Tula Tungkol sa Lindol (8 Halimbawa)

Ang tula tungkol sa lindol ay naglalaman ng mga damdamin at karanasan sa gitna ng pagyanig ng mundo. Ito’y hugot ng takot, pagkabahala, at pag-asa sa kabila ng unos at pagkawasak. Sa bawat taludtod, nababahagi ang pangamba at pangarap sa gitna ng kalamidad, nagbibigay inspirasyon at lakas sa bawat indibidwal na nagmumuni-muni sa mga pangyayari ng buhay.

Halimbawa ng Tula Tungkol sa Lindol

Hagupit ng Kalikasan

Sa bugso ng lindol, kalupaan ay humihinay,
Bawat indak, mga tahanan’y unti-unting nagugunaw.
Sa puso’y pagkawala, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng lindol, kalikasan ay nagpapakita.

Musmos na damdamin, nalunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pagkawasak na idinudulot ng lindol. Sa simula, ipinapakita nito ang takot at pagkawala, ngunit sa pagdating ng bago ating araw, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

Aral:

Kahit sa mga pinakamalakas na unos, palaging may pag-asa at lakas na handang sumisilip. Mahalaga ang patuloy na pag-asa at pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na dulot ng kalikasan. Sa bawat pagbangon, mayroong pagkakataon upang muling magkaroon ng lakas at magpatuloy sa harap ng mga hamon.


Himagsik ng Kalupaan

Sa pagtunog ng lindol, lupa’y nag-uusok,
Bawat galaw, mundo’y nagsisilabasan.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, sigaw ng lupa ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pangamba at pag-asa sa gitna ng lindol. Sa simula, ipinapakita nito ang takot at pagkawala, ngunit sa pagdating ng bago ating araw, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

  Tula Tungkol sa Depresyon (8 Halimbawa)

Aral:

Kahit sa mga pinakamalakas na unos, palaging may pag-asa at liwanag na handang sumisilip. Mahalaga ang patuloy na pag-asa at pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na dulot ng lindol. Sa bawat pagbangon, mayroong pagkakataon upang muling magkaroon ng lakas at magpatuloy sa harap ng mga hamon.


Pangil ng Lindol

Sa pagtilapon ng lindol, mundo’y naglalabasan,
Bawat galaw, lupang nanlalamig.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, pangil ng lindol ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pangamba at pag-asa sa gitna ng lindol. Sa simula, ipinapakita nito ang takot at pagkawala, ngunit sa pagdating ng bago ating araw, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

Aral:

Kahit sa mga pinakamalakas na unos, palaging may pag-asa at liwanag na handang sumisilip. Mahalaga ang patuloy na pag-asa at pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na dulot ng lindol. Sa bawat pagbangon, mayroong pagkakataon upang muling magkaroon ng lakas at magpatuloy sa harap ng mga hamon.


Paghahanda sa Pagsabog

Sa panganib ng lindol, bawat isa’y nag-aalala,
Bawat hakbang, paghahanda’y nadarama.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, kalikasan ay nag-aalab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng paghahanda at pag-asa sa gitna ng panganib ng lindol. Sa simula, ipinapakita nito ang takot at pagkawala, ngunit sa pagdating ng bago ating araw, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

Aral:

Mahalaga ang paghahanda at pagiging handa sa anumang panganib na dulot ng lindol. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pag-asa, maaari nating malampasan ang mga pagsubok na ito. Sa bawat pagbangon, tayo ay nagiging mas matatag at handa sa susunod na hamon ng buhay.

  Tula Tungkol sa Digmaan (7 Halimbawa)

Pagtutok sa Kaligtasan

Sa takot ng lindol, bawat tahanan ay nag-aalala,
Bawat patak ng ulan, paghahanda’y nilalaman.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, sigla ng pagtutok ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng paghahanda at pag-asa sa gitna ng panganib ng lindol. Sa simula, ipinapakita nito ang takot at pagkawala, ngunit sa pagdating ng bago ating araw, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

Aral:

Mahalaga ang pagiging handa at pagtutok sa kaligtasan sa anumang panganib na dulot ng lindol. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pag-asa, maaari nating malampasan ang mga pagsubok na ito. Sa bawat pagbangon, tayo ay nagiging mas matatag at handa sa susunod na hamon ng buhay.


Daloy ng Panahon

Sa pagdaloy ng panahon, lindol ay nagpapakita,
Bawat galaw, mundo’y nagbabago’t umaangat.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, buhay ay patuloy na sumasalisi.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng pagiging patuloy at pag-asa sa gitna ng mga kalamidad na dulot ng lindol. Sa simula, ipinapakita nito ang takot at pagkawala, ngunit sa pagdating ng bago ating araw, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

Aral:

Ang buhay ay patuloy sa pagdaloy ng panahon, kailangan nating maging handa at magkaroon ng pag-asa sa harap ng mga pagbabago at kalamidad na dala ng lindol. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pag-asa, maaari nating malampasan ang mga pagsubok na ito at patuloy na magbangon mula sa anumang hamon.

  Tula Tungkol sa Ekonomiya (8 Halimbawa)

Hugot ng Kalupaan

Sa pagbuga ng lindol, mundo’y nagluluksa,
Bawat pagyanig, kalikasan ay nag-aalma.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, galit ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng lungkot at pangamba sa gitna ng mga pagbabagong dala ng lindol. Sa kabila ng panganib at pinsala, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na sumisilip.

Aral:

Sa kabila ng mga pagsubok at kalamidad, mahalaga ang pagiging matatag at may pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pag-asa, maaari nating malampasan ang anumang unos na dumarating sa ating buhay.


Lindol: Galit ng Kalikasan

Sa pagtugon ng lindol, mundo’y nag-iinarte,
Bawat galaw, kalikasan ay nagwawala.
Sa puso’y pangamba, bawat tibok, takot ay sumisidhi,
Sa kagubatan ng unos, sigaw ng lupa ay sumisiklab.

Musmos na damdamin, nalulunod sa pangamba,
Sa kawalan ng sigla, tiwala’y unti-unting nawawala.
Bawat luha, agos ng pangungulila’t pagkabalisa,
Sa dilim ng unos, pag-asa’y humahagulgol.

Bawat saglit, pusong nag-iisa’t nababalot ng pangamba,
Sa pag-iisa, tinig ng kawalan ang lumulupig.
Sa pagbabalik-tanaw, alaala’y humahagulgol,
Bawat tuldok, lindol ang bumabalot.

Sa bukang-liwayway, liwanag ay sumisilip,
Pag-asa, sa gitna ng pinsala, kumikislap.
Sa piling ng liwanag, lakas ay unti-unting bumabalik,
Sa bawat pagbangon, kalikasan ay patuloy na sumisibol.

Buod:

Ang tula ay nagpapahayag ng galit at kapangyarihan ng kalikasan sa pamamagitan ng mga lindol. Sa kabila ng panganib at pinsala na dulot nito, mayroong liwanag ng pag-asa at lakas na nagbibigay sa atin ng lakas upang bumangon at patuloy na harapin ang hamon ng buhay.

Aral:

Kahit gaano man kalakas ang galit ng kalikasan, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa at lakas ng loob. Sa bawat pagsubok, mahalaga ang pagiging matatag at pananampalataya. Sa pagtutulungan at pagkakaisa, kayang-kaya nating malampasan ang anumang unos na dumarating sa ating buhay.

Leave a Comment