Tula Tungkol sa Hangin (8 Halimbawa)

Sa sayaw ng hangin, tula’y sumisiklab, naglalaro sa himig ng hangin. Sa bawat haplos nito, dulot ng malamig na simoy, nabubuo ang mga salitang naglalarawan ng kanyang mga tinatagong kwento. Hangin, tagapagdala ng mga lihim at damdamin, sa tula’y nagsisilbing alagad ng pagnanasa at pagsilang ng mga makulay na pangarap.

Mga Halimbawa ng Tula Tungkol sa Hangin

Alingawngaw ng Hangin

Sa silong ng paglipad, alingawngaw ng hangin,
Salaysay ng langit, sa paglipas ng araw.
Sa hagibis ng tinig, kanyang kwento’y sumasabog,
Hangin, kayamanan ng diwa, nagdadala ng saya.

Sa mga puno’t halaman, nagtatanim ng ligaya,
Sayaw ng hangin, awit ng kalikasan.
Sa paghagod sa buhok, lambing ng kanyang tinig,
Hangin, kaakibat ng paglipas ng buhay.

Sa pag-uyam ng mga dahon, kwento’y sumisigaw,
Salaysay ng kagubatan, sa hangin ay nagsusumpa.
Sa paglalaro sa buhangin, pag-ibig ay dumadaloy,
Hangin, pintig ng kalikasan, buhay na naglalaho.

Sa paglisan ng unos, kanyang sigla’y dumarampi,
Pag-ibig sa hangin, tila’y walang hanggan.
Sa pag-ahon sa alapaap, kwento’y naglalakbay,
Hangin, alon ng pag-asa, sa bawat paglipas ng oras.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng alingawngaw at kwento ng hangin sa iba’t ibang bahagi ng kalikasan. Ipinapakita nito ang kakayahang magdala ng saya at pag-ibig ng hangin sa kanyang paglipad at pag-ikot sa paligid.

Aral:

Ang tula ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng hangin bilang bahagi ng kalikasan at tagapagdala ng mga kwento at damdamin. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging saksi ng hangin sa mga pangyayari sa kalikasan, at kung paano ito’y nagiging kasangkapan ng kaligayahan at pag-asa.


Sayaw ng Hangin

Sa sayaw ng hangin, tinig niya’y dumarampi,
Larawan ng kalikasan, sa kanyang pag-awit.
Sa paglipad, dala ang sariwang simoy,
Hangin, tagapagdala ng kwento ng langit.

Sa pagtugma ng dahon, sulyap ng kanyang galang,
Damdamin ng paligid, sa kanyang pagsalubong.
Sa paghawi ng ulap, parang pintang naghahangad,
Hangin, alon ng himala, sa paglipas ng oras.

Sa malamlam na gabi, siya’y dumadaluyong,
Hagibis ng tinig, sa gitna ng dilim.
Sa paglalakbay, pag-ibig ang dala,
Hangin, saksi sa lihim ng buhay.

Hanggang sa pagtulog ng daigdig, siya’y nananatili,
Sa pagkakaibigan ng langit at lupa.
Sa pagdaloy ng panahon, kwento’y nagbubukas,
Hangin, tagapagdala ng mga lihim na sikreto.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga kwento at lihim na dala ng hangin habang ito’y sumasayaw sa paligid. Ipinapakita nito ang kakayahang magsalaysay ng hangin sa pamamagitan ng kanyang paglipad, pag-awit, at paghawi sa kalikasan.

  Tula Tungkol sa Kultura (6 Halimbawa)

Aral:

Ang tula ay nagbibigay diin sa kakayahan ng hangin na magsalaysay ng mga kwento at sikreto ng kalikasan. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging saksi ng hangin sa mga pangyayari at kaganapan sa kalikasan, at kung paano ito’y nagiging bahagi ng masalimuot na buhay.


Layag ng Hangin

Sa palad ng paglipad, layag ng hangin,
Alon ng damdamin, hatid ng pag-awit.
Sa pagluha ng ulap, kwento’y sumasabog,
Hangin, gabay sa paglalakbay ng puso.

Sa pag-igting ng puno, sayaw ng kanyang kilos,
Salaysay ng buhay, sa kanyang tinig sumusubok.
Sa paghampas sa buhangin, alingawngaw ng pangarap,
Hangin, tagapagtaguyod ng ganda ng daigdig.

Sa pag-uyam ng kidlat, patak ng ulan,
Kuwento ng hangin, sa kanyang paghawi.
Sa paglalaro sa mga halaman, pag-ibig ay naglalaho,
Hangin, saksi sa tamis ng mga pag-asa.

Sa paglayo ng bagyo, kalmadong simoy,
Larawan ng hangin, sa pagbaba ng hangarin.
Sa pagtahak sa himpapawid, kwento’y dumarampi,
Hangin, tagapagdala ng lihim at misteryo.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng iba’t ibang aspeto ng hangin, mula sa pag-awit nito sa palad ng paglipad hanggang sa paghawi sa kalikasan. Ipinapakita nito ang layag at ganda ng hangin sa iba’t ibang bahagi ng kalikasan.

Aral:

Ang tula ay nagpapahayag ng kahalagahan ng hangin bilang tagapagdala ng damdamin at kwento ng kalikasan. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging bahagi ng likas-yaman ng hangin sa ating buhay at kaligayahan.


Himig ng Hangin

Sa pagpatak ng ulan, saliw ng hangin,
Himig ng kalikasan, sa bawat dapithapon.
Sa paglalakbay sa tanawin, kwento’y sumasabay,
Hangin, alon ng damdamin, naglalarawan ng pangarap.

Sa pag-uyam ng paligid, nagdadala ng awit,
Salaysay ng pag-ibig, sa paglipas ng oras.
Sa paghalik sa balat, lambing ng kanyang tinig,
Hangin, pintig ng kagalakan, lihim na naglalakbay.

Sa pag-igting ng simoy, sumisigaw ang damdamin,
Sayaw ng hangin, sabayang pagsibol ng pag-asa.
Sa pagtalima sa puno, kwento’y dumadaloy,
Hangin, tagapagdala ng tagumpay sa kaharian.

Sa pag-ahon sa langit, sigla’y dumarampi,
Larawan ng hangin, sa pag-awit ng galak.
Sa pag-ihip sa damo, buhay ay naglalaho,
Hangin, tagapagbukas ng landas sa kinabukasan.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pag-awit at pag-awit ng hangin sa iba’t ibang sitwasyon ng kalikasan. Ipinapakita nito ang damdamin at kwento ng hangin sa paglalakbay nito sa paligid.

  Tula Tungkol sa Himagsikan (8 Halimbawa)

Aral:

Ang tula ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng hangin bilang tagapagdala ng mga kwento at damdamin sa kalikasan. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging bahagi ng likas-yaman ng hangin sa ating araw-araw na pamumuhay at sa pag-ibig sa kalikasan.


Pagsibol ng Hangin

Sa silong ng paglipad, pagsibol ng hangin,
Hinahaplos ng lambing, diwa’y umiindak.
Sa bawat paglipas, kwento’y dumadampi,
Hangin, pintig ng daigdig, nagdadala ng kagalakan.

Sa paghalik sa tubig, bulong ng hangin,
Kwento ng karagatan, sa malalayang baybay.
Sa pag-uyam sa buhangin, pag-ibig ay naglalaho,
Hangin, sagisag ng tagumpay, sa pag-awit ng alon.

Sa pag-igting ng dahon, awit ng hangin,
Salaysay ng kagubatan, sa bawat sulyap.
Sa pagpatak ng ulan, kwento’y lumalago,
Hangin, alon ng pag-asa, sa pag-ampay ng ulap.

Sa paghawi sa lansangan, himig ng hangin,
Salaysay ng paglalakbay, sa bawat tahakin.
Sa pag-ibig sa langit, kwento’y nagigising,
Hangin, tagapagbukas ng pintuan sa pangarap.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng iba’t ibang aspeto ng hangin, mula sa pag-awit nito sa kalikasan hanggang sa pag-akyat nito sa langit. Ipinapakita nito ang pagsibol at kwento ng hangin sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.

Aral:

Ang tula ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng hangin bilang tagapagdala ng kagalakan at kwento sa ating kalikasan. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging bahagi ng buhay at paglalakbay ng hangin, na nagdadala ng pag-asa at pangarap sa ating puso at isipan.


Awit ng Hangin

Sa pag-igting ng simoy, awit ng hangin,
Sumasabay sa kanyang galang, pag-awit ng kalikasan.
Sa paghawi sa buhok, tinig ng hangin,
Hanggang sa kalawakan, awit ay dumarampi.

Sa pag-uyam sa bukid, kwento’y naglalaho,
Salaysay ng mga taniman, sayaw ng hangin.
Sa pag-ibig sa buhay, lihim ng hangin,
Hanggang sa paglisan ng araw, kwento’y sumiklab.

Sa paghahatid ng ulan, tagpo ng hangin,
Patak ng kwento, sa lupa’y kumikislap.
Sa pag-ahon sa alapaap, kwento’y nagbubukas,
Hangin, alon ng pag-asa, awit ng kinabukasan.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng awit at kwento ng hangin habang ito’y sumasayaw sa kalikasan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng hangin sa pag-awit nito sa iba’t ibang bahagi ng kalikasan.

Aral:

Ang tula ay nagpapahayag ng kahalagahan ng hangin bilang tagapagdala ng awit at kwento ng kalikasan. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging bahagi ng likas-yaman ng hangin sa ating buhay at kung paano ito’y nagiging alon ng pag-asa sa hinaharap.

  Tula Tungkol sa Kahirapan (6 na Halimbawa)

Ihip ng Hangin

Sa bawat hagibis, ihip ng hangin ay dumarampi,
Sa pagsayaw nito, kwento’y sumusubok.
Sa pag-awit ng simoy, damdamin ay lumalago,
Hangin, alon ng pag-asa, sa buhay naglalakbay.

Sa pagpatak ng ulan, ihip ng hangin ay sumusulpot,
Damdamin ng langit, sa kalikasan’y kumikislap.
Sa paghampas ng kidlat, pag-ibig ay dumadaloy,
Hangin, tagapagtaguyod ng lihim at awit.

Sa pag-uyam ng paligid, tinig ng hangin ay umaawit,
Sayaw ng damo, nagiging pagsilang ng lihim.
Sa pagdaloy ng panahon, kwento’y sumasabog,
Hangin, tagapagdala ng pangarap at tagumpay.

Sa paglipas ng bagyo, ihip ng hangin ay bumabalot,
Sa likas-yaman ng karanasan, kwento’y naglalaro.
Sa pag-ahon sa langit, simoy ng hangin ay naghahari,
Hangin, awit ng pag-asa, lihim na nagpapatuloy.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga epekto ng ihip ng hangin sa iba’t ibang bahagi ng kalikasan. Ipinapakita nito ang damdamin at kwento ng hangin sa paglipas ng panahon at sa mga natural na pangyayari.

Aral:

Ang tula ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng hangin bilang bahagi ng kalikasan at tagapagdala ng mga kwento at damdamin. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging bahagi ng likas-yaman ng hangin sa ating buhay at kaligayahan.


Sulyap ng Hangin

Sa paghatid ng sariwang simoy, sulyap ng hangin,
Damdamin ng kalikasan, lihim ng pag-asa.
Sa bawat paglisan, kwento’y dumadaloy,
Hangin, pintig ng kalikasan, naglalarawan ng pangarap.

Sa paghawi sa talahib, hangin ay nagbibigay galang,
Kwento ng buhay, sa malalayang paraiso.
Sa paghagod sa malamlam na gabi, alingawngaw ng hangin,
Hangin, tagapagdala ng pag-ibig, nagbibigay lihim na saya.

Sa pagdapo sa malambot na lupa, awit ng hangin,
Sayaw ng damo, kwento ng buhay.
Sa pag-uyam ng mga dahon, pag-ibig ay naglalaho,
Hangin, tagapagtaguyod ng ganda sa paglipas ng oras.

Sa paglisan ng bagyo, hangin ay sumusubok,
Sa dilim ng unos, kwento’y naglalaro.
Sa pag-ahon sa langit, hangin ay nagpapatuloy,
Hangin, tagapag-awit ng tagumpay sa pag-ibig.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng mga epekto ng sulyap ng hangin sa iba’t ibang bahagi ng kalikasan. Ipinapakita nito ang damdamin at kwento ng hangin sa paglipas ng panahon at sa mga natural na pangyayari.

Aral:

Ang tula ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng hangin bilang tagapagdala ng kagandahan at lihim ng kalikasan. Ipinapakita nito ang diwa ng pagiging bahagi ng likas-yaman ng hangin sa ating buhay at kaligayahan.

Leave a Comment