Tula Tungkol sa Basura (7 Halimbawa)

Ang tula tungkol sa basura ay naglalaman ng mga saloobin tungkol sa epekto ng basura sa kalikasan at ating lipunan. Sa bawat saknong, ito’y naglalarawan ng pangarap na mabigyan ng solusyon ang problema ng basura, at nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pag-aambag ng bawat isa sa pagsasaayos ng kalikasan para sa hinaharap.

Halimbawa ng mga Tula Tungkol sa Basura

Basura ng Kalikasan

Sa baybayin ng kalikasan, basura’y kumikislap,
Bawat plastik at lata, alingawngaw ng kaharian ng kapabayaan.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng basura, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng kamalayan, lihim ay kumikislap,
Bituin ng kalikasan, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay nagtatampok ng kamalian ng tao sa pangangalaga sa kalikasan, partikular na ang problema ng basura. Ipinapakita ng bituin ang di-makatarungan at mapaminsalang epekto ng basura sa kalikasan, at kung paano ito nakakatulong sa pag-usbong ng kamalayan.

Aral:

Sa tula ng “Basura ng Kalikasan,” ipinapakita ang kahalagahan ng pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Ang aral na maaaring makuha ay naglalaman ng pangangailangan na maging mabuting tagapamahala ng kalikasan, pagtutulungan sa pagsugpo ng basura, at pag-aambag ng bawat isa sa ikabubuti ng kalikasan at ng kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.


Kaharian ng Kalinisan

Sa palasyo ng kalinisan, basura’y hindi taglay,
Bawat hakbang, alingawngaw ng kaharian ng responsibilidad.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng kalinisan, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pag-aalaga, lihim ay kumikislap,
Bituin ng kamalayan, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

  Mga Tula Tungkol sa Araw (8 Tula)

Buod:

Ang tula ay nagtatampok ng kaharian ng kalinisan at ang pangangailangan na maging responsableng tagapamahala ng kalikasan. Ang bituin ay nagiging simbolo ng kamalayan at pag-aalaga, nagdadala ng liwanag sa kaharian ng kalinisan.

Aral:

Ang tula na ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pag-aalaga at responsibilidad sa kalikasan. Ipinapakita ng bituin ang kaharian ng kalinisan at ang pangangailangan na maging mabuting tagapamahala ng kalikasan. Ang aral na maaaring makuha ay naglalaman ng pangangailangan na maging masigasig sa pagsusuri at pag-aalaga ng kapaligiran, na siyang magdadala ng liwanag at tagumpay sa buhay ng bawat isa.


Sulyap sa Kalikasan

Sa tanawin ng kaharian, basura’y naglipana,
Bawat plastik at papel, alingawngaw ng kaharian ng pagkapabaya.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng kaharian, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng kamalayan, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pagbabago, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalakbay sa kaharian ng pagkapabaya sa kalikasan at nagtatangkang gisingin ang kamalayan ng mga tao sa epekto ng basura. Ang bituin ay nagiging tagapagmulat ng kamalayan, nagdadala ng liwanag sa kaharian na nagiging biktima ng sariling kawalang-pagkalinga.

Aral:

Ang tula ay naglalarawan ng pangangailangan na maging mapanagot sa pagtatapon ng basura at pag-aalaga sa kalikasan. Ang bituin, bilang simbolo ng pagbabago, ay nagdadala ng liwanag sa kamalayan ng tao sa epekto ng basura. Ang aral na maaaring makuha ay naglalaman ng pagtutulungan at pag-aambag ng bawat isa para sa kalinisan at kaligtasan ng kalikasan.


Kaharian ng Basura

Sa kaharian ng basura, usok ay bumabalot,
Bawat tapon ng plastik, alingawngaw ng kaharian ng kapabayaan.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng basura, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng kamalayan, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pagbabago, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

  Tula Tungkol sa Doktor (8 Halimbawa)

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kaharian ng basura at ang pangangailangan na maging maingat sa pagtatapon ng mga basura. Ang bituin ay nagiging tagapagmulat sa kamalayan ng tao sa epekto ng basura sa kalikasan.

Aral:

Ang tula na ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagmamahalan at pangangalaga sa kalikasan. Ipinapakita ng bituin ang kaharian ng basura at ang pangangailangan na maging mapanagot sa pagtatapon ng basura. Ang aral na maaaring makuha ay naglalaman ng pangangailangan na maging masigasig sa pagsusuri at pag-aalaga ng kapaligiran, na siyang magdadala ng liwanag at tagumpay sa buhay ng bawat isa.


Pangako sa Kalikasan

Sa pangako sa kalikasan, kamay ay nag-aalay,
Bawat hakbang, alingawngaw ng kaharian ng pangako.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng pangako, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng pangako, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pangako, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalaman ng pangako at pag-aalay para sa kalikasan. Ang bituin ay nagiging simbolo ng pag-asa at tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa pangako ng pangangalaga sa kalikasan.

Aral:

Ang tula ay naglalaman ng pangako at pag-aalay para sa kalikasan. Ang bituin ay nagiging simbolo ng pag-asa at tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa pangako ng pangangalaga sa kalikasan. Ang aral na maaaring makuha ay naglalaman ng kahalagahan ng tapat na pangako, integridad, at pagsusumikap para sa ikauunlad ng kalikasan at ng kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.


Bunga ng Kalikasan

Sa bunga ng kalikasan, halaman ay lumalago,
Bawat dahon, alingawngaw ng kaharian ng pag-aalaga.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng kagandahan, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

  Tula Tungkol sa Mithiin (8 Halimbawa)

Sa pag-alsa ng kamalayan, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pangangalaga, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay nagtatampok ng kaharian ng kalikasan at ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga halaman at puno. Ang bituin ay nagiging saksi ng kagandahan ng kalikasan, nagdadala ng liwanag sa kaharian na puno ng buhay.

Aral:

Sa tula na ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at ang ganda ng bunga na dulot ng pag-aalaga. Ang bituin ay nagiging inspirasyon na dapat tayong maging mabuting tagapamahala ng kalikasan, nagtatanim at nag-aalaga ng halaman para sa ikauunlad ng ating kapaligiran.


Daloy ng Ilog

Sa daloy ng ilog, tubig ay naglalakbay,
Bawat alon, alingawngaw ng kaharian ng likas-yaman.
Sa paglipas ng mga araw, lihim ay umusbong,
Bituin, saksi ng kagandahan, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.

Sa pag-alsa ng kamalayan, lihim ay kumikislap,
Bituin ng pangangalaga, nagdadala ng liwanag.
Sa pag-uyam ng mga pangarap, awit ng kaharian,
Kaharian, indak ng buhay, nagdadala ng pag-asa.

Sa pag-ampas ng kamalian, lihim ay sumisiklab,
Paglalakbay ng bituin, nagbibigay-lihim ng inspirasyon.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Sa paglipad ng mga pangarap, lihim ay sumisiklab,
Lakbay ng bituin, nagdadala ng lihim ng pag-usbong.
Sa pag-ahon ng kamalayan, awit ng kaharian,
Kaharian, tagumpay ng puso, nagdadala ng sining.

Buod:

Ang tula ay naglalarawan ng kaharian ng likas-yaman, partikular na ang daloy ng ilog. Ang bituin ay nagiging saksi sa kaharian ng kagandahan at likas-yaman ng kalikasan.

Aral:

Ang tula ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa mga yamang likas tulad ng ilog. Ang bituin ay nagiging simbolo ng pangangalaga at pagpapahalaga sa kagandahan ng kalikasan, at nagdadala ng liwanag sa landasin ng tamang pag-aalaga ng mga ito.

Leave a Comment