Alamat ng Laguna De Bay

Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may isang malawak at tahimik na lawa na nasa gitna ng isang malaking pulo sa bayan ng Laguna. Ang lawang ito ay kilala sa mga katutubo bilang “Lagoon of Ba-y,” na nangangahulugang “lawang nasa Ba-y.”

Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, isa sa mga unang tanawin na kanilang nasaksihan ay ang malawak na lawa na ito. Ang ganda at lawak ng lawa ay agad na humanga sa kanila. Sa kanilang pagtatanong sa mga katutubo tungkol sa pangalan ng lawa, narinig nila ang katawagan na “Lagoon of Ba-y.”

Sa paglipas ng panahon, ang pangalang ito ay isinalin ng mga Kastila sa kanilang wika, na naging “Laguna De Bay.” Ang salitang “Laguna” sa Kastila ay nangangahulugang “lawa,” samantalang “Bay” naman ay hango sa orihinal na pangalan ng lugar na Ba-y. Mula noon, ang lawang ito ay kilala na bilang Laguna De Bay.

Sa kabila ng pagbabago ng pangalan, nanatili ang kahalagahan ng lawa sa mga tao sa Laguna. Ito ay nagsilbing mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, maging sa kanilang kultura at kasaysayan.

Buod

Ang Alamat ng Laguna De Bay ay nag-uugat sa kwento ng isang malawak na lawa sa bayan ng Laguna na kilala bilang “Lagoon of Ba-y.” Noong dumating ang mga Kastila, isinalin nila ang pangalan nito sa kanilang wika, na naging “Laguna De Bay.” Ang lawang ito ay naging mahalagang bahagi ng buhay at kasaysayan ng mga tao sa Laguna.

  Alamat ng Maynila (Buod + Aral)

Leave a Comment