pusong nag-aalab sa pagtingin,
Sa pag-iisa, pagmamahal ang nagsisilbing gabay.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y puno ng tamis,
Bawat tuldok, pag-ibig ang bumabalot.

Sa pagtakbo ng oras, lihim ay bumabalot,
Sa dilim ng pag-iisa, liwanag ay sumisilay.
Bawat halakhak, lungkot ay napapawi,
Sa paglipas ng mga sandali, lihim ay bumabalot.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagmamahal at pag-asa sa pamamagitan ng pagtingin. Ipinapakita nito ang bisa at lakas ng pagtingin na nagmumula sa pusong nagmamahal. Sa bawat titig, mayroong kakaibang saya at pag-asa na dulot ng pagmamahalan.

Aral:

Mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa pag-ibig at sa mga taong mahalaga sa atin. Ang pagtingin ay hindi lamang simpleng pagtingin, ito’y naglalaman ng mga damdamin at pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ang buhay ay nagiging mas makulay at mas masaya.

Leave a Comment