Florante at Laura Kabanata 2: Ang Binatang Nakagapos – Buod, Aral, Tauhan, ATBP

Ang Kabanata 2 ng Florante at Laura ay mula sa Saknong 8 hanggang 24. Dito ay matutunghayan at makikilala natin ang pangunahing tauhan na si Florante. Makikita natin ang pagharap niya sa panganib. Ipinapahayag din sa kabanatang ito ang isang pag-aklas at paghingi ng tulong mula sa langit upang baguhin ang masamang takbo ng lipunan at maibalik ang katarungan.

Buod ng Florante at Laura Kabanata 2

Sa gitna ng gubat na malungkot ay may isang lalaki. Ito ay nakagapos sa punong Higera. Ang mga dahoon ng punong ito ay kulay pupas. Siya si Florante na piang-uusig ng kanyang kalaban. Mala-Adonis ang kung siya ay ilalarawan at mapapansin ito kahit siya ay kaawa-awa ang kanyang itsura. 

Ang kanyang balat ay makinis at parang balantok naman ang kilay at pilikmata. Ang buhok naman niya ay kakulay ng bagong sapong ginto. Makikita ang kanyang kakisigan sa kanyang magandang pangangatawan. Sa kagubatang iyon ay walang Oreadang Ninfas. Itong gubat ay sinasabing palasyo ng masidhing Harp’yas.  

Inuukit ng dalita’t hirap ang mga mahihirap. Ang kanyang mga mata ay parang bukal sa mga luhang idinikit at iniiyak ng sobra. Iyon ang nararamdaman ng pusong puno ng awa. 

Ang “Mahiganting Langit” ay naglalarawan ng pangyayari sa Reynong Albanya kung saan ang kaharian ay napapasailalim sa masamang pamahalaan. Sa pagsilip sa lipunan, makikita ang paghihirap at pagdurusa ng mga tao sa ilalim ng mapanupil na pamahalaan.

Ang naglalarawan ay tila nanawagan sa langit, tinatawag ang “Mahiganting Langit,” at nagtatanong kung saan naroroon ang kapangyarihan at katarungan. Ang bandila ng kasamaan ay iwinawagayway, at ang kaharian ay puno ng dusa at pighati.

  El Filibusterismo Kabanata 10: Kayamanan at Karalitaan - Buod, Aral, Tauhan ATBP.

Sa kabila ng mga mabubuting asal at kabaitan ng ilang tao, sila’y inaapi at iniinsulto. Ang mga nagtataglay ng masamang ugali at kawalan ng katarungan ang umuupo sa trono at binibigyan ng mataas na karangalan, habang ang mga tapat at mabubuting tao ay iniuukit sa hukay ng kahirapan.

Ang mayamang karanasan ng isang pamilya, partikular na ng isang Konde Adolfo, ay nagsilbing pambungad sa masamang takbo ng Albanya. Ang kamalian at kasamaan ng ilang tao ang nagiging sanhi ng pagbagsak ng kaharian, at nanawagan ang nagsasalaysay sa Mahiganting Langit na umaksyon upang ibalik ang katarungan.

Ang tula ay nagtatapos na may pagtatanong sa langit kung bakit tila bulag ito sa mga hinaing at luha ng mga tao. Ang naglalahad ay naglalagak ng kanyang pag-asa sa pagbabago at katarungan mula sa “Makapangyarihang kamay” ng Diyos.

Mga Aral na Matutunan sa Kabanata 2

Sa kabanatang ito ng Florante at Laura ay marami tayong matututunan na aral. Ang mga aral na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng katarungan, pagpapahalaga sa kabaitan at moralidad, at ang pagsusulong ng likas na kagandahan sa kabila ng kahirapan.

Mga Aral Paglalarawan 
Pagkilala sa Kagandahan sa Kabila ng KahirapanKahit nasa gitna ng mapanglaw na gubat at may mga taong kinasasadlakan ng kahirapan at sakit, naroroon pa rin ang kagandahan at kariktan ng kalikasan, kagandahan na mas mapansin kaysa sa kanilang kahihirapan.
Pagpapahalaga sa Sariling KatauhanAng paglalarawan kay Narsiso, na kahit na nasa kondisyon ng paghihirap ay ipinakita pa rin ang kagandahan at dignidad sa sariling anyo, ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa sariling pagkatao kahit saan mang sitwasyon.
Pagtutol sa Inhumanong PagtratoAng pag-aklas laban sa masamang palad at pagtutol sa pang-aapi ay nagsisilbing paalala na ang pagtrato sa kapwa ng may kababaang-loob at kasamaan ay hindi dapat tanggapin.
Paksa ng KatarunganAng pangungusap tungkol sa bandila ng kasamaan na iniwawagayway sa Reynong Albanya ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng katarungan sa lipunan, at ang tula ay nag-uudyok para sa pagtataguyod ng tamang pamahalaan.
Pagbibigay-halaga sa Kabaitan at Kagandahang-asalAng pagsisiwalat sa pagkakababaon ng kabaitan at magagandang asal ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa mabuting moralidad at tamang asal.
Pagtatangi sa Likas na Kagandahanng pagsalarawan sa mga Oreadang Ninfas na nawawala sa gubat dahil sa masidhing Harp’yas ay nagpapahiwatig na dapat nating itangi ang likas na kagandahan at ipaglaban ito laban sa anumang pwersa ng kasamaan.
Pagkilala sa Kapangyarihan ng DiyosAng pagkilala sa walang-katapusang kapangyarihan ng Diyos at pagsunod sa kanyang likas na plano ay mahalaga sa tahanan ng kabutihan at katarungan.

Mga Tauhan sa Kabanata 2

Sa kabanata 2 ng Florante at Laura na binubuo ng Saknong 8 to 24 ay makikilala natin ang iba pang mga tauhan. Ang mga tauhang ito ay nagbibigay kulay at damdamin sa tula. 

  Noli Me Tangere Kabanata 21: Mga Pagdurusa ni Sisa – Buod, Aral, Tauhan, ATBP
Mga Tauhan Paglalarawan 
Florante Isang tauhan na inilarawan na baguntaong basal na may magandang anyo at mukhang Adonis. Bagamat natatali ang kamay, paa, at liig, ipinakita ang kanyang tunay na kakisigan sa kabila ng kanyang kondisyon.
Kondo Adolfo Hinahangad niya ang korona ni Haring Liseo
Haring Linseo Isang hari na makapangyarihan
Duke Briseo Ama ni Florante 

Talasalitaan 

Narito ang pagsasalin o pagsusuri ng ilang talasalitaan mula sa Kabanata 2 (Saknong 8 hanggang 24) ng Florante at Laura. Sa pag-unawa sa mga salitang ito, mas magiging malinaw ang mga damdamin at mensahe na nais iparating ng tula.

Mga Salita Paglalarawan 
AdonisKatawagang naglalarawan sa napakagwapong lalaki, kilala sa kanyang kagwapuhan.
Anaki BurokKulay-lupa o kulay puti na tila balat ng saging.
BalantokAng mataas at makitid na tuktok ng noo.
Oreadang NinfasSa mitolohiyang Griyego, ito ay mga nimfa na nagmumula sa bundok.
Harp’yasSa mitolohiyang Griyego, ito ay mga diyosa na may katawan ng ibon na may mukha ng babae.
AlipustaPagmamaliit o pang-aalipusta.

Leave a Comment